EDF murr Schunk

Ukaž, co umíš! Inženýrská soutěž studentů EBEC Brno

Po roce opět přichází největší celoevropská inženýrská soutěž pro studenty technických vysokých škol EBEC 2015. Do lokálního kola v Brně se mají možnost přihlásit studenti ze všech fakult a všech ročníků v rámci VUT. 

 

Již 7. ročník soutěže EBEC Brno se uskuteční v průběhu března na čtyřech fakultách VUT: Fakulta stavební, Fakulta informačních technologií, Fakulta strojního inženýrství a Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, přičemž soutěžící budou mít na výběr ze dvou kategorií: Case Study a Team Design.
Kategorie Team Design spočívá v řešení zadaného problému formou sestrojení funkčního zařízení na základě zadání a v daném časovém limitu. Účastníci poté odborné porotě prezentují klíčové principy a postupy při řešení a demonstrují, že sestrojené zařízení plní požadované funkce. Zadání, materiál a nástroje jsou soutěžícím zpřístupněny na začátku soutěžního dne.
Kategorie Case Study je zaměřena především na analytické myšlení, získávání a vyhodnocení informací. Výstupem není žádné reálné zařízení, nýbrž hypotetické řešení skutečného problému z oblasti techniky či managementu. Tato řešení poté soutěžící prezentují odborné porotě.
V obou případech se hodnotí splnění zadaných cílů, kreativita, funkčnost a způsob zpracování.
Finále se koná na Fakultě podnikatelské 11. března 2015. Výhrou nebudou jen hodnotné ceny a uznání od kolegů či poroty, ale především pocit z dobře odvedené práce. Ti nejlepší dostanou možnost reprezentovat VUT v zahraničí a poměřit síly s nejlepšími studenty techniky ve velkém finále v Portugalsku.
Pro návštěvníky, kteří přijdou podpořit své kamarády nebo se jen podívat na průběh soutěže, je připraven bohatý doprovodný program, v rámci kterého se mohou zúčastnit mini job fairu a setkat se tak se zástupci firem. Také na ně čeká přednáška z OSN a slosování o věcné ceny.

Video na: http://www.youtube.com/watch?v=vlWKDYk8oPo
Více informací na www.ebec.cz, nebo na Facebooku: www.facebook.com/ebecbrno
 

 
Publikováno: 19. 2. 2015 | Počet přečtení: 2946