EDF murr Schunk

Britská rada pro českou vědu: jak učinit vědu populární?

British Council a Univerzita Karlova v Praze pořádají ve dnech 6. až 7. února v Praze mezioborovou konferenci SCI COMM, která do ČR přináší aktuální informace o zahraničních trendech popularizace vědy a představí praktické ukázky včetně konkrétních příkladů hodných následování. 

 

Konference SCI COMM je jednou z aktivit partnerů sdružených v projektu Popularizace UK II. Instituce, jako jsou British Council, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, MFF UK či Lékařská fakulta v Plzni UK a další partneři, zde pracují na badatelsky orientovaném přístupu k přírodovědným oborům, hledají budoucí kapacity lidských zdrojů pro zatím ne zcela personálně naplněná regionální vědecká centra a seznamují žáky, studenty i pedagogy s nejnovějšími poznatky a trendy v oblasti vědy a výzkumu.
„Položili jsme si otázku, co je to vlastně popularizace vědy? Jak obohacuje vzdělávání žáků, studentů a veřejnosti? Věříme, že odpovědím se přiblížíme, pokud se podíváme i mimo české hranice. Cílem dvoudenní konference SCI COMM není prázdné teoretizování, ale hodláme představit ryze praktické a užitečné příklady popularizace vědy z Velké Británie, Španělska, Rakouska, Malty a dalších zemí,“ vysvětluje Dáša Sephton z pražského zastoupení Britské rady.
Mladí evropští vědci představí inspirativní ukázky toho, že i komplikovaná vědecká témata lze vysvětlit během tří minut - když se ví, jak na to. Britský popularizátor vědy Karl Byrne vysvětlí princip a strukturu nejvýznamnějších vědeckých festivalů ve Spojeném království. Účastníkům konference nabídne poutavý vhled do dění v předních science centrech a zprostředkuje mechanismy jejich spolupráce se vzdělávacím systémem. Konference účastníkům slibuje nejen zajímavý program, ale také inspirativní hosty. O tom, zda nám popularizace vědy může napomoci stát se vzdělanějšími, odpovědnějšími a méně manipulovatelnými občany např. promluví dlouholetý polistopadový předseda Akademie věd ČR, zakladatel kvantové chemie, prof. Rudolf Zahradník.
Ve druhém dnu konference se kromě hotelu Jalta otevřou zájemcům o popularizaci vědy také prostory Britské rady. Právě zde bude možné projít interaktivním školením, jenž svým účastníkům slibuje zlepšit prezentační schopnosti.
Jednacími jazyky konference jsou čeština a angličtina. Příspěvky v anglickém jazyce budou simultánně tlumočeny. Konference, pořádaná pod heslem „Making science part of culture,“ se za účasti řady mezinárodních odborníků uskuteční v prostorách hotelu Jalta. Vstup je možný pro všechny zájemce zdarma po předchozí registraci na webu konference: http://scicomm.wix.com/conference.
 

 
Publikováno: 5. 2. 2015 | Počet přečtení: 3119