Rosler MURR2 Schunk

Hi-tech s tradicí z Jižních Čech

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě a naše společnost na něm samozřejmě nemůže chybět. Vzhledem k tomu, že letos slavíme významné jubileum 75 let od založení, bude velikost našeho stánku na veletrhu navýšena na rekordních 408 m². 

 

Na veletrhu budeme vystavovat celkem pět exponátů, z nichž dva jsou hi-tech stroje. Prvním je multifunkční vertikální 5osé obráběcí centrum MCU 700 V – 5X a druhým multifunkční soustružnicko-frézovací centrum MULTICUT 500i S. Vedle MULTICUTU 500i S bude k vidění i jeho předchůdce - vzácný historický exponát MCSY 80 z roku 1983. Dalším exponátem je robotizované pracoviště, složené ze dvou číslicově řízených soustruhů SP 280 SY a robota FANUC. Tento exponát se výborně hodí k hlavnímu tématu MSV, kterým letos je průmyslová automatizace. Posledním exponátem je naše tříosé vertikální obráběcí centrum MCV 1270 SPEED.

MCU 700 POWER
Prvním zástupcem multifunkčních hi-tech strojů je 5osé obráběcí centrum MCU 700V – 5X. Stroj může být vybaven čtyřmi typy vřeten, od silových (10 000 ot.min-1) až po vysokootáčková (24 000 ot.min-1). Na výstavě budeme prezentovat silové provedení POWER s maximální rychlostí 10 000 ot.min-1, výkonem 26 kW a krouticím momentem 340 Nm. Hlavní předností stroje je široké technologické využití, které v sobě kombinuje souvislé 5osé frézování, soustružení (ve verzi VT) a ostatní technologie (např.: vrtání, vyvrtávání, vystružení, řezání závitů). Na těchto strojích obrábíme malé a střední součásti do průměru 1000 mm. Typickými segmenty, ve kterých se náš stroj využívá je průmysl energetický, strojírenský, aerospace, automobilový a dopravní. Naše společnost se soustředí také na ekologii a z toho důvodu je stroj vybaven např. funkcí „zelená planeta“, která zajišťuje automatické vypínání silových obvodů či optimalizuje výkon vřetene.


MULTICUT 500i S
Druhým zástupcem z kategorie hi-tech strojů je soustružnicko-frézovací obráběcí centrum MULTICUT 500i S, které je vybaveno protivřetenem. To centru umožňuje komplexní obrábění z obou stran. Tento stroj se vyznačuje vysokým výkonem, přesností a produktivitou. Ovládá mnoho technologií, jako soustružení, závitování, vrtání, vyvrtávání, frézování a mnoho dalších. Díky tomu má velmi široké využití. Jde především o letecký, automobilový, aerospace, gas & oil či plastikářský průmysl. Obě obrobková vřetena mají rychlost 3500 ot.min-1, maximální výkon 74 kW a maximální krouticí moment 1145 Nm. Nástrojové vřeteno má rychlost 12 000 ot.min-1, výkon 27 kW a krouticí moment 123 Nm. MULTICUT 500i S následuje také nejnovější trendy a dbá také na ekologii. Stejně jako stroje MCU je vybaven funkcí „zelená planeta“, která automatický vypíná silové obvody po skončení programu či optimalizuje výkony vřeten. Stroj má však i jiná úsporná opatření. Mezi další výhody patří pohyblivá osa Y, která se vysouvá s celým stojanem a zajišťuje tak vyšší tuhost a výkon nebo použití přímého pohonu torque motory na ose B.

MCSY 80
V těsné blízkosti tohoto stroje budeme vystavovat historický exponát MCSY 80. Jde o první multifunkční obráběcí centrum na světě, které společnost KOVOSVIT MAS představila již v roce 1983 na výstavě EMO v Paříži. Pro návštěvníky tak bude velkou příležitostí, možnost porovnat historický stroj s tím současným a pozorovat tak pokrok, kterého bylo za posledních 30 let ve světě obráběcích strojů dosaženo.

Robotizované pracoviště 2x SP 280 SY & robot FANUC
Vzhledem k tomu, že hlavním tématem letošního ročníku je průmyslová automatizace, bude i naše společnost mít exponát z této oblasti. Konkrétně jde o automatizovanou buňku složenou ze dvou soustružnických center SP 280 SY a robota Fanuc, která je primárně určena pro výrobu soustružnických polotovarů. Stroje jsou umístěny proti sobě a spojuje je konstrukce, na které je instalován robot. Ten dokáže obsluhovat oba stroje a velmi tím zvyšuje výslednou produktivitu práce. Pro ještě vyšší automatizaci je stroj vybaven centrálním zásobníkem materiálu, který je navržen na principu „kolotoče“. Díky tomu, že je robot umístěn ve výšce mezi centry, může obsluha snadno vstoupit do prostoru mezi stroji a dohlížet na celý proces výroby.
Stroje SP 280 jsou číslicově řízené soustruhy s maximálním obráběným průměrem 280 mm. Modulární provedení umožňuje sestavit celkem pět technologických variant. V tomto případě se jedná o variantu SY, která je vybavena osou Y, protivřetenem a naháněnými nástroji. Jedná se o ideálního partnera pro výrobu dílců do mnoha průmyslových odvětví, od automobilového, přes elektrotechnické až např. k potravinářskému. Obecně je stroj vhodný k výrobě rotačních součástí obráběných z tyče do průměru 63 mm.

MCV 1270 SPEED
Posledním prezentovaným exponátem na letošním strojírenském veletrhu je tříosé vertikální obráběcí centrum MCV 1270. Jde o obráběcí centrum postavené na nosném rámu ve tvaru „C“, které vyniká výbornou tuhostí a odolností konstrukce vůči vibracím. Použití valivých lineárních vedení a přímého odměřování ve všech osách zaručuje rychlé a přesné polohování stroje. Konfigurace stroje nabízí širokou škálu vřeten, od vysokootáčkových, až po hrubovací. V tomto případě jde konkrétně o vřeteno SPEED s rychlostí 12 000 ot.min-1, maximálním výkonem 48 kW a maximálním krouticím momentem 200 Nm. Uživatelský komfort stroje zvyšuje důmyslné otevírání dveří. Při zakládání rozměrných obrobků obsluha ocení možnost otevření posuvných krytů, které otevřou celý roh stroje. Naopak při zakládání menších obrobků využije obsluha pouze přední posuvné dveře. Konstrukce centra umožňuje mnoho technologických operací, jako je frézování, řezání závitu, vystružování, vyvrtávání nebo vrtání. Hlavní využití stroje spočívá v oblastech průmyslu, kde se obrábí zejména formy.


 

 
Publikováno: 21. 10. 2014 | Počet zobrazení: 1976 článek mě zaujal 368
Zaujal Vás tento článek?
Ano