Rosler MURR2 Schunk

Nové směry vývoje rovnacích a inspekčních linek

Akciová společnost ŽĎAS se historicky specializuje na dodávky velkých investičních celků jak v oboru tvářecích strojů, tak také v oblasti dodávek zařízení umožňujících zvýšit přidanou hodnotu válcovaného tyčového materiálu a trubek.

 

Vedle celých komplexů inspekčních a rovnacích linek, jejichž dodávky jsou podmíněny vysokými nároky na kvalitu za tepla válcovaného tyčového materiálu před jeho předáním k finálnímu zpracování, nabízí ŽĎAS jednotlivé dílčí stroje, které jsou do těchto linek implementovány.
Je samozřejmé, že každá linka je souborem stavěným především na základě požadavků samotného zákazníka a pro jednoho dodavatele by bylo velmi obtížné realizovat všechna dílčí zařízení pod vlastní značkou. Z tohoto důvodu se ŽĎAS zaměřuje na engineering kompletních dodávek a specializuje se na řešení klíčových uzlů u dílčích strojů.
Jedním ze zařízení, na kterých je možno stavět výsledné parametry celých linek, jsou rovnací stroje sloužící k úpravě válcovaných tyčí kruhového průřezu nebo tažných svařovaných i válcovaných trubek.
Základními typy pro rovnání tyčového materiálu jsou rovnačky dvouválcové nabízené pod označením XRK 2 a devítiválcové s označením XRK 9. Novinkou je desetiválcová rovnačka XRK 10 vhodná pro kvalitní rovnání tyčí větších průměrů. Od těchto typů jsou odvozovány speciální rovnačky, mezi které patří dvouválcová hladicí rovnačka, sedmiválcová rovnačka vhodná pro rovnání větších průměrů tyčí nebo naopak pro předrovnání a patnáctiválcová rovnačka XRK 15 určená pro velké rozsahy rovnacích průměrů.
Je logické, že samotný rovnací stroj je zařazen do konkrétní  technologické linky. Standardní součástí těchto linek pak jsou v dodávkách firmy ŽĎAS vlastní manipulační systémy, jakými je rozdružování tyčí ze svazků, zaváděcí a odváděcí žlaby, podávací a vytahovací zařízení, popř. sběrné kapsy, měření rovinnosti atd.
Všechna zařízení jsou navrhována s ohledem na dosažení maximální produktivity při zachování všech bezpečnostních a ekologických standardů a již zmíněných nízkých nároků na údržbu a provoz.
Díky této úzké specializaci a při respektování požadavků konkrétních zákazníků, se podařilo firmě ŽĎAS např. jenom od roku 2000 realizovat celou řadu dodávek nejen pro české a evropské firmy, ale především pro rychle se rozvíjející čínský trh. Jde o dodávky dvouválcových rovnaček i speciálních víceválcových rovnaček určených pro výrobce nebo zpracovatele válcované produkce tyčí a trub.
Zájem o tato zařízení vedl vývojové a konstrukční specialisty ŽĎAS, a.s. k otevření problematiky, ve které řešili otázky nové generace rovnacích strojů tak, aby ještě více vyšli vstříc požadavkům zákazníků, a to především v oblasti navýšení rovnací síly stroje se současným zachováním jeho hmotnosti nebo dokonce jejím snížením, zvýšením jeho spolehlivosti, výkonu a snížení náročnosti samotné obsluhy.
Aktuální vývoj se koncentroval na dvouválcové kosoúhlé rovnačky, u kterých bylo dosaženo zlepšení v řadě měřitelných parametrů. Ke snížení vlastní hmotnosti stroje vedla cesta přes konstrukci lehkého a přesto tuhého a robustního rámu. Také se podařilo vylepšit klíčové uzly a tyto rovnačky pak navrhnout tak, že se jejich poměry hmotnosti k rovnacím silám výrazně snížily.
Modernizované rovnačky jsou vhodné pro kvalitní rovnání ocelových kruhových tyčí o mezi kluzu 1100 – 1300 MPa při dosahované výstupní křivosti rovnaných tyčí v závislosti na vstupní křivosti až 0,5 mm/m.
Jednou z oblastí, na které byla pozornost vývojářů zaměřena, byla maximalizace životnosti rovnacích válců a vodicích lišt. Zvláště vodicí lišty, které jsou při procesu rovnání velmi namáhané, je zapotřebí často měnit, a tak bylo přistoupeno ke zjednodušení a zrychlení této výměny a zároveň k možnosti, aby si zákazník dokázal tyto rychloopotřebitelné díly vyrábět sám nebo je opravovat pomocí návaru tvrdokovem. Stavěcí mechanismus vodicích lišt pak umožňuje jejich natočení do místa největšího opotřebení, čímž se opět podařilo zvýšit jejich trvanlivost a umožnit lepší využití.
Kromě výše uvedeného se vývoj v akciové společnosti ŽĎAS aktuálně zaměřil také na rozšíření sortimentu o odhrotovací zařízení.
K nejnovějším referenčním dodávkám v oboru patří v současnosti dokončovaný projekt výroby a dodávky devítiválcové rovnačky XRK 9-100 na tyče o průměrech od 30 do 90 mm pro Třinecké železárny. V těchto dnech probíhají v provozu TŽ zkoušky loupací linky o výkonu 70 000 tun za rok, výkon celé rovnací linky bude ještě asi o 30 tun za rok vyšší. Je určena k loupání tyčí již vyrobených v tolerancích H9, H10 a H11, čímž pro zákazníky odpadá jejich hrubování a mají jistotu, že jsou tyče zbaveny veškerých povrchových vad. Lesklý materiál se používá především v automobilovém průmyslu a pro výrobce ložisek pro výrobu ložiskových kroužků a poptávka po tomto materiálu v ČR výrazně převyšuje výkon stávajících linek. Kompletní rovnací linka bude předána zákazníkovi na přelomu září a října 2014.
Akciová společnost ŽĎAS letos na jaře uvedla do provozu zařízení na druhou kontrolní linku pro Sochorovou válcovnu Kladno určenou ke kontrole tyčí o průměru 80 – 300 mm a kvadrátů o průměru 80 – 240 mm. Tato válcovna je součástí TŽ a vlastní rovnačka XRK 2-300 byla dodána firmou ŽĎAS před 30 lety a před 10 lety rekonstruována.
Na zahraničních trzích pak v tomto oboru, kromě již zmíněných úspěšných dodávek do Číny, podepsala společnost ŽĎAS v letošním roce např. kontrakt na dodávku rovnací linky XRK 2-130 na tyče kruhového průřezu pro tureckého zákazníka. Vzhledem k tomu, že na přelomu měsíců září a října, tedy v termínu konání 56. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, bude tato rovnací linka podrobena v provozu akciové společnosti ŽĎAS závěrečným zkouškám, připravuje firma prezentaci zařízení formou makety a videoprojekce ve své expozici na MSV v pavilonu V, stánek číslo 105.
 

 
Publikováno: 21. 10. 2014 | Počet zobrazení: 2090 článek mě zaujal 390
Zaujal Vás tento článek?
Ano