Rosler MURR2 Schunk

CzechTrade/Česká agentura na podporu obchodu

Česká agentura na podporu obchodu je stabilním partnerem českých vývozců již od roku 1997. Firmám nabízí mnohaleté zkušenosti s obchodem na zahraničních trzích.

 

Od 1. 7. 2014 má CzechTrade v osobě pana ing. Radomila Doležala, MBA nového generálního ředitele, který přišel z privátní obchodní sféry a tomu odpovídají i jeho priority, které chce implementovat do chodu agentury v její nové podobě. Jeho cílem je využít všeho pozitivního, čeho  agentura CzechTrade od svého založení dosáhla, ale více se zaměřit na business a ještě více na konkrétní potřeby českých exportérů.

CzechTrade disponuje sítí 47 zahraničních kanceláří po celém světě. Jejich zástupci působí přímo v jednotlivých teritoriích, mají zkušenosti s obchodováním v konkrétních zemích a znají i specifika daných trhů. Díky tomu firmám dokáží poskytnout komplexní podporu, která jim šetří čas i peníze a je pro ně snadno dostupná. V zahraničí je CzechTrade partnerem pro společnosti, které hledají dodavatele v České republice.
Vzhledem k proexportní politice státu a stále větší potřebě diverzifikace českého vývozu roste i význam a nezastupitelnost agentury.
Služby agentury CzechTrade lze rozdělit do čtyř hlavních kategorií, kterými jsou informační servis, poradenské služby, vzdělávání v oblasti exportu a marketingová podpora v zahraničí. Součástí služeb je také možnost účasti na společných expozicích na zahraničních výstavách a veletrzích. CzechTrade nabízí též členství v Exportním klubu.
Naši oboroví specialisté zajišťují komplexní proexportní servis napříč všemi sektory (strojírenství, stavebnictví, energetika, zdravotnictví, elektro, ICT, nanotechnologie, chemie, plasty, dopravní a manipulační zařízení atd.), a to jak v oblasti exportní produkce, tak i služeb.
V rámci exportu je páteřním odvětvím české ekonomiky strojírenský průmysl, který u nás má dlouholetou tradici. České historicky zavedené značky mají ve světě trvale velmi dobrý zvuk, o čemž svědčí jejich konkurenceschopnost na tradičních i nových trzích třetího světa. V této expanzi pomáhá a dokazuje svoji nezastupitelnost právě agentura CzechTrade.
Během podzimu a hlavně od roku 2015 připravuje CzechTrade pro své klienty celou řadu novinek. Na tomto místě vás o nich budeme pravidelně informovat.
 

 
Publikováno: 21. 10. 2014 | Počet zobrazení: 1650 článek mě zaujal 339
Zaujal Vás tento článek?
Ano