Rosler MURR2 Schunk

ZVVZ Machinery se připravuje na novou éru

Historie výroby vzduchotechnických zařízení v Milevsku se datuje od roku 1948, kdy zde byl vybudován výrobní závod podniku Janka. Nyní, už jako samostatná firma, v rámci skupiny ZVVZ Group patří a.s. ZVVZ Machinery ke špičkovým výrobcům svého druhu. Není bez zajímavosti, že druhým ředitelem v historii továrny byl počátkem 50. let Karel Gott – otec budoucího Zlatého slavíka. Tím nejnovějším je od roku 2010 Ing. Lukáš Vlašaný, pod jehož vedením se firma nyní snaží zajistit si stabilní důstojnou pozici n strojírenském trhu.  

 

Napomoci k tomu by měla i rozsáhlá restrukturalizace podniku, která probíhá v současné době po loňském přechodu ZVVZ na holdingové uspořádání, kdy byly hlavní výrobní aktivity skupiny soustředěny právě do ZVVZ Machinery. Jak uvedl jeho generální ředitel Lukáš Vlašaný, je tento proces rozdělen do několika fází, resp. kapitol, s cílem vybudovat konkurenceschopnou výrobní společnost, která by dlouhodobě dokázala zajišťovat tržby na úrovni kolem 900 milionů až miliardy korun ročně.
První je zaměřena na personální problematiku – v kritických časech hospodářské recese v uplynulých letech došlo ke snížení počtu zaměstnanců, a to zejména pokud jde o režijní a THP pracovníky – bylo propuštěno zhruba 50 lidí. Firma si ale snaží udržet zkušené pracovníky, zejména konstruktéry a výrobní specialisty, jejichž zkušenosti jsou obvykle neocenitelné při realizace náročných zakázek, které v ZVVZ Machinery nejsou výjimkou. Zároveň se snaží vychovávat novou generaci kvalifikovaných pracovníků, a spolupracuje v tomto směru i se školami, z nichž by se měli tito lidé rekrutovat.
Další opatření se týkala redukce výrobních skladových a kancelářských ploch a jejich cílem je vyrábět očekávané množství produkce v menších prostorech, což se odrazí v nižších nájmech, ale i provozních a režijních nákladech na provoz, vytápění elektřinu apod. Jak zdůrazňuje Lukáš Vlašaný, probíhající restrukturalizace nebude snižovat výrobní kapacity podniku, ale má je uspořádat tak, aby byla výroba maximálně efektivní.

Špičkové projekty pro prestižní zákazníky
V posledních letech se firma může pochlubit kromě svého tradičního vzduchotechnického sortimentu i řadou unikátních referenčních zakázek, dokumentujících schopnosti milevských techniků.
Společnost např. zvítězila ve výběrovém řízení a zajistí rekonstrukci aerodynamického tunelu německé automobilky AUDI v Neckarsumu. Podmínky pro dodávku hlavního ventilátoru přitom byly velmi specifické - z konstrukčního hlediska jde zpravidla o tzv. atyp. Týká se to zejména extrémních provozních parametrů zařízení, jako jsou např. teplotní rozsah -40 až +80 °C, relativní vlhkost kondenzující 0-100 % a požadovaná délka bezúdržbového provozu 10 let. Konstruktéři se této výzvy zhostili velice dobře a připravili návrhy řešení, které investor akceptoval, takže po zpracování a schválení podkladové dokumentace pro potřeby výroby odstartovaly počátkem září montážní práce, a oficiální předání zákazníkovi proběhne v prosinci po ukončení zkušebního provozu.
ZVVZ Machinery zúročilo i zkušenosti získané při dřívější dodávce ventilátorů pro aerodynamický zkušební tunel AUDI v Ingolstadtu, kam dodalo čtyřmetrový ventilátor. Tento klimatický tunel, v němž se testují jednotlivé díly a připravované modely aut je v provozu od roku 2008.
Do oblasti automobilového průmyslu byla zaměřena i další z významných zakázek ZVVZ Machinery: ventilátor klimatického větrného tunelu pro Automobilové centrum dokonalosti Technologického institutu University Ontario v kanadské Oshawě. Jde o unikátní zařízení, v němž lze testovat jak jednotlivé komponenty, tak i celé osobní a nákladní vozy či dokonce autobusy a součástí dokumentace bylo i doložení deklarovaných výkonových vzduchotechnických parametrů a provozní vyvážení stroje. Aerodynamické měření muselo být provedeno striktně podle norem, ale bez narušení tepelné izolace na plášti ventilátoru. To vyžadovalo mj. připravit speciální sondy, které se postupně uvnitř stroje přestavovaly a měření prokázalo, že ventilátor je schopen dosáhnout maximálních parametrů i při nižších než deklarovaných otáčkách. Jednotlivé díly ventilátoru s průměrem oběžného kola 4850 mm byly pečlivě vyváženy už při výrobě, takže naměřené efektivní rychlosti kmitání byly při spuštění hluboko pod povolenou mezí. Řada startů potřebných pro aerodynamické měření se přesto využila k dovyvážení stroje a díky tomu se jej podařilo vyvážit na unikátní hodnotu efektivní rychlosti kmitání 0,06 mm za sekundu. Ventilátor, který je obvykle zdrojem chvění, je tak v celém systému tunelu nejklidnějším zařízením. 
Trh s ventilátory pro aerodynamické tunely se začíná s oživením světové ekonomiky rozvíjet a objevují se nové příležitosti, takže reference, získané u automobilky Audi a v Kanadě, jsou pro firmu nesmírně cenné.
I technika může mít zpoždění
Dalším ze stěžejních je oblast dodávek zařízení pro energetický sektor. Patří sem např. elektrofiltry a kouřovody pro nový 660 MW blok elektrárny Ledvice. Zařízení již měla být uvedena do provozu a z Milevska je už začali expedovat, ale dodávky se potýkají se zpožděním, které postihlo všechny dodavatele. Nadkritický blok totiž pracuje s vyššími teplotami a společnost Alstom, která je dodavatelem kotle, si proto vyžádala odklad, aby se použité materiály (firma při jeho konstrukci zvolila speciální ocel, s vysokými nároky na svařování) mohly podrobit ještě dalším testům. Přímo pro Alstom pak ZVVZ Machinery vyrobilo vzduchovody a spalinovody pro vlastní kotel, na které se celkem spotřebovalo 1500 t oceli.
Prostřednictvím sesterské společnosti ZVVZ Enven Engineering dodá ZVVZ Machinery do Ledvic dva elektrické odlučovače, pneudopravu k odvodu popílku, 54 komorových podavačů a sila pro skladování popílku. Elektrofiltry nové řady mají i jeden unikát - 16,8 m dlouhou usazovací elektrodu (nejdelší vyráběná zatím měřila „jen“ 15 m), která slouží jako elektrostatický odlučovač k zachytávání částic popílku, vzniklého při spalování v kotli. Novinkou je rovněž - zde vůbec poprvé použitá - ztrojená koncepce elektrofiltru.
Podobě jako v případě ledvické elektrárny nabrala zpoždění i další unikátní dodávka ZVVZ Machinery – ventilátory a vzduchotechnika do jednoho z hlavních pražských stavebních projektů v současné době - silničního tunelu Blanka, nikoli ovšem vinou ZVVZ. Společnost pro tunel vyrobí 88 ventilátorů APWR o průměrech 630, 1250 a 1000 mm, které se umisťují pod strop nad vozovku. Dalších 30 ventilátorů APH s průměrem 2500 až 3150 mm pak bude umístěno ve strojovnách tunelu. Výstavba se však hlavně kvůli problémům s financováním a sesuvy půdy dostala do skluzu a ventilátory budou dodány zřejmě až v polovině roku 2012 a během 2013.
Ventilátory z Milevska je vybaven i silniční tunel Dobrovského v Brně a také na dalším významném dopravním projektu, jižním obchvatu Prahy, jehož podstatná část byla nedávno uvedena do provozu, kde už ale vzduchotechnické systémy ze ZVVZ Machinery fungují.
A stejně tak je už v provozu i další technický unikát, ventilátor pro ABB do první  "vzduchoplavební" SkyDive arény v ČR a ve Střední Evropě v pražských Letňanech, kde si ve větrném tunelu lze vyzkoušet zážitky jaké se naskýtají parašutistům při volném pádu.
Nové zakázky, nové obory působení
Firma kromě dosavadních aktivit začala expandovat i do nových segmentů, konkrétně do oblasti textilního průmyslu. Pro francouzskou společnost Asselin – Thibeau, začala vyrábět válcové bubny (mykadla) do strojů na výrobu netkaných textilií. Při těchto pracích se uplatnila i před časem pořízená vyvažovačka Schenck, díky níž se vlastně ZVVZ Machinery ke zmíněné zakázce dostala, a navázané kontakty vyústily až ke kompletní výrobě. Nebyla to však rozhodně jednoduchá záležitost, zejména díky extrémně přísným požadavkům francouzského partnera na technologické parametry, s nimiž se museli v ZVVZ Machinery vypořádat. „Máme za sebou více než první půlrok spolupráce a musím říct, že s podobnými nároky na přesnost svařovaných dílů jsme se dosud nesetkali. Což ovšem i nás posouvá zase o kousek dál. Zatím sice nejde o velké finanční objemy, ale růstový potenciál tento obor nepochybně má,“ uvedl projektový manažer Petr Vácha.
Letos plánují v Milevsku výrobu 60 kusů těchto bubnů, přičemž vedení ZVVZ nevylučuje ani dlouhodobější spolupráce obou firem.
Přibývají i noví zákazníci. Dalším, pro něhož ZVVZ dodává své výrobky je např. italská firma SMS MEER, pro kterou ZVVZ Machinery vyrábí kouřovody do slévárenských a hutních provozů. Po náročném jednání sehrála důležitou roli při získání zakázky nejen cenová nabídka, ale i silné know how a dlouholeté zkušeností s výrobou potrubí skupiny III, kterými ZVVZ Machinery za léta svého působení disponuje. /jv/
 

 

www.zvvz.cz

 

 
Publikováno: 19. 10. 2011 | Počet zobrazení: 3570 článek mě zaujal 562
Zaujal Vás tento článek?
Ano