Rosler MURR2 Schunk

Denní svícení snižuje počet usmrcených

Povinnost celoročního svícení byla na území ČR zavedena novelou Zákona o silničním provozu k 1. červenci 2006. Česká republika se tak zařadila mezi 16 států EU, které stanoví povinnost denního osvětlení vozidel celoročně. 

 

Touto problematikou se zabývají dopravní odborníci již od sedmdesátých let minulého století. Ve prospěch zavedení povinnosti celodenně osvětlit motorová vozidla hovoří především to, že řidiči díky zvětšení kontrastu mezi vozidlem a jeho okolím jej dokáží lépe zaregistrovat. Obecně pak platí, že osvětlená vozidla jsou mnohem lépe viditelná. Pozitivním efektem je rovněž to, že osvětlená vozidla se ostatním účastníkům silničního provozu zdají být blíže, než ve skutečnosti jsou.
Provedené výzkumy naznačují, že nedostatečná viditelnost vozidel hraje roli až při 50 % nehod, ke kterým došlo za dne, u nehod na křižovatkách se uvádí až 80% podíl. V roce 2003 byla na základě zadání Evropské komise provedena analýza 41 studií zabývajících se dopadem denního svícení automobilů na nehodovost a rovněž tak 16 studií zaměřených na efekt denního svícení na účast motocyklů při nehodách. Byl učiněn závěr, že denní svícení snižuje výskyt nehod se zraněním o 3 - 12 %, u fatálních nehod se jednalo až o 15% redukci. Celoevropsky tak může být ročně zachráněno bezmála 2500 lidských životů.
Analyzován byl rovněž celkový ekonomický dopad denního svícení vozidel (tj. byl zvážen poměr pozitivního dopadu snížení nehodovosti a ekonomických nákladů spojených s vyšší spotřebou vozidel, povinností častějšího měnění žárovek atp.). Výsledek jasně hovoří ve prospěch denního svícení – poměr nákladů/přínosů (tzv. Cost Benefit Analysis) v případě používání žárovek činí 1 : 4,4, v případě použití LED osvětlení dokonce 1 : 6,4.
V Evropě pak nově schvalovaná osobní vozidla musejí být od 7. 2. 2011 vybavena systémem denního svícení. Tyto systémy mají oproti rozsvíceným tlumeným světlům jednoznačně přínos také ve snížení spotřeby elektrické energie. Uvádí se, že světla pro denní svícení spotřebují o 25 až 30 % méně energie než rozsvícená tlumená světla a v současnosti nejvíce používané LED diody dokonce spotřebují oproti běžným žárovkám jen desetinu energie.   /besip/
 

 
Publikováno: 24. 10. 2013 | Počet zobrazení: 2341 článek mě zaujal 462
Zaujal Vás tento článek?
Ano