Rosler MURR2 Schunk

Nástroje a vyměnitelné břitové destičky, které zvyšují produktivitu výroby

Od doby první myšlenky a realizace vyměnitelné řezné destičky z karbidu wolframu v roce 1927 vykonalo mnoho společností na poli řezných nástrojů obrovský kus výzkumné a kreativní práce pro jejich zdokonalení, zejména v oblasti geometrie břitu a tvarů utvařečů. Samozřejmě i vývoj samotných substrátů řezných materiálů jde ruku v ruce s tímto vývojem. A tak dnešní karbidy pracují za výrazně vyšších řezných podmínek než v době svého prvního použití k účelu obrábění a poradí si se širokou škálou obráběných materiálů.

 

Neustálý vývoj optimalizace procesu obrábění je v souladu se zdokonalováním obráběcích strojů a center. Tím je dán předpoklad ke zrychlování strojního obrábění. Obráběcí stroje ovlivňují vývoj nástrojů a nutí výrobce přicházet s nástroji více a více produktivními. Ty musí vlastní konstrukcí těles a geometrií řezných břitů plně vyhovět metodám rychlého odběru materiálu (Fast Metal Removal – FMR).
Ceny surovin pro výrobu řezných karbidů ve světovém měřítku prudce rostou. Toho jsou si výrobci vědomi a snaží se této skutečnosti podřídit svůj další vývoj nástrojů. Firma ISCAR pod logem své nové kampaně HIGH-Q-LINE přináší opět inovativní nástroje, které svojí užitností a výkonností zohledňují výše zmíněný fakt. Nová řešení uložení destiček v lůžku, geometrií a povlaků slibují zvýšení produktivity a životnosti nástrojů. To vše má kladný vliv na tolik sledovanou ekonomiku výroby.
Nová řada nástrojů řady HIGH-Q-LINE přináší mnohé výhody. Mezi ty hlavní patří jakosti karbidů se širokým aplikačním rozsahem, vyšší použitelné posuvy, nižší řezný odpor, úspora řezných kapalin a vhodnost nástrojů i pro stroje s lehčí konstrukcí rámů.

Inovace v oblasti soustružení  
Upínací systém ISCAR DOVE IQ TURN spolehlivě řeší pevné upnutí negativních oboustranných ISO destiček. Šikmá boční plocha destičky opřená v lůžku s rybinovitým vedením je dokonale jištěna a nedochází k jejímu zvedání ani při vysokých řezných silách při hrubovacích operacích. Zejména u systému upnutí destičky páčkou je markantně vyřešen problém se zvedáním destiček. Přínosem této inovace nástroje je možnost nasadit vyšší řezné parametry a tím přispět k zefektivnění výroby.
Výrobce přináší na trh nožové držáky pro těžké vnější soustružnické aplikace s inovativním způsobem uložení destičky v lůžku v kombinaci s páčkovým upínacím mechanizmem. Současně nabízí nožové držáky pro využití zbývajících (jinak běžně nevyužívaných) řezných hran destiček WOMG,SOMG a COMG.
Hrubovací soustružnické operace jsou charakterizovány hloubkou záběru (4-10 mm) a vysokými posuvy (0,4-1,0 mm/ot.). Obvykle velké jednostranné destičky pro těžké soustružení a přerušované řezy jsou používány v držácích „TOP clamp“. Nevýhodou těchto jednostranných destiček a systému upnutí je malý počet řezných hran, časté problémy s utvářením třísky s ohledem na horní upínací element destičky. Firma ISCAR přichází na trh s inovativním řešením lůžka opatřeného rybinovitým vedením v kombinaci s páčkovým způsobem upnutí destičky. Nový systém vyniká tuhým a bezpečným upnutím destičky bez problematické horní upínky v prostoru odvíjení třísky.
Upínací mechanismus DOVE IQ TURN přináší navíc výhodu možnosti upnutí oboustranných negativních destiček. Prizmatické vedení lůžka a plošky na destičce eliminují nebezpečí jejího vylomení působením velkých řezných tlaků při hrubování. Destičky s prizmatickými ploškami jsou nyní dostupné v geometrii WOMG-R3P-IQ, COMG-R3P-IQ a SOMG-R3P-IQ v kombinaci s novým utvařečem R3P pro obrábění ocelí.
Navíc je nabízena možnost využití zbývajících řezných břitů výše zmíněných destiček v držácích PWXOR/L a PCBOR/L pro rychloposuvové aplikace odběru materiálu. Tím se maximálně ekonomicky využijí všechny břity destiček (což nebývá až tak běžné). Destička tvaru trigon tak skýtá uživateli 6 základních břitů v držáku PWLOR/L a dalších 6 břitů v držáku PWXOR/L. U destiček COMG je možné využít čtyři základní břity (s vrcholovým úhlem 80°) v držáku PCLOR/l a další čtyři břity (s vrcholovým úhlem 100°) v držáku PCBOR/L.
Stručně řečeno, těmito nástroji se nabízí nejen možnost zvýšení produktivity hrubovacích operací, ale i vyšší ekonomické zhodnocení destiček využitím všech jejich břitů.
Nožový držák PWXOL 3232P-10-TF-IQ pro vysoké posuvy (https://www.youtube.com/watch?v=erh6_VfwhhQ, http://youtu.be/cj7FjxmtRDI)

Nové utvařeče pro soustružení
Celkem tři nové utvařeče pro obrábění ocelí byly vyvinuty a jsou aplikovány na nových EKO destičkách. Produkují malé, rovnoměrné třísky s dobrým odchodem z místa řezu a snadnou manipulací. Svůj tvar si zachovávají i při širokém rozsahu řezných podmínek.
F3P - utvařeč oboustranných destiček s pozitivním úhlem čela. Vlastní tvarování přináší jemný řez, nižší řezné tlaky, menší přenos tepla do břitu a výrazné prodloužení životnosti destiček.
M3P - utvařeč oboustranných destiček pro střední aplikace obrábění ocelí. Má zpevněnou řeznou hranu, pozitivní úhel čela a tvarování na čele pro snížení přenosu tepla do nástroje.
R3P - utvařeč jednostranných hrubovacích destiček pro obrábění ocelí. Má zpevněnou řeznou hranu, zpozitivněnou geometrii čela pro snížení řezných sil a tvarování čelní plochy pro snížení přenosu tepla do nástroje.

Ekonomické ISO destičky pro soustružení s nižšími náklady  
V mnoha případech soustružnických aplikací máme snahu používat destičky větších rozměrů, než je reálná potřeba dané operace. Proto ISCAR přináší na trh široký rozsah malých a tím i levnějších ISO soustružnických destiček. Jejich používáním lze dosáhnout výrazné ekonomické úspory úsporou drahého karbidu. Nové destičky mají stejné vlastnosti a geometrii jako ty standardní. Jsou vyráběny v širokém rozsahu geometrií, utvařečů, rádiusů na rohu a také jakostí karbidů.
Řada malých EKO destiček zahrnuje i další novinku ISCAR - destiček:
YNMG 1604…, které lze upínat do lůžek standardních držáků destiček VNMG 1604… . Nové destičky YNMG 1604… se vyznačují vrcholovým úhlem 25°. Jsou určeny pro soustružení úzkých tvarů a zápichů tvarů „V“, které nelze běžně obrobit standardními destičkami s úhlem 35°.

Soustružení s hloubkou záběru až 35 mm
Zrychlit obrábění velkých dílů jaké jsou obvyklé například v oblasti energetického průmyslu a těžkého strojírenství, na to už je zapotřebí vybavení nástroji většího kalibru. 
ISCAR přináší na trh nový nástroj PLBOR/L 5050T-40 s destičkami LOMX 402224-H6P pro těžké aplikace soustružení. Nové tangenciálně upnuté destičky jsou vyrobeny z houževnatého karbidu IC8250. Maximální hloubka záběru = 35 mm a maximální posuv do 2 mm/ot. V lůžku nožového držáku jsou upnuty páčkovým systémem a na spodku je držák chráněn podložnou destičkou. Tyto nástroje jsou určeny pro těžké aplikace v energetickém, lodním a železničním průmyslu. (Více na: http://www.youtube.com/watch?v=OHC2-k8Plhc&list=UUhspL6eMZtxvnYJiLEfs1gg).

Produktivní čelní zapichování – TANGRIP TNF
Tento nový čelní zapichovací systém se vyznačuje opravdu vysokou tuhostí. Ta je dána již samotnou konstrukcí tangenciálního upnutí destičky v lůžku. Umožňuje nasazení vysokých posuvů a to i při přerušovaném řezu. Upnutí řezné destičky v samosvorném lůžku bez jiného upínacího mechanizmu umožňuje plynulou tvorbu a odchod třísky po čele nástroje. Samotná geometrie destičky utváří třísku tak, že nedochází k odírání bočních stěn zápichu a tříska plynule vybíhá ven. Vyměnitelné destičky TNF šířek 3 a 4 mm se vyrábějí s utvařeči P-IQ (na ocel) a M-IQ (na nerez) v jakosti karbidu IC808. Stejnou destičku lze upnout do pravého i levého držáku. 
K úspěšným řadám vrtáků CAMDRILL, CHAMDRILL-JET, SUMO-CHAM přidává nyní Iscar novou řadu vrtacích nástrojů pro střední a větší průměry otvorů (26 až 50 mm). Obchodní název nové řady vrtáků je COMBICHAM.
Proč COMBI? Protože z dlouhodobých zkoušek a testů vyplynulo, že vrací těleso osazené kombinací dvou typů vyměnitelných břitů, má lepší řezné a tedy výkonnostní vlastnosti než těleso osazené pouze destičkami SOMT. Opět se tak potvrzuje pravidlo neustálého procesu upgradu vlastních nástrojů, který je u firmy ISCAR pověstný.
Nová vrtací tělesa COMBICHAM jsou vyráběny ve velikostech průměrů 26 až 50 mm a délce 5xD. Osazují se pilotní vrtací hlavicí SUMOCHAM a po obvodu standardními čtvercovými destičkami SOGX/SOGT. Ty jsou přesně broušené a opatřené hladicí geometrií. Díky širokému uplatnění byl pro jejich výrobu zvolen karbid IC808 SUMO TEC PVD. Těleso tohoto plno efektivního vrtáku je na povrchu leštěno pro snížení tření a lepší odvod třísek.  

Hlavní charakteristika:
- vrtací tělesa s označením MNC jsou vyráběna z kvalitní oceli s leštěnou šroubovitou drážkou,   v rozměrech odstupňovaných po jednom milimetru
- tvar šroubovité drážky je proměnný pro optimální odvod třísek z místa řezu
- přívod chlazení je veden šroubovitě v tělese s vyústěním přesně do řezných zón a umožňuje použití metody chlazení MQL
- válcová upínací stopka je dle normy ISO 9266
- vlastní konstrukce tělesa se vyznačuje samostředicí charakteristikou a není tedy nutné provádět předvrtávací operaci ani u vrtáků délky 5xD
- přesně broušená středová vrtací hlavice ICP vede dokonale nástroj v ose a výsledkem je velmi uspokojivá geometrie otvorů i jejich poloha
- vrtací hlavice ICP (ICK/ICM) z řady SUMOCHAM nabízejí tři rozdílné geometrie pro optimalizaci volby v závislosti na obráběném materiálu (ICP pro ocel, ICK pro litinu, ICM pro nerez a legovanou ocel)
- obvodové destičky SOGX/SOGT jsou dodávány v rozměrech 06, 07, 09, 10 a 12 mm s utvařečem DT a hladicím zábřitem W. Příklad označení: SOGT 09T306-W. (více na: http://youtu.be/WiEXkoiwfQs)
Nedávno na trh uvedená řada nástrojů HELI IQ Mill 390 je nyní doplňována o další typo rozměrovou řadu destiček HM390 TDKT 1907PDTR.
Jako reakci na kladné přijetí frézovacích nástrojů HELI IQ Mill 390 strojírenskou veřejností, uvádí firma na trh již čtvrtou velikost destiček tohoto typu. Na trhu je tedy nyní možná volba velikosti 7, 10, 15 a 19 mm.
Poslední z řady destiček umožňuje bezpečně hloubku záběru 16 mm. Což je už slušný výkon a odběr materiálu. Navíc jsou břity opatřeny hladicí geometrií a umožňují tak dosahovat velmi uspokojivé jakosti povrchu. Nová řada stopkových fréz zahrnuje rozměry 40 a 50 mm a čelní frézy jsou v průměrech od 63 do 160 mm.

Charakteristika nástrojů:
- Umožňuje boční frézování 90º    
- Úhel zapouštění od 1,6 do 2,9º
- Vysoce pozitivní geometrie a nízké řezné síly
- Všechny typy fréz mají přívod kapaliny k jednotlivým břitům
- Možná volba hrubozubého  a jemnozubého frézovacího tělesa
- Tělesa jsou povrchově upravována vrstvou Hard Touch proti korozi a opotřebení
V porovnání se standardní HELIMILL frézou přinášejí HELI IQ MILL 390 kromě větší tuhosti destičky ještě jeden břit navíc. Při stejné ceně vyměnitelných destiček to není zanedbatelný fakt. Již z označení destiček HM390 TPKT 1003PDR může uživatel vyčíst, že se jedná o destičky řady HELIMILL (HM) se třemi břity a úhlem nastavení v tělese 90º. Tedy užití nástroje pro všeobecné aplikace. Doporučená maximální hloubka záběru u těchto destiček je 8 mm. Pro větší destičky HM390 TDKT 1505PDR platí doporučená maximální hloubka záběru 13 mm. Dodávají se v jakostech karbidů SUMOTEC PVD IC808, IC830, IC330 a MTVCD IC5400.
Jednostranné provedení a tudíž vysoce pozitivní geometrie destiček výrazně snižuje řezné síly a potřebný výkon stroje. Nejen z těchto důvodů jsou tyto frézy doporučovány pro obrábění vysokoteplotních slitin a materiálů používaných v leteckém průmyslu.

Přehled doporučených hloubek záběrů (ap) jednotlivých typorozměrů destiček (Více na: www.youtube.com/watch?v=7jkQB-Ihuvw&list=UUhspL6eMZtxvnYJiLEfs1gg)

Více na www.iscar.cz
 

 
Publikováno: 21. 10. 2014 | Počet zobrazení: 2157 článek mě zaujal 390
Zaujal Vás tento článek?
Ano