Rosler MURR2 Schunk

ZVL SLOVAKIA, a.s. rozvíja nové projekty a servis pre zákazníkov

V čase neustále sa zvyšujúcej konkurencie v rámci celosvetového trhu  základnou úlohou každej spoločnosti, ktorá chce udržať svoje postavenie na trhu a zároveň napredovať, je neustále rozvíjanie svojich služieb a prehlbovanie spolupráce so zákazníkom. Znamená to nielen dodávky kvalitných výrobkov, ale aj rozširovanie spolupráce a poskytovanie riešení, ktoré zachádzajú aj za bežné možnosti poskytované katalógovými výrobkami. 

 

V takomto trende kráča aj ZVL SLOVAKIA, a.s. Príkladom hlbšej spolupráce so zákazníkom je zavedenie výroby a dodávka štvorradových valčekových ložísk pre uloženie hriadeľov vo valcovacích stoliciach. Jedná sa o celkom 5 veľkostných typorozmerov s označením PLC 5111-600, PLC 511-601, PLC 511-602, PLC 511-603 a PLC 512-601. Ložiská boli vyvinuté ako náhrada doterajšieho spôsobu uloženia pomocou klzných ložísk s olejovým mazaním od konkurenčného výrobcu, pričom cieľom zmeny uloženia bolo spresniť výrobu valcovanej ocele, tým zabezpečiť nutnosť nižších prídavkov na materiálu a zvýšiť spokojnosť svojich odberateľov.
Samozrejmosťou pri dodávkach je vysoká rozmerová presnosť, úplná zameniteľnosť vnútorných krúžkov ložísk jedného typu, jednoduchosť ich montáže do vonkajšieho bloku (vonkajší blok s valčekmi je do domcov montovaný nezávisle od montáže vnútorných krúžkov na hriadeľ). Ložiská musia zároveň zaručovať možnosť určitého axiálneho posuvu vnútorných krúžkov oproti vonkajším blokom. V súvislosti s vysokým zaťažením ložísk a náročnosťou prevádzky vo valcovacej linke sme pristúpili ku chemicko-tepelnému spracovaniu krúžkov na bainit, ktoré je náročnejšie ako bežnejšie kalenie na martenzit, ale v prevádzke poskytuje vyššiu húževnatosť ložísk a väčšiu rozmerovú stálosť. V rámci riešenia projektu sa ZVL SLOVAKIA, a.s. zaoberala aj požiadavkou na návrh maziva, jeho množstva v jednom ložisku a domazávacieho cyklu.
Pri návrhu vhodného maziva sme vychádzali zo špecifík, ktoré pri uložení hriadeľov valcovacích stolíc existuje, a tou je možnosť prítomnosti vody vo valivom priestore. Vzhľadom na túto skutočnosť sme v spolupráci s výrobcom maziva navrhli mazivo, ktoré dobre odoláva pôsobeniu vody a zároveň je vhodné aj pre ostatné prevádzkové podmienky vo valcovniach – dobrá korozívna odolnosť, vysoká odolnosť voči veľkým tlakom a dobrá teplotná znášanlivosť. Vlastnosti maziva samozrejme musia spĺňať aj požiadavky použitia v centrálnom mazacom systéme, používaného koncovým zákazníkom. Nami navrhnuté mazivo je na báze komplexného sulfonát-vápenatého mydla so základovým minerálnym olejom a EP/AW prísadami – WR GREASE CSX 400. V súčasnej dobe prebieha postupné nasadzovanie ložísk do prevádzky valcovne, ktoré začalo na začiatku roka 2014. V spolupráci s konečným užívateľom od času osadenia ložísk neustále sledujeme správanie sa ložísk počas prevádzky. Užívateľ bude vyhodnocovať úspešnosť celého projektu z hľadiska nákladov počas dlhšieho obdobia. Ďalšou oblasťou, v ktorej ZVL SLOVAKIA, a.s. intenzívnejšie poskytuje svoje služby zákazníkom, je návrh nových konštrukčných riešení pomocou 3D CAD systému – AUTODESK INVENTOR, prípadne tvorby 3D modelov súčasných výrobkov štandardného sortimentu.
Pri riešeniach požadovaných zákazníkom pristupuje ZVL SLOVAKIA, a.s. aj k spolupráci s externými organizáciami, ako Žilinská Univerzita, Trnavská Univerzita v oblasti napäťových analýz, materiálových rozborov prípadne s inými špecializovanými pracoviskami podľa zadanej problematiky. Príkladom takejto spolupráce môže byť výpočet prevodovky v oblasti síl vznikajúcich pri zaradení jednotlivých prevodových stupňov súvisiacich reakcií v podporných ložiskách a následným výpočtom trvanlivosti ložísk. Zákazníkom zadané údaje, rozmerový náčrt prevodovky, veľkosti ozubených kolies, vstupný krútiaci moment, časové využitie jednotlivých prevodových stupňov, boli určujúcimi podmienkami na základe ktorých sme vedeli poskytnúť žiadaný výsledok.
Výpočet prebiehal v dvoch fázach – zaťažujúce sily pri jednotlivých stupňoch určila ŽU, následne v rámci ZVL SLOVAKIA, a.s. bola určená trvanlivosť jednotlivých ložísk.
Vyššie uvedené kroky, ktoré naša a.s. realizuje samozrejme nie sú jedinými, ktorými sa snažíme prispieť k vyššej spokojnosti zákazníka a uľahčeniu jeho práce. Týmto smerom bude ZVL SLOVAKIA, a.s. pokračovať aj naďalej s cieľom rozšírenia nami poskytovaných služieb.
 

 
Publikováno: 21. 10. 2014 | Počet zobrazení: 1615 článek mě zaujal 356
Zaujal Vás tento článek?
Ano