Rosler MURR2 Schunk

Flexibilní robotické zařízení nabízí četné možnosti

Jakožto kompetentní dodavatel systémů pro stavbu podvozků a rámů, laserové řezání, obrábění plechu a zpracování ušlechtilé oceli sází MBH Maschinenbau & Blechtechnik GmbH na nejnovější výrobní techniky, kvalitu a produktivitu. Rodinný podnik z Ibbenbürenu investoval do nového robotického svařovacího zařízení od firmy Carl Cloos Schweißtechnik GmbH z Haigeru, které umožňuje svařování komplexních dílů o různých velikostech. 

 

Podnik MHB je již po desetiletí úzce spojován se zemědělskou technikou, proto mnoho výrobců zemědělských strojů využívá know-how této společnosti. Paleta výrobků je velmi rozmanitá, od plechového dílu přes hotový produkt až po zabudování hydraulických nebo pneumatických prvků. Vedle toho vyrábí MBH i díly pro strojírenský průmysl, energetické a klimatizační techniky.

Vytvoření nejlepší přidané hodnoty pro zákazníka
Zákazníci vyžadují permanentní inovační sílu, proto MBH neustále investuje do vlastního firemního strojového parku. Zámečnická dílna a svařovna představují vedle výroby plechů největší úsek, kde je možné zpracovávat plechy o tloušťce od 0,8 do 25 mm. S uvedením čtyř nových zařízení s pěti roboty od firmy Cloos se oddělení robotického svařování může pochlubit nejmodernějším vybavením. Na zařízeních se svařují komplexní rámy a nosné podvozky o různých rozměrech.
Největší z nových zařízení Cloos je vybaveno dvěma polohovadly obrobků včetně volně programovatelných otočných a kyvných os, které mohou na jednom polohovadle uchopit díly o hmotnosti 5 t a dohromady o hmotnosti až 10 t. Většina dílů má délku od 5 do 8,5 m, maximální možná délka upnutí je ale až 10,2 m. Otočné a kyvné polohovadlo pohybuje kompletním obrobkem vždy do polohy, která je pro svařování optimální. Tím se hořák dostane do těžko přístupných míst a docílí se optimální kvality svaru.
Zařízení se skládá ze dvou samostatných, programovatelných svařovacích robotů, kteří mohou v provozu s jednou stanicí svařovat současně na jednom svařenci. V provozu se dvěma stanicemi mohou svařovat rovněž zcela samostatně, rozdílné i menší díly. Svařence je možné do zařízení zakládat střídavě. Tak může pracovník na jedné straně odebírat svařované díly, kontrolovat kvalitu svarů a nově osazovat přípravky, zatímco na druhé stanici probíhá svařovací proces. To má za následek enormní úsporu času v celém průběhu procesu. Celkový proces svařování je koncipován tak, aby časy svařování a vedlejší činnosti byly stejně dlouhé. Tím dosáhne MBH optimálního vytížení zařízení a efektivního využití pracovníků, což má za následek rychlou a cenově atraktivní výrobu.
Systém výměny hořáků umožňuje použití procesu jednoho drátu nebo tandemu s jedním robotem. U tandemového svařování drží společnost Cloos již od roku 1996 světové prvenství. Při této metodě se dva samostatné svařovací dráty odtavují v jedné tavné lázni. Výhodou je vysoký výkon odtavení a velká rychlost procesu, rovněž nízký vnos tepelné energie. Díky vhodnosti použití jak pro oblast tenkých, tak silných plechů, je metoda použitelná univerzálně.

Automatizace urychluje výrobní procesy
Další výhoda nové svařovací techniky spočívá v tom, že byl masivně snížen počet ručních svařenců. Díky investicím do nejmodernějších robotických zařízení se podniku podařilo značně urychlit výrobní procesy a docílit přesně reprodukovatelných výsledků svařování.
S Roboplanem, offline programovacím systémem od Cloos, vytváří MBH studie proveditelnosti pro každý projekt svařování. Tím přichází na řadu zkouška rentability, která ukáže, od kdy se automatizace vyplatí. To je závislé na dílu, velikosti série a na požadavcích na kvalitu ze strany zákazníka. Ve většině případů se však vysoká opakovatelnost, procesní bezpečnost a zvýšená rychlost svařování vyslovuje pro nasazení robotů.
Celkem má MBH v provozu 7 robotických zařízení značky Cloos a vedení společnosti si velmi pochvaluje dobrou spolupráci a prvotřídní servis s těmito specialisty na svařování.
 

 
Publikováno: 22. 10. 2014 | Počet zobrazení: 1669 článek mě zaujal 385
Zaujal Vás tento článek?
Ano