Rosler MURR2 Schunk

XIth European Conference on NDT – ECNDT 2014

Dne 6. října 2014 bude v Kongresovém centru Praha zahájena 11. Evropská konference o nedestruktivním zkoušení a diagnostice materiálů a konstrukcí (ECNDT). Z počtu přihlášených odborných referátů a vystavujících firem je dnes již zřejmé, že se bude jednat o jednu z největších dosud pořádaných evropských i světových konferencí v tomto oboru. 

 

Na konferenci je přihlášeno přibližně 600 konferenčních příspěvků, z toho 445 je zařazených do 37 tematických přednáškových sekcí a zbytek do 10 plakátových sekcí. Konferenční příspěvky špičkových odborníků z více než 50 zemí celého světa pokrývají všechny oblasti nedestruktivního zkoušení a diagnostiky a předpokládaný celkový počet účastníků konference je více než 1000. Referáty se týkají zejména ultrazvukových, elektromagnetických a radiačních metod včetně tomografických i termografických zobrazování struktury a defektů v materiálech. Velká část jich je zaměřena zejména na praktické aplikace NDT v různých oblastech průmyslu, energetiky, stavebnictví, dopravy (zvláště letecké a železniční) a dalších, jako jsou např. kulturní a umělecké památky, historické stavby, potrubní systémy apod. Další odborné sekce jsou věnovány analýze a zpracování diagnostických signálů, numerickému modelování a simulacím použití NDT technik na reálných tělesech a materiálech, ale také vzdělávání a certifikaci pracovníků v jednotlivých metodách. Spolu s konferencí se také koná řada doprovodných akcí, jako je např. celosvětové zasedání normalizačních komisí mezinárodní organizace ISO, zasedání představitelů Evropské Federace NDT i celosvětového sdružení národních NDT společností (ICNDT), workshopy významných firem a další.
Již tradičně jsou součástí konferencí ECNDT rozsáhlé výstavy zařízení a služeb pro nedestruktivní zkoušení a diagnostiku.

European Research Day
Pražská výstava bude patřit k největším v dějinách této akce. Vystavovat zde bude téměř 150 zahraničních i domácích firem, které představí nejnovější trendy zařízení i podpůrných prostředků pro průmyslové aplikace i výzkumné a vývojové laboratoře.
Zcela mimořádnou součástí konference bude tzv. European Research Day (ERD), který organizuje Světová federace NDT společností (ICNDT) ve spolupráci s mezinárodní organizací Academia NDT International. ERD se bude konat ve středu 8.10.2014. Hlavními přednášejícími budou nositel Nobelovy ceny za fyziku v roce 2013 prof. Peter Higgs (objevitel nové elementární částice nazvané "Higgsův bosson") a prof. Leon Chua, který je vynálezcem nového paměťového prvku tzv. memristoru. Z dalšího programu je vhodné připomenout i přednášku zástupce EU k problematice nového programu EU "Horizont 2020".

Největší v dějinách
Rádi bychom k účasti na konferenci či k návštěvě jedinečné výstavy, která se v blízké budoucnosti u nás již nebude opakovat, pozvali všechny zájemce o různé technické, lékařské i další obory z řad studentů a pedagogů, pracovníků v průmyslu, stavebnictví, dopravě atd., výzkumné, vědecké a vedoucí pracovníky, projektanty, ale i nejširší veřejnost, která se zajímá o technický pokrok ve světě a podporu zajištění bezpečnosti, spolehlivosti, životnosti či kvality výrobků, staveb, jaderných i klasických elektráren, dopravních prostředků a dalších výtvorů lidské činnosti.
Organizátoři se snaží vyjít vstříc co nejširšímu okruhu zájemců a připravili řadu možností pro registraci účastníků. Výstava NDT techniky a European Reserch Day jsou samostatně přístupné i neregistrovaným zájemcům.
Více aktuálních informací a program naleznete na webu: www.ecndt2014.com

Zdeněk Převorovský, Pavel Mazal
 

 
Publikováno: 23. 10. 2014 | Počet zobrazení: 1690 článek mě zaujal 383
Zaujal Vás tento článek?
Ano