Rosler MURR2 Schunk

FAG SmartCheck: inteligentní strážce

Kompaktní měřicí přístroj FAG SmartCheck společnosti Schaeffler zaznamenal od svého uvedení na trh velké úspěchy. Představuje nekomplikované a hospodárné řešení, které umožňuje monitorovat i menší nebo z hlediska možného výpadku méně kritické stroje. Při nasazení u různých agregátů (např. u vibračních sít, elektromotorů, dekantérů , čerpadel nebo kompresorů) vyhovuje veškerým požadavkům. 

 

Zákazníkům poskytuje nejen spolehlivé informace potřebné k zajištění pohotovosti zařízení, ale i rozsáhlý soubor dat týkajících se chování příslušných strojů v provozních podmínkách. 

Úspěšná diagnostika vibračního síta
Vzhledem k tomu, že se vibrační síto často nachází na počátku delšího výrobního procesu, přináší jeho neplánovaná odstávka a s ní spojený výpadek výroby značné náklady. Společnost Spaleck GmbH & Co. KGU proto hledala spolehlivé řešení on-line monitorování, které by jí umožňovalo zvýšit disponibilitu vlastního vibračního síta a tím i disponibilitu strojních zařízení zákazníků. V drsných podmínkách, které v provozním prostředí vibračních sít panují, se přístroj FAG SmartCheck osvědčil a dosáhl ve všech ohledech přesvědčivých výsledků. Inteligentní systém měření umožnil identifikovat nejdůležitější provozní stavy vibračního síta a zajistit tak potřebnou disponibilitu zařízení. Protože samotné vibrační síto způsobuje vysokou hladinu vibrací, je obzvláště důležité vypořádat se s potřebou vyfiltrovat ty správné informace, které jsou nezbytné k diagnostice poškození. To dokáže jen velmi málo zařízení, přičemž se většinou jedná o mnohem dražší systémy.
Přístroj FAG SmartCheck zabodoval nejen díky přesnému a spolehlivému monitorování, ale i zásluhou jednoduchého uvedení do provozu a snadné obsluhy. Umožňuje např. využívat více než 20 standardně předdefinovaných charakteristických parametrů, které se také postaraly o bezproblémové nasazení ve společnosti Spaleck.

Úspěšná měření na elektromotoru
Také v případě elektromotorů lze podle zvýšené úrovně vibrací a hluku včas detekovat defekty ložisek. Společnost Schorch Elektrische Maschinen und Antriebe GmbH hledala bezpečné a zároveň nepříliš nákladné řešení, které by umožňovalo jak monitorování agregátů zaměřené na možná poškození ložisek, tak i zaznamenávání dalších parametrů, jako např. teploty, zátěže a otáčky. Rozsáhlý soubor  dat měl zajistit trvalou informovanost o celkovém stavu strojů, a to i v případě těžko přístupných nebo odlehlých zařízení. Dále měl být možný přístup k historickým údajům, poskytujícím další informace o dlouhodobém provozním chování příslušných strojních zařízení. Za tímto účelem provedla společnost Schorch instalaci přístroje FAG SmartCheck u motoru, který pohání pístový kompresor. V rámci inteligentního monitorování procesů se zaznamenávaly i další parametry, jako třeba teplota prostředí a pláště motoru, u nichž se zjišťovala souvislost se signály týkajícími se vibrací. Pro zákazníka měl ale prvořadý význam výsledek měření vibrací, upozorňující včas na počínající poškození valivých ložisek.

Monitorování dekantérů, čerpadel a kompresorů
Přístroj FAG SmartCheck bodoval i v dalších aplikacích a suverénně se vypořádal s požadavky ohledně monitorování, které na něj byly kladeny. Umožnil např. jednoznačně identifikovat, zda byla aktuální nevyváženost dekantačního zařízení vyvolána jeho šnekem, nebo bubnem. Z hlediska údržby je takové zjištění nesmírně důležité, protože potřebné servisní zásahy se zcela liší dle příčiny způsobující danou nevyváženost. Bezchybnou identifikaci této takzvané „pohyblivé nerovnováhy“ mezi šnekem a bubnem často nedokážou jiné monitorovací systémy zajistit.
Při měření na podtlakových čerpadlech detekoval přístroj FAG SmartCheck spolehlivě nevyváženosti, nesprávná zarovnání a opotřebení ložisek. Tyto kritické provozní stavy mohou v závislosti na oblasti nasazení vést k zastavení celé podtlakové linky a způsobit tak vysoké náklady související s tímto výpadkem.
Díky své vysoké flexibilitě se přístroj FAG SmartCheck osvědčil i v případě agregátů, které se nacházejí na odlehlých místech, jako jsou například čerpadla sloužící k protipovodňové regulaci, nebo u přehradních jezer. Zaznamenaná data lze snadno získávat prostřednictvím dálkového monitorování. Provozovatelé jsou tak stále informováni o stavu zařízení, aniž by museli být u dané instalace přítomni, a mohou tak v případě alarmu ihned podniknout potřebná protiopatření.
Další diagnostické úspěchy přineslo nasazení přístroje FAG SmartCheck u kompresorů. Ty bývají při svém provozu vystaveny silnému zatížení i značným vibracím, což může během velmi krátké doby způsobit neplánovanou odstávku zařízení. Při použití přístroje bylo možné toto riziko snížit a také zajistit komplexní monitorování. Podařilo se například zjistit poškození ložiska tak brzy, že bylo možné bezpečně předejít kontaktu šroubů. Díky tomu byl následný servisní zásah podstatně levnější. Vzhledem k tomu, že montáž přístroje FAG SmartCheck nevyžaduje žádné mechanické úpravy, lze jím snadno vybavit i stávající kompresory.

Nízká cena – vysoká jistota
FAG SmartCheck představuje inovativní měřicí systém, který pomocí patentované diagnostické technologie provádí monitorování v reálném čase. Díky nízkým pořizovacím nákladům se tak nově vyplatí jej nasadit i u menších agregátů. Tento kompaktní měřicí přístroj se jednoduše instaluje, snadno obsluhuje a díky svým perspektivním charakteristikám přispívá k optimalizaci procesů a tím i ke snížení nákladů na životní cyklus zařízení. Nabídku přístroje FAG SmartCheck doplňuje jedinečná a komplexní nabídka společnosti Schaeffler – týkající se poradenství, uvedení do provozu, servisu na dálku či smluv o provádění údržby, až po standardní a individuální školení. Také tato nabídka přesahuje obvyklý standard a vždy zohledňuje i bezpečnost zařízení a procesů.

Nové příslušenství pro FAG SmartCheck
Novými přírůstky do řady snímačů vibrací FAG SmartCheck jsou zařízení SmartLamp a SmartConnectBox. Díky produktu FAG SmartLamp je i z dálky vidět stav alarmu; zařízení FAG SmartConnectBox pak slouží ke snadné distribuci doplňkových signálů.
FAG SmartLamp je příslušenství, které slouží ke snadné indikaci alarmů v případech, kdy je agregát zapouzdřený nebo kdy není zařízení FAG SmartCheck přímo viditelné - jak tomu bývá u těžko přístupných ventilátorů, elektromotorů, čerpadel nebo kompresorů.
Výhody pro zákazníka: není potřebné provádět konfiguraci +++ Plug & Play, a proto minimální instalační náklady +++ jednoduchá montáž.
 FAG SmartConnectBox slouží k distribuci doplňkových signálů, např. ohledně otáček, zatížení atd. K produktu lze připojit až čtyři zařízení FAG SmartCheck, jedno zařízení FAG SmartLamp a také jeden lokální snímač otáček.
Přednosti pro zákazníka: Plug & Play +++ není potřebné provádět konfiguraci +++ propojení standardním prodlužovacím kabelem M12 +++ možnost použití v drsném prostředí.

 

 
Publikováno: 6. 8. 2015 | Počet zobrazení: 1796 článek mě zaujal 345
Zaujal Vás tento článek?
Ano