Rosler MURR2 Schunk

Německé firmy jdou ve výzkumu, vývoji a inovacích v Česku příkladem

Výzkum, vývoj, inovace – v těchto oblastech jsou německé výrobní podniky v Česku velmi aktivní. Vyplývá to z výsledků aktuálního průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK), zaměřeného na výzkumné a inovační aktivity, který v létě letošního roku provedla komora mezi převážně německými výrobními firmami v ČR.

 

Výsledky ukazují, že výzkum, vývoj a inovace hrají pro německé firmy v Česku významnou roli. Téměř polovina z nich disponuje vlastním oddělením pro výzkum a vývoj a vlastními laboratořemi. Více než 80 % z nich se zabývá optimalizací výrobních procesů, která je vedle vývoje produktu a aplikovaného výzkumu „důležitá“ nebo „velmi důležitá“ pro 78 % respondentů. Přibližně 80 % dotázaných firem chce pomocí výzkumných a inovačních aktivit posílit svoji pozici na trhu, snížit náklady nebo reagovat na požadavky zákazníků. Zlepšit by se měla především spolupráce mezi hospodářskou sférou a výzkumnými institucemi a také transfer technologií.
Průzkum také ukázal, jak důležité jsou inovace pro konkurenceschopnost: téměř 80 % firem chce jejich pomocí zlepšit svou pozici na trhu. S odstupem nejdůležitější roli z hlediska vývoje, výzkumu a inovací pro firmy hrají odborné znalosti jejich zaměstnanců. Celých 96 % účastníků průzkumu tak potvrdilo souvislost mezi kvalitním systémem vzdělávání, kvalifikovanou pracovní sílou, inovacemi a konkurenceschopností.
Firmy s německým podílem jsou velmi aktivní v získávání patentů: polovina dotázaných firem disponuje vlastními patenty. Podle Eurostatu je patentová aktivita v ČR jinak spíše slabá: V roce 2010 bylo u Evropského patentového úřadu na 1 milion obyvatel podáno 265 žádostí o patent z Německa a pouze 25,5 z České republiky.
Zlepšit by se v Česku měla i spolupráce mezi firmami a výzkumnými ústavy. Z dotázaných podniků tento druh spolupráce využívá 33 %, naopak většina z nich (56 %) realizuje své aktivity v oblasti výzkumu, vývoje a inovací společně s mateřskou firmou v Německu. Téměř polovina se obejde bez kooperačního partnera a 42 % firem spolupracuje s jinými podniky. „Na rozdíl od Německa je v ČR zatím spíše okrajovou záležitostí, aby firmy zadávaly renomovaným výzkumným institutům soukromé zakázky. Užší spolupráce mezi průmyslem a výzkumnými institucemi by přitom jistě vedla ke zlepšení transferu technologií,” vysvětluje výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer.
ČNOPK podporuje inovační podniky při hledání kooperačních partnerů prostřednictvím svého kompetenčního centra „Inovativní technologie”, které bylo založeno v roce 2011, a jako spojnice mezi německými a českými podniky, výzkumnými institucemi, klastry a kontaktními sítěmi nabízí poradenství a zprostředkovává kontakty.
 

 
Publikováno: 24. 10. 2013 | Počet zobrazení: 2146 článek mě zaujal 441
Zaujal Vás tento článek?
Ano