Rosler MURR2 Schunk

Hydraulické výtahy a jejich provoz

Hydraulické výtahy jsou používány zejména pro svoje typické vlastnosti, jako je klidný a plynulý pohyb, doprovázený velmi tichým chodem. Proto je jejich uplatnění široké. 

 

Jejich uživatelé se však s nabíhající provozní dobou setkávají s charakteristickými problémy, jako jsou:

- netěsnost hydraulických prvků,
- nepřesné dojíždění do stanice,
- trhavý pohyb při rozjezdu (stick-slip),
- zvýšená hlučnost hydraulického agregátu,
- problémy s přehříváním,
- zápach přepáleného oleje je cítit do obytných nebo reprezentačních prostor.
V praxi to vypadá tak, že v obchodním centru zůstávají v létě zákazníci s plnými košíky uvězněni mezi patry ve výtahu, protože se hydraulický agregát přehřál, výtah pro bezbariérový přístup nezastaví přesně ve své stanici a vznikne tak těžko překonatelný schod nebo že jsou, díky netěsnosti hydraulického válce, od oleje zacákané skleněné stěny výtahové šachty a podobně.

Příčinou většiny poruch hydraulických výtahů je znečištění oleje
Hydraulický výtah je technicky relativně jednoduché zařízení, kde čerpadlo dopravuje olej do hydraulického válce, který působením tlaku oleje vytlačuje píst a ten tak přímo či nepřímo pohybuje kabinou výtahu. Technický stav oleje je často velmi přehlíženou součástí tohoto celku.
Podobně jako u ostatních strojů i u hydraulických systémů výtahů může souviset i více než 80 % negativních projevů se špatnou kondicí oleje.
Do olejové náplně se z vnějšku dostávají prachové částice a vlhkost. Provozními vlivy olej degraduje, stárne a vznikají úsady v celém systému. Zejména produkty degradace oleje, které můžou tvořit většinu znečištění oleje, negativně ovlivňují spolehlivost výtahu. Nejprve se projevují drobné poruchy. Dlouhodobě znečištěný olej může způsobit nevratné opotřebení čerpadel a ventilů.
Mezi nejčastější poruchy patří drobné úniky olejů, které se postupem času mění na netěsnosti hydraulického systému. Znečištěný hydraulický olej působí na třecí plochy jako jemné brusivo a odírá těsnicí břit těsnicího kroužku pístu.
Dalším negativním důsledkem je vliv nečistot na přepouštěcí ventilky v hydraulické kostce, která je přístupná prakticky pouze při výrobě a vlivem nečistot pak nelze správně seřizovat zastavování ve stanicích.
Přetěsňování, výměny olejových náplní a opravy jsou finančně náročné a vyžadují odstávku výtahu mimo provoz. Právě odstávky jsou často největší komplikací - v divadlech, kancelářských budovách, obchodních centrech, v metru či bytových domech je to velká nepříjemnost zejména pro seniory a pohybově postižené nebo pro maminky s dětmi. V nemocnicích se zas může komplikovat doprava pacientů na operační sály.

Jak předcházet poruchám výtahů a snížit náklady
Velmi podstatná je kromě pravidelné periodické údržby celého systému výtahu i péče o olejovou náplň. Praxe ukazuje, že pouhá výměna hydraulického oleje problémy s poruchami nevyřeší a výtah se rychle dostává do stejného stavu jako před výměnou. Příčinou je, že při výměně oleje většina nečistot zůstává uvnitř v systému.
V praxi se velmi osvědčila metoda elektrostatického čištění oleje KLEENTEK, která je schopna z oleje odstranit každý druh a každou velikost znečištění a to již od molekulárních velikostí. Přístroj KLEENTEK čistí oleje za plného provozu bez nutnosti odstávky výtahu a připojuje se na olejovou nádrž v obtoku tzv. bypass. Tím, že se čistí za provozu, se nevyčistí jenom olej v nádrži, ale celý hydraulický systém. Čistota oleje se vždy kontroluje laboratorním rozborem před nasazením přístroje a po nasazení přístroje přímo na místě u zákazníka.
Nedílnou součástí údržby výtahů jsou pravidelné rozbory olejů, které hodnotí základní parametry oleje - fyzikálně chemické vlastnosti, množství přísad a kontaminací. Na základě výsledků laboratorních rozborů se pak v případě některé nevyhovující hodnoty provádí příslušná opatření - čištění či výměna olejové náplně. Oleje se tak nemění podle definovaného intervalu, ale podle skutečného stavu oleje. Tímto způsobem se obvykle výměna olejové náplně oddálí několikrát.

Prevence vniku nečistot do oleje
S každým pohybem výtahu se mění hladina oleje v olejové nádrži. S každou změnou výšky hladiny hydraulický agregát dýchá - a dýchá vzduch z okolního prostředí, ve kterém jsou různé částice (prach) a samozřejmě také vlhkost. Odvětrání olejových nádrží hydraulických systémů se obvykle kombinuje s otvorem na doplňování olejů. Mnohdy jde o víčka bez filtru nebo v lepším případě je na nádrži víčko s jednoduchým filtrem. To je dnes z hlediska ochrany oleje nedostatečné, protože nejzávažnější z hlediska opotřebení jsou zejména částice v jednotkách mikrometrů. Jelikož i zde platí, že prevence je vždy levnější než placení oprav, doporučujeme našim zákazníkům instalaci hygroskopických zavzdušňovacích filtrů. Jedná se o filtry, které jsou schopny zachytávat velice jemné částice a také vodu ze vzduchu.
Hygroskopické zavzdušňovací filtry s desikantem vynalezl v 80. letech Jim Waller, a jelikož se toto technické řešení velmi osvědčilo, založil společnost Des-Case. Des-Case často spolupracuje s výrobci zařízení a proto se s filtry Des-Case můžete setkat přímo u nových strojů. 
Funkce filtru s desikantem je v podstatě triviální. Vzduch z vnějšího prostředí při „nádechu“ stroje prochází filtrem, kde se ze vzduchu odstraní částice nečistot, pak prochází náplní desikantu (silikagelu), kde se z proudícího vzduchu odstraní vlhkost a pak vzduch prochází dalším filtrem. Odtud do nádrže s olejem proudí čistý a suchý vzduch.
Filtry Des-Case mají celou řadu unikátních konstrukčních prvků. Jsou v podstatě nezničitelné, jsou schopny eliminovat problém unikající olejové mlhy, mají systém řízení množství protékajícího vzduchu a další. Všechny filtry Des-Case v současné době jako jediné splňují přísnou evropskou legislativu a jsou v souladu s nařízením evropské komise REACH. Je také prokázané, že instalace kvalitního zavzdušňovacího filtru s desikantem dokáže výrazně prodloužit životnost komponentů.

Přínosy péče o olej ve výtahu
Hlavním přínosem je značná úspora finančních prostředků, zvláště za náklady při nákupu nových olejových náplní a náhradních dílů (až 90 %). Pro celou řadu zákazníků je však prioritou zajištění spolehlivosti provozu.
Díky elektrostatickému čištění oleje za provozu se obvykle podaří eliminovat uvedené negativní projevy, olej se nemusí vyměňovat, funkčnost výtahu se opět vrací do původní charakteristiky klidného, povlovného pohybu s minimální hlučností. Výtah pracuje s maximální provozní jistotou bez ohledu na vytížení. Instalace zavzdušňovacích filtrů s desikantem je vhodným doplňkem pro zajištění spolehlivosti a životnosti zařízení v dlouhodobém horizontu.

Petr Kyliánek, Jan Novák, KLEENTEK, spol. s r. o.
 

 
Publikováno: 14. 3. 2016 | Počet zobrazení: 2161 článek mě zaujal 319
Zaujal Vás tento článek?
Ano