Rosler MURR2 Schunk

Propojení Helios Green se skladovým systémem Kardex.

Výrobce komponentů vláknové optiky a optoelektroniky, společnost SQS Vláknová optika a.s., ve své výrobě zahrnuje kromě standardních produktů také produkty inovované nebo zcela nová řešení podle požadavků zákazníka. Případová studie popisuje, jak se společnost vypořádala s propojením informačního systému se skladovým systémem KARDEX.

 

SQS Vláknová optika vznikla v roce 1994 v Nové Pace. Původně se firma specializovala na výrobu optických propojovacích kabelů převážně pro telekomunikační aplikace. Kolem roku 2000 se telekomunikační sektor dostal do hluboké recese a SQS byla nucena výrazně rozšířit portfolio produktů. Do výroby byl zaveden i kompletní sortiment standardních optických konektorů s keramickou ferulí a společnost začala nabízet své produkty a služby zákazníkům po celém světě. V tomto období nastartovala v podstatě nepřetržitou diverzifikaci produktového portfolia a služeb.
V současné době se firma zaměřuje na vláknovou optiku, optoelektroniku, mikroobrábění a na výzkum a vývoj. Nabízí kompletní výrobní služby, od technického vývoje, vzorkování, výroby prototypů, testování a měření až po výrobu samotnou. Hlavní konkurenční výhodou SQS byla a je schopnost dodat kompletní řešení tzv. integrované optiky podle požadavků zákazníka, včetně řešení pro vysoce náročné aplikace, např. v automobilním, leteckém, chemickém, lékařském průmyslu nebo ve vojenství.

Implementace informačního systému HELIOS Green
V roce 2008 se SQS rozhodla nahradit nevyhovující a zastaralé řešení novým komplexním informačním systémem. Hlavní požadavky na nový informační systém byly:
• otevřenost systému – možnost pružně reagovat na potřeby společnosti (úpravy SW vlastními silami, rozšíření o další moduly),
• přehlednost uživatelského prostředí,
• efektivní komunikace mezi jednotlivými moduly,
• dlouhodobá udržitelnost informačního systému,
• propojitelnost s jinými ERP partnerů (vč. SAP).
Společnost zorganizovala výběrové řízení, v němž vybrala systém HELIOS Green z produkce Asseco Solutions a jako implementační společnost si zvolila partnera tvůrce systému, firmu ASV Náchod.
Nejdříve byl implementován finanční modul. Jeho ostrý provoz byl zahájen 1. ledna 2009. Moduly nákupu, skladového hospodářství, obchodu, TPV a řízení výroby byly spuštěny v dubnu 2009.

Přechod na automatický skladový systém
Nutnost optimalizace skladového systému a logistických toků a také úspora skladových prostor si vyžádala přechod na automatický skladový systém. Ten měl především splnit následující požadavky:
- zavést adresy / lokace zboží ve skladu a tím snížit nároky na skladníky, zrychlit časy výdejů a snížit chybovost,
- lépe zajistit pohyb zboží dle metody FIFO a také sledování expirací,
- uspořit místo – uvolnit budovu a sklad přestěhovat blíže výrobám,
- zjednodušit přístup dodavatelům a přepravcům na příjem a expedici.
K myšlence na využití automatických skladových systémů vedla jednak nespokojenost se současným řízením skladu a na druhé straně pozitivní zkušenosti jiných firem s podobnými automatickými systémy. Komplexní přestavba prostřední části budovy společnosti byla ideálním okamžikem pro změnu koncepce skladu a optimalizaci logistických cest.

Modulární systém Kardex
Jako dodavatel skladového systému byla vybrána firma Kardex a její řešení počítačem řízeného, automatizovaného regálového systému Shuttle XP. Modulární konstrukce regálů umožňuje maximální přizpůsobení se prostorovým možnostem zákazníka. Systém funguje na principu „zboží k obsluze“, to znamená, že je vždy přivezeno do požadovaného výdejového otvoru. Poté je uloženo v konkrétních pozicích na jednotlivých policích. Mezi prostory se pohybuje tzv. extraktor, který vyjme polici a doveze ji do výdejového otvoru nebo na nejvhodnější skladové místo v rámci systému.
V SQS bylo instalováno 6 věží. Každá věž je vysoká cca 12 m a prochází třemi podlažími. Celkem je k dispozici 12 výdejových oken na třech podlažích. Na každém podlaží lze vyskladňovat a naskladňovat nezávisle na ostatních, dokonce paralelně na stejném stroji v různých podlažích.

Propojení s informačním systémem
Maximální využití potenciálu automatického skladového systému však je možné pouze při jeho plném propojení s informačním systémem. Tento požadavek bylo možné realizovat třemi způsoby:
• využít interface pro přímou jízdu extraktoru; logiku stroje (správa skladových míst, logika jízdy strojů, atd.) řešit v současném informačním systému,
• využít SW firmy Kardex pro řízení pohybu strojů; správu skladových míst řešit na straně informačního systému,
• využít SW firmy Kardex pro komplexní řízení WMS (informační systém by v tomto případě předával pouze informace o zboží, které požaduje naskladnit/vyskladnit).

Analýza a implementace
Vybrána byla první možnost, tedy využití interface pro přímou jízdu strojů, který čeká na zvoleném komunikačním kanálu na pokyn pro jízdu stroje, přiváží do otvoru polici a předává informaci o jejím dojezdu. Správa skladových míst a celá logika jízdy strojů je tedy na straně informačního systému HELIOS.
Základním prvkem implementace byl určen tzv. bin, který se dá zjednodušeně popsat jako „krabice“ dané velikosti. V konkrétním binu lze uskladnit určitý počet daného zboží, proto musela být provedena analýza zboží na skladě a na jejím základě byly navrženy typy binů a jejich počet.
Během implementace se muselo provést mnoho kroků, byl vytvořen číselník typu binů, skladových lokací, číselník polic, číselník věží. Dále byl vytvořen grafický interface, který přímo na počítači „navádí“ obsluhu na konkrétní lokaci (souřadnice X a Y). Grafický interface slouží také k přehlednému editování binů na polici (definice polic, správa lokací).

 

Možná rizika:
Pro zajištění úspěšné implementace bylo důležité nepodcenit možná rizika, jako např. nedostatečná analýza materiálu na skladě, nedostatečná komunikace s uživateli během implementace, nedostatečné školení uživatelů HELIOS Green a obsluhy Kardex a na konec jsou to nároky na přesnost a disciplinovanost obsluhy.
Hlavní přínosy nového systému:
• jednodušší přístup do skladu z výrobních dílen, úspora prostoru (plocha skladu byla zmenšena o cca 45 %)
• navýšení skladovací plochy o 220 %
• rychlejší vychystávání materiálu: čas nalezení a přepravy artiklu se snížil v průměru o více než 60 %
• dodržování FIFO je zajištěno automaticky a umožňuje řízení dle strategií sledování expirace – není možné vydat prošlý materiál bez zvláštního přístupu
• limitovaný přístup na základě přístupových práv, evidence skladových pohybů a fyzicky znemožněný výdej materiálů/zboží zablokovaných oddělením kvality
• zvýšení bezpečnosti
• menší nároky na personál podstatné snížení rizika chyb při výdeji materiálu
• možnost paralelní práce ve třech patrech
• 3000 fotografií důležitých komponent přímo v HELIOS Green
Jak implementace, tak i přeskladnění všeho materiálu proběhlo „za provozu“ bez nutnosti zastavit výrobu. Instalace skladového systému Kardex a jeho napojení na informační systém HELIOS Green splnila očekávání a zlepšila kvalitu logistických toků ve společnosti.
 

 
Publikováno: 22. 10. 2014 | Počet zobrazení: 1750 článek mě zaujal 389
Zaujal Vás tento článek?
Ano