Rosler MURR2 Schunk

Pokročilé plánování výroby v českém království

Tzv. pokročilé plánování a rozvrhování výroby (Advanced Planning and Scheduling - APS), které vychází z počítačové simulace výroby je na světě už delší dobu. Je bezesporu velikým skokem ve způsobu řízení a plánování. APS je mozkem moderní výroby, zatímco ERP plní funkci komplexní, mnohofunkční databanky. Přesto APS ve většině našich výrobních podniků stále nenacházíme.  

 

APS je založeno na počítačovém algoritmu, který přiděluje jednotlivým operacím výrobních zakázek kapacitu výrobních zdrojů. Přitom sleduje nějaké kritérium, např. aby co nejvíce zakázek bylo dokončeno v termínu. APS je schopno vytvořit ten nejlepší plán výroby.
APS dokáže vidět výrobu jako celek. Nesleduje lokální optima, ale nejlepší celkový výsledek. (Například – k čemu nám bude zvýšení efektivity jednoho pracoviště, když se polotovary budou hromadit před dalším). APS zná všechna pracoviště a jejich časový fond. Zná rovněž technologické postupy a časové normy. Ví, kolik čeho má vyrobit, a v jakém termínu. S těmito daty provádí simulaci výroby a ukazuje, jak „to dopadne“. Jde vlastně o model výrobní továrny - daleko předem vidíme, zdali nějaká zakázka nebude zpožděná, které pracoviště bude přetíženo, kde bude úzké místo, a také na kdy přesně bude potřeba ten který materiál.
Velkou službu prokazuje ve chvíli, kdy se něco změní (nová urgentní zakázka, nedodaný materiál, výpadek stroje…) a výroba se podle toho musí zařídit. Nalezení nového nejlepšího uspořádání zakázek ve výrobě je pro APS otázkou vteřin.
APS může také provádět optimalizaci – hledat nejvhodnější uspořádání podle nějakého hlediska: např. minimalizovat seřizovací časy, minimalizovat náklady, maximalizovat průtok výrobou – možnosti jsou téměř neomezené, pokud je cíl vyjádřitelný nějakou matematickou funkcí.Při důsledném nasazení APS je výroba předvídatelná na dlouhou dobu dopředu: dodací termíny, materiálové požadavky a kapacitní potřeby mají své jasné rozložení v čase, kterým se lze spolehlivě řídit. Pracoviště dostávají každodenní fronty práce, a ve výrobě zavládne zvláštní klid, ovšem při nejvyšší možné efektivitě.
Také překážky nasazení APS jsou dobře známé: Chybějící data (časové normy v technologických postupech, chybějící nebo zpožděné odpisy práce…), nejistota v dodacích termínech materiálů, atd. Dále vysoká cena za licence a implementaci zahraničních systémů. Stejně tak nesmírná setrvačnost zvyků a způsobů, kterými se výroba navykla řídit, a které by se nyní měly měnit.

Výroba v Čechách

Velká část českých výrobních firem je v pozici subdodavatele komponentů - finální výroba probíhá u mateřské firmy. Skladba výroby je z většiny diktována mateřskou firmou, která zajišťuje odbyt, ale také určuje termíny a počty kusů. Přitom nebere tak moc ohled na dostupné výrobní kapacity, s tím ať si poradí výrobce sám. Ty firmy, které jsou na trhu samy za sebe, patří k těm svobodnějším, ale zato se musí postarat o to, aby svoji výrobu kapacitně naplnily. Pro všechny platí, že jsou více než kdy předtím pod tlakem termínů a cen. Všeobecně se od českých subdodavatelů očekává pružné reagování na požadavky odběratele při zachování smluvených a nízkých výrobních nákladů.
Dalším přetrvávajícím znakem je využívání řemeslné zručnosti a dovednosti zkušených dělníků, kteří se u nás zatím ještě najdou. Tam, kde by Američan nasadil levnou pracovní sílu a drahou technologii, Japonec drahou technologii a robota, dosahujeme u nás stejně kvalitního výsledku na starším stroji obsluhovaném starším dělníkem.
Podobně také při řízení výroby je často využitá zkušenost letitých zaměstnanců a jejich odhad, bez dostupných datových podkladů.
Často se plán vytváří na papíře a v excelových tabulkách. Je téměř statický, protože jeho předělání je pracné. Dílna pak používá plán jen jako vodítko, nedostižný cíl, a řídí se podle vlastního uvážení.
Opakem operativního zachraňování termínů (tak by se to dalo nazvat) je podrobné a důsledné vytvoření modelu výroby a práce s ním.
Zkušenost, která nyní operativně improvizuje, když řídí výrobu, bude vložena už do její přípravy – stanovení termínů, výrobních časů, čekacích časů a všech dalších okolností, které se ovšem zařadí už do prvotního plánu. I kdyby to měly být jen kvalitní odhady. APS propočítá vývoj výroby, a mnoho problémů je odhaleno dřív, než nastanou.
Právě zde je kvalifikovaný odhad zkušených „výrobáků“ a technologů k nezaplacení. Jejich zkušenosti by měly být promítnuty do datového modelu výroby, se kterým APS pracuje. Tak jsou nejlépe zhodnoceny pro budoucnost podniku.
Tato práce navíc se jednou vyplatí. Výroba dobře popsaná modelem je předvídatelná a optimalizovatelná. Okamžitá změna plánu je snadná - změnou zadání a rychlým přepočítáním. V každém okamžiku může mít vedoucí výroby v ruce ten nejlepší plán.
Pokročilé plánování s pomocí počítačové simulace výroby je nevyhnutelným krokem pro nalézání stále nových rezerv. A ještě jedna skutečnost pro něj hovoří: Který člověk by netoužil po větším klidu při každodenní práci?
Ing. Petr Inemann, konzultant

Pokračování v příštím číslewww.insophy.cz

www.ipiweb.cz
 

 

 
Publikováno: 19. 10. 2011 | Počet zobrazení: 3743 článek mě zaujal 646
Zaujal Vás tento článek?
Ano