Rosler MURR2 Schunk

Pohon budoucnosti = Elektromobilita

Podpora rozvoje elektromobility je jedním z pilířů nové strategické iniciativy ČEZ FUTUR/E/MOTION a Skupina ČEZ v ní spatřuje důležité téma s velkým inovativním potenciálem, která se navíc zaměřuje na jedno z důležitých témat v oblasti životního prostředí ve městech – vlivu emisí z dopravy na kvalitu ovzduší.  

 

Oblast Elektromobility
Princip elektrických aut je starý jako samotný automobilový průmysl. První auto, které překonalo rychlost 100 km.h-1 bylo na elektrický pohon. Moderní technologie přibližují tuto technologii opět blíže k masovému užití. Cílový rok, kdy se odhaduje začátek sériové výroby elektrických aut je rok 2011 – 2012. Závisí to hlavně na bateriích a tedy dojezdu a rychlosti dobíjení. Rychlodobíjecí stanice by měly být schopné v budoucnu dobít baterie na několik set km jízdy i za dobu cca 20 min. Některé projekty naopak uvažují o technologii výměny celých baterií, což se v praxi jeví jako složitější.
Výhodou elektrických aut je účinnost elektromotoru (80-90 %), která je podstatně vyšší než u spalovacího motoru, kde je účinnost cca 30 %, zbytek jsou exhalace a teplo. Elektromotory jsou téměř bez hluku, bez emisí a vycházejí levněji i při provozu. Dobíjecí stanice by v budoucnu měly fungovat na kartu, dobíjecí stanice rozpozná uživatele a pomocí softwaru odečte z účtu obnos za dobitou energii. Existuje i možnost dobíjení doma, futuristické vize hovoří o používání energie z baterií elektromobilů jako úložiště pro regulování krátkodobých výkyvů poptávky po elektřině.
Jednou z charakteristik budoucí proměny energetiky bude i „elektrifikace“ automobilové dopravy. Nezbytným předpokladem je realizace výzkumu a vývoje a jejich transformace do praxe v mnoha oblastech – od vývoje výkonných, cenově přijatelných a prakticky využitelných akumulátorů až po bezpečné prostředky dobíjení a komunikační nástroje. Elektromobilita představuje významnou výzvu pro energetické společnosti. Systémovým pohledem na podporu výzkumu a vývoje se Skupina ČEZ přibližuje velkým energetickým společnostem v Evropě a ve světě.
Koncept elektromobility nabízí komplexní řešení podpory rozvoje elektromobilů včetně potřebné infrastruktury. Klíčovými hráči v konceptu jsou výrobci baterií, výrobci elektromobilů, uživatelé, města a stát (poskytují rozvoji elektromobilů výhody) a distributoři elektřiny. Mezi všemi těmito subjekty je třeba najít synergii, která postupně umožní, aby se koncept rozvoje elektromobilů dokázal prosadit v konkurenci klasických vozů. Skupina ČEZ by ráda byla u toho a rozvoj moderních technologií, včetně elektromobility, podporovala.
Rozvoj elektromobility s sebou však nese i řadu obtíží a problémů, souvisejících s tím, že jde o nové technologie a přístupy v dopravě, které se teprve dostávají do fáze praktické implementace. Jsme přesvědčeni, že právě proto je role silného subjektu jako je ČEZ důležitá, aby se elektromobilita postupně stala reálnou alternativou klasickým spalovacím motorům.

ČEZ a PEUGEOT společně
Skupina ČEZ a společnost PEUGEOT ČR v prosinci roku 2010 podepsaly dohodu o realizaci pilotního projektu zaměřeného na rozvoj elektromobility v ČR. Jedná se o první projekt tohoto typu u nás a současně o první smlouvou o pronájmu elektromobilů Peugeot i0n s energetickou společností ve střední a východní Evropě v rámci značky Peugeot. Cílem partnerství je vzájemná spolupráce na propagaci elektromobilů, získávání praktických zkušeností z jejich každodenního provozu a podpora dalšího rozvoje elektromobility. Peugeot poskytne formou pronájmu do projektu deset vozů typu iOn v roce 2011 a dalších 55 vozů v roce 2012, ČEZ se zavazuje vybudovat více než 150 dobíjecích stanic.

www.cez.cz

 

 

 
Publikováno: 18. 4. 2011 | Počet zobrazení: 3684 článek mě zaujal 692
Zaujal Vás tento článek?
Ano