Rosler MURR2 Schunk

Zlepší se nedostatek žen v technických oborech?

Na jedné straně je množství příčin, proč v technických oborech ženy chybí, jako např. obavy z matematiky, fyziky nebo ze silně mužského prostředí, na druhé straně studentky technických škol považují samy sebe za technicky zdatné a schopné konkurovat mužským kolegům. Důvody, proč tomu tak je, shrnula studie, která vznikla jako součást projektu Adwice v Centru SIX na VUT v Brně.  

 

Na výsledcích studie s názvem Women in engineering - Engineering topics attractive to female reserchers pracovali nejen odborníci z Centra SIX, ale také jejich kolegové z Univerzity Karlovy a Technické univerzity Vídeň. Jak nám sdělil Martin Slanina, ředitel Centra SIX, tak právě vídeňská univerzita je jejich mentorem v rámci projektu Adwice.

Co na to průzkum
Součástí studie byl i velmi rozsáhlý sociologický průzkum mezi stovkami studentů (cca 700) technických středních a vysokých škol v ČR a v Rakousku. „Výsledky průzkumu nás docela překvapily", uvedla jedna z autorek studie Lucie Hudcová z Centra SIX a dodala: „Objevily se samozřejmě velmi přínosné postřehy, ale také se ukázalo, že někteří studenti v tomto oboru ženy ani nechtějí a že dokonce i některé studentky jsou samy skeptické vůči různým náborovým akcím.“
Snaha přilákat ženy k technice však v žádném případě není samoúčelná. Podle údajů Evropské unie se totiž právě v oblasti ICT předpokládá v roce 2020 nedostatek až 900 000 odborníků. Jednou z možností, jak tomu zabránit, je vzdělat v tomto oboru ženy a zaměstnat je na daných pozicích. „Pro ženy má uplatnění v ICT navíc spoustu pozitiv. Ženy zaměstnané v ICT vydělávají více než ty mimo technické obory, jsou méně ohrožené nezaměstnaností a jejich práce bývá více časově flexibilní, což je vzhledem k péči o děti a rodinu značná výhoda. Lepší pozice na pracovním trhu má pak nejen pozitivní vliv na národní ekonomiky, ale i rodiny, v nichž žena pracuje v ICT, jsou na tom finančně lépe,“ shrnula Lucie Hudcová.

Genderové stereotypy
Studie také ukázala, že navzdory dlouhodobým snahám zvýšit počet žen v technických oborech, se zatím jejich zastoupení pohybuje jen kolem 10 %. Cílem je přitom dosáhnout minimálně 30% podílu. V české společnosti, při srovnání s Rakouskem, např. přetrvávají genderové stereotypy, tj. diskriminační představy o typicky mužských a ženských pozicích ve společnosti. Ty ve výsledku mohou ovlivňovat rozhodnutí dívek budovat si kariéru v technickém oboru. „Průzkum ukázal, že např. v ČR je nezanedbatelné množství doktorandek ze zemí mimo EU, v Polsku se zase v podstatě doktorandky z cizích zemí nevyskytují. Retardující pro kariéru žen zůstávají pořád děti. Není výjimečné, že ženy po mateřské dovolené ustrnou na stejné pozici a už se profesně nevyvíjejí, doktorandky ve stejné situaci často studia vůbec nedokončí anebo ani nenastoupí do původního oboru. Poněkud paradoxně se ale třeba ukázalo, že zatímco na Slovensku najdete poměrně málo doktorandek, je zde naopak vyšší počet žen na důležitějších pozicích. Jedním z možných vysvětlení může být vysoký počet odcházejících mužských expertů do zahraničí, zatímco ženy mají tendenci spíše zůstávat,“ upozornila na některé další zajímavosti Lucie Hudcová. Mezi technicky orientované obory, o něž se ženy ve zvýšené míře zajímají, patří např. biomedicíncké, fyzikální a optické inženýrství, výzkum elektromagnetického pole, kybernetika a automatizace, elektrotechnologie a mikroelektronika.

Doporučení studie
Studie k nápravě tohoto problému doporučuje např., že větší zájem žen o ICT by měly vzbudit přednášky cílené nejen na středoškolačky a gymnazistky, ale už i na žačky základních škol. Přitáhnout dívky k technickým oborům mohou tematicky orientované letní školy, dny otevřených dveří zaměřené na děvčata či prezentace úspěšných vědkyň a inženýrek. Ale také nabídka oborů atraktivních právě pro dívky, vznik podpůrných studijních skupin, v nichž by dívky mohly rozptýlit svoje obavy a vyměňovat si navzájem zkušenosti. V neposlední řadě by měla být podpora studentek prostřednictvím mimořádných stipendií stejně jako zajištění podmínek, které ženám umožní skloubit rodinu s prací (podnikové, univerzitní školky apod.). „Díky výstupům studie můžeme přijímat další opatření, abychom motivovali ženy pro práci v našem Centru SIX a vychovávali si tak vlastní vědecké pracovnice. Některé z těchto možností už rozpracováváme do konkrétní podoby, např. letní školu,“ upřesnil Martin Slanina. 
/vj/

Projekt Adwice
Projekt Advanced Wireless Technologies for Clever Engineering podporuje odbornou spolupráci mezi Technickou univerzitou ve Vídni (katedrou telekomunikací) a Vysokým učením technickým v Brně (Centrem SIX - Centrem senzorických, informačních a komunikačních systémů). Díky podpoře projektu by měl vyrůst excelentní výzkumný tandem, jehož tvůrčí činnost podpoří inovace v partnerských firmách. Podnikání partnerů SIX souvisí dominantně s inženýrskými disciplínami (od strojírenství přes informatiku po biomedicínské aplikace).

 

 
Publikováno: 15. 3. 2016 | Počet zobrazení: 1899 článek mě zaujal 303
Zaujal Vás tento článek?
Ano