Rosler MURR2 Schunk

TSI System má již dvacetiletou historii

Společnost TSI System překročila uprostřed léta tohoto roku dvacátý rok svého působení v obchodní a technologické činnosti v několika specializovaných měřicích a zkušebních oborech. Uveďme tedy krátkou rekapitulaci její činnosti.  

 

V prvním desetiletí se TSI System výrazně profilovala v oborech nedestruktivního zkoušení materiálů a výrobků, zejména elektromagnetických a ultrazvukových zkoušek. V současné době se zabývá zejména technikou pro kontrolu povlakových vrstev a speciálními přístroji pro pokročilé vyhodnocování kvality odporových svarů.
Společnost v počátku devadesátých let zachytila nástup techniky pro bezkontaktní měření teploty, která byla v té době poměrně exkluzivním oborem. Spojením s jedním z nejvýznamnějších světových výrobců Raytek uvedla na trh celou šíři přístrojové techniky od základních ručních přístrojů přes široký sortiment průmyslových teploměrů až po komplexní skenovací systémy a termokamery. Široký rozsah měřených teplot je tak základem pro působení v téměř všech průmyslových oborech.
V nabídce bezkontaktních teploměrů je i řada přístrojů Fluke. Tato značka se stala v posledních letech synonymem pro nejmodernější diagnostické termokamery. A protože průmyslová diagnostika výrobních prostředků je pro moderní a prosperující produkci velmi důležitá, navázala společnost TSI System spolupráci s UE Systems, předním americkým výrobcem ultrazvukových detektorů. Tak může nabízet kompletní vybavení pro teplotní a ultrazvukovou diagnostiku elektrických zařízení, ložisek a úniků médií.
Od poloviny devadesátých let se společnost TSI System také věnovala podpoře zkoušení materiálových vlastností. V začátcích byla činnost společnosti orientována převážně na stroje a prostředky pro vybavení metalografických laboratoří, později se sortiment rozšířil o tvrdoměry a mikrotvrdoměry. A tak se vytvořil ucelený sortiment, který oslovuje široký okruh pracovníků průmyslových, výzkumných a vědeckých laboratoří.
Spolupráce s vědeckými pracovišti přivedla společnost TSI System k vlastní vývojové činnosti v oboru měření tvrdosti. V současné době, jako vedoucí člen vývojového týmu, připravuje novou metodu vyhodnocování mikrotvrdosti, zaměřenou zejména na využití při hodnocení vlastností polymerů. Tyto aktivity probíhají za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu v programu TIP.
Všechny činnosti TSI System musí být v současném vysoce konkurenčním prostředí podpořeny velmi aktivním marketingem. Stěžejní marketingovou akcí je po celou dobu existence společnosti Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Podstatným přispěním k informování odborné veřejnosti jsou také odborné konference. Ať se jedná o setkání odborníků na měření, zkoušení či materiály nebo diagnostiku, jak v Česku, tak na Slovensku, téměř vždy je možné se na těchto akcích setkat se zástupci TSI System.
Významnou informační roli mají vlastní semináře, které byly vždy podstatnou marketingovou aktivitou společnosti. V posledních deseti letech nebyl jediný rok, kdy by nebyl uspořádaný alespoň jeden seminář. V letošním jubilejním roce bylo v průběhu dubna, května a června uspořádáno celkem 8 seminářů ve spolupráci s významnými univerzitními pracovišti Česka a Slovenska. Vystoupení předních akademických pracovníků, kteří informovali o svých pracovištích a řešených problematikách, se vhodně doplňovala s představením přístrojů a zařízení z nabídky TSI System pod názvem Moderní technika pro podporu výzkumu a výrobních technologií.
I když se klasická tištěná inzerce může dnes zdát být potlačená do stínu internetových prezentací, stále hraje nepostradatelnou úlohu ve spektru marketingových aktivit. Dokladem toho je dlouhodobá spolupráce TSI System s několika časopisy, které nacházejí své čtenáře na všech úrovních v průmyslových podnicích i ve výzkumných a vědeckých institucích.
Společnost TSI System se vždy prezentovala svým vřelým vztahem k hudební kultuře. Shodou šťastných náhod se před deseti lety dohodla na spolupráci s významnou jazzovou zpěvačkou Janou Koubkovou a od té doby podpořila vznik několika jejích kompaktních disků. Poslední autorské album Mýdlové bubliny bylo s přispěním TSI System vydáno letos.
Tolik pro rámcovou představu o aktivitách TSI System pro ty, kteří ji znají málo nebo ještě vůbec a pro připomenutí těm, kteří ji znají již delší dobu. Pokud se chcete dozvědět o nás něco více, zastavte se za námi na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, rádi Vás uvidíme.

 

www.tsisystem.cz

 

 
Publikováno: 19. 10. 2011 | Počet zobrazení: 3067 článek mě zaujal 628
Zaujal Vás tento článek?
Ano