EDF murr Schunk

Liberecký seminář představí nejnovější trendy v českém strojírenství

Pondělí 23. března 2015 bude v liberecké průmyslové zóně patřit semináři „Kam kráčí výzkum a vývoj ve strojírenství?“ V prostorách společnosti VÚTS a.s. proběhne workshop, v jehož rámci budou moci odborníci hovořit o aktuálních trendech, problémech a celkové situaci v oblasti českého strojírenství.

 

Cílem setkání je připravit workshop na odborná témata, kde budou moci jak odborníci, tak zástupci státní správy, vysokých škol a průmyslu hovořit o aktuálních trendech, palčivých problémech a překážkách, výhledech do budoucna a celkové situaci v oblasti strojírenství v ČR.
Během workshopu představí společnost VÚTS své nově vybudované Centrum rozvoje strojírenského výzkumu, programu se zúčastní také odborníci z Centra pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace při Technické univerzitě Liberec a součástí programu bude i prezentace Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii při ČVUT Praha, které má již několikaleté zkušenosti ve spolupráci s průmyslovým sektorem.
Zástupci agentury CzechInvest zároveň sdělí aktuální informace o Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK), který plně implementuje agentura CzechInvest.
Účast na workshopu je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostoru je však účast pouze pro registrované, takže zájemci by měli potvrdit svou registraci nejpozději do 19. března na e-mail: katerina.kynclova@czechinvest.org. Podrobnější informace o místě konání, programu a podmínkách registrace jsou k dispozici na: www.czechinvest.org/kam-kraci-vyzkum-a-vyvoj-ve-strojirenstvi?term=23.3.2015&place=Liberec

 

 
Publikováno: 25. 2. 2015 | Počet přečtení: 3318