Rosler MURR2 Schunk

MULTICUT 500i POWER – výkonné multifunkční centrum

V rámci řady multifunkčních soustružnicko-frézovacích center MULTICUT KOVOSVIT MAS v loňském roce postavil 5 nových inovovaných strojů této řady – MULTICUT 500i, z nichž 2 stroje byly v provedení POWER s možností výkonného soustružení přírubových součástí.   

 

Z původního drobného zákaznického požadavku a následné konstrukční úpravy se posléze stala nová regulérní verze stroje, disponující velkým rozsahem výkonu pro soustružení. 
Od uvedení na trh první generace strojů MULTICUT 500 již uplynulo více než 5 let. Za tuto dobu se realizoval prodej téměř dvou desítek strojů MULTICUT 500 v provedení jak s protivřetenem, tak s koníkem. Společnost KOVOSVIT MAS získala za tuto dobu mnoho zkušeností s provozem a servisem těchto strojů z velké části u zahraničních zákazníků, ale i nasazením těchto strojů ve své vlastní výrobě. Tyto poznatky byly hlavní inicializací procesu inovace konstrukčních celků stroje a softwarového vybavení, jejímž výsledkem je stroj s novým označením stroje MULTICUT 500i.
Z hlediska konstrukčních celků se proces inovace dotkl důležitých uzlů stroje. Původní soustružnické vřeteno s průvlakovým synchronním vřetenem o výkonu 59 kW bylo doplněno samostatným odpojitelným pohonem pro řízení režimu obrábění s osou C, tj. polohování vřetena. Současně tento odpojitelný pohon zabezpečuje statickou brzdu soustružnického vřetena. K tomuto kroku inovace bylo přistoupeno hlavně z hlediska zvýšení krouticího momentu vřetena z režimu obrábění osy. Zároveň tímto krokem byla zajištěna bezpečnost v případě náhlého výpadku napájení stroje, kdy v režimu C osy zůstává soustružnické vřeteno zabrzděno zvláště při obrábění osově nevyvážených obrobků.
Rekonstrukce proběhla i v oblasti nástrojového hospodářství stroje, zásobník nástrojů byl doplněn spodním inovovaným krytováním pomocí skluzů a okapů pro třísky a chladicí kapalinu ulpívající na nástrojích, dále byl rozšířen počet lůžek nástrojů z 78 na 81 ks a možnost standardně zvolit upínací kužel nástrojového vřetena Capto C6. Rovněž kryt výměny nástrojů doznal změn v podobě jednoduché konstrukce, vyšší spolehlivosti a zkrácení času výměny nástroje. Do zásobníku je nově možné upnout nástroj průměru až 150 mm (z původních 130 mm) s vynecháním sousední pozice v zásobníku.
Velké změny se dotkly i přívodů energií do osy B a vřetena S3, kde byl zvoleno jednodušší a spolehlivější řešení a zároveň i možnost snadnější servisní výměny opotřebených přívodních prvků.
S ohledem na vyšší tuhost posuvných krytů stroje byla optimalizována prosklená plocha posuvných krytů se zachováním dostatečného zorného pole obsluhy do pracovního prostoru. Nové řešení automatické sondy nástroje je vybaveno výsuvem do pracovního prostoru stroje a umožňuje tak kontrolu širšího spektra použitelných nástrojů.
Z důvodu problémového zakrytování vedení výsuvu lunety byla zavedena změna systému vedení se zabezpečením vyšší dlouhodobé spolehlivosti řešení a odolnosti proti poškození ulpíváním kovových třísek.
Na stroj byl aplikován nový řídicí systém Sinumerik 840Dsl (Solution Line). Součástí systému byla aplikace programovacího prostředí SHOP TURN.

 

www.kovosvit.cz
 

 

 
Publikováno: 19. 10. 2011 | Počet zobrazení: 2847 článek mě zaujal 605
Zaujal Vás tento článek?
Ano