EDF murr Schunk

Výstava v NTM láká na dobrodružství vědy a techniky

V lednu 2015 uplynulo 125 let od založení České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Toto významné jubileum, kdy byl vznik akademie povolen panovníkem a byly schváleny její stanovy, připomíná dnešní Akademie věd ČR ve spolupráci s dalšími institucemi cyklem výstav a mezinárodní konferencí. První ze série těchto akcí je výstava v Národním technickém muzeu v Praze s názvem „Věda a technika. Dobrodružství, které vás bude bavit!“, na níž se lze až do 19. července 2015 seznámit s významnými milníky historie vědy a vývoje techniky v českých zemích. 

 

Samotný vznik české akademie věd byl zajímavým příběhem. Zásadní zásluhu o vznik akademie měl stavitel a mecenáš Josef Hlávka, který se stal také jejím prvním prezidentem, a jehož osobnost připomíná i výstava. Do poloviny března mají návštěvníci NTM unikátní příležitost vidět ve vestibulu muzea zakládající listinu akademie, kterou císař František Josef ještě jednou potvrdil její činnost v roce 1892, ale pokud byste to nestihli, nezoufejte, na výstavě bude poté k vidění její faksimile, věrná kopie.
Ve výstavě jsou prezentovány přírodovědné, lékařské a technické obory, úspěchy některých ústavů, ve kterých jsou tyto obory pěstovány i výsledky jejich práce a samozřejmě představeni i lidé kolem nich - významné osobnosti akademie a jejich následovníci. Objevy českých akademiků jsou spojeny s tvrdou prací, oddaností vědě, odhodláním a odvahou riskovat. Tyto dobrodružné příběhy jsou ve výstavě přiblíženy i díky exponátům dokládajícím úspěchy české vědy, mezi nimiž nechybí např. polarograf držitele Nobelovy ceny Jaroslava Heyrovského, legendární „čočkostroj“ sestavený ze stavebnice Merkur, na kterém odlil první měkké kontaktní čočky Otto Wichterle, doklady o práci významného českého chemika Antonína Holého, či leteckou kombinézu fyzika Františka Běhounka, který se kromě vědy věnoval cestování a spisovatelské práci a účastnil se známé výpravy Nobileho vzducholodí na severní pól. Ve výstavě je představena práce dalších významných českých matematiků, fyziků, chemiků, geologů, biologů, geografů, lékařů, techniků a architektů. Mezi vystavenými předměty návštěvníky zaujme také didaktická pomůcka – řez mozkem.
Na „velkou“ vědu navazuje část vědy „malé“, připomínající, že řada velkých vědců i techniků své sklony k budoucímu povolání získávala ve škole i doma při hře. Ve výstavě je proto představena sbírka historických školních fyzikálních a dalších přírodovědných pomůcek – vůbec poprvé v takovéto šíři. Nejen malé návštěvníky potěší historické i současné polytechnické vědecké hračky, které mají velký význam pro vývoj dítěte a mohou i předurčit budoucí volbu jeho povolání. Samostatný oddíl je věnován tzv. dírkovaným stavebnicím včetně úspěšné stavebnice Merkur, kterou proslavil i vynálezce kontaktních čoček Otto Wichterle.
Součástí výstavy je i doprovodný program, kdy si děti i dospělí mohou zahrát na „malé vědce“ a za spolupráce s lektorem si vyzkoušet vědeckou práci.
Informace o výstavě i Národním technickém muzeu v Praze a jeho dalších akcích najdete také na www.ntm.cz, o Akademii věd ČR a jejích pracovištích, jejich historii i současném působení se dozvíte na webu Akademie www.avcr.cz.Na výstavě je i zakládací listina České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, z níž vznikla AV ČR.Některé vědecké pokusy si mohou návštěvníci i sami vyzkoušet
 

 

 
Publikováno: 5. 3. 2015 | Počet přečtení: 3273