Ceratizit SPS AMPER 2019 Schunk EuroBlech Murrelektronik

Ukaž, co umíš! Inženýrská soutěž studentů EBEC Brno

Po roce opět přichází největší celoevropská inženýrská soutěž pro studenty technických vysokých škol EBEC 2015. Do lokálního kola v Brně se mají možnost přihlásit studenti ze všech fakult a všech ročníků v rámci VUT. 

 

Již 7. ročník soutěže EBEC Brno se uskuteční v průběhu března na čtyřech fakultách VUT: Fakulta stavební, Fakulta informačních technologií, Fakulta strojního inženýrství a Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, přičemž soutěžící budou mít na výběr ze dvou kategorií: Case Study a Team Design.
Kategorie Team Design spočívá v řešení zadaného problému formou sestrojení funkčního zařízení na základě zadání a v daném časovém limitu. Účastníci poté odborné porotě prezentují klíčové principy a postupy při řešení a demonstrují, že sestrojené zařízení plní požadované funkce. Zadání, materiál a nástroje jsou soutěžícím zpřístupněny na začátku soutěžního dne.
Kategorie Case Study je zaměřena především na analytické myšlení, získávání a vyhodnocení informací. Výstupem není žádné reálné zařízení, nýbrž hypotetické řešení skutečného problému z oblasti techniky či managementu. Tato řešení poté soutěžící prezentují odborné porotě.
V obou případech se hodnotí splnění zadaných cílů, kreativita, funkčnost a způsob zpracování.
Finále se koná na Fakultě podnikatelské 11. března 2015. Výhrou nebudou jen hodnotné ceny a uznání od kolegů či poroty, ale především pocit z dobře odvedené práce. Ti nejlepší dostanou možnost reprezentovat VUT v zahraničí a poměřit síly s nejlepšími studenty techniky ve velkém finále v Portugalsku.
Pro návštěvníky, kteří přijdou podpořit své kamarády nebo se jen podívat na průběh soutěže, je připraven bohatý doprovodný program, v rámci kterého se mohou zúčastnit mini job fairu a setkat se tak se zástupci firem. Také na ně čeká přednáška z OSN a slosování o věcné ceny.

Video na: http://www.youtube.com/watch?v=vlWKDYk8oPo
Více informací na www.ebec.cz, nebo na Facebooku: www.facebook.com/ebecbrno
 

 
Publikováno: 19. 2. 2015 | Počet přečtení: 1216