EDF murr Schunk

Týden výzkumu, vývoje a inovací

První prosincový týden proběhl v ČR tradiční Týden výzkumu, vývoje a inovací. Akce, jejímž vyhlašovatelem je Asociace inovačního podnikání ČR (AIP ČR) ve spolupráci se svými členy a partnery, je zaměřena na inovační aktivity českých i v Česku působících zahraničních firem a rozvoj vědeckých a technických programů. 

 

Součástí Týdne, který zahrnuje řadu akcí je mj.

■ 22. ročník mezinárodního sympozia INOVACE 2015,
■ 22. ročník veletrhu invencí a inovací,
■ 20. ročník Ceny Inovace roku 2015

Sympozium je věnováno koncepčním otázkám inovačních procesů, inovačního podnikání, Systému inovačního podnikání v ČR se zaměřením na úlohu vysokých škol, inovační infrastruktuře ČR a regionální inovační infrastruktuře, regionálním inovačním strategiím, vědeckotechnickým parkům, transferu technologií, technologickým platformám a klastrům, komercializaci výsledků výzkumu, vývoje a inovací, inovačním produktům a jejich financování, Technologickému profilu ČR, ochraně duševního a průmyslového vlastnictví a materiálovému inženýrství. Zabývá se rovněž problematikou přípravy odborníků pro oblast inovačního podnikání, zahraniční spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, výsledkům rámcových programů EU, k jeho tématům patří i strukturální fondy EU a programy mezinárodní vědeckotechnické spolupráce se zaměřením na programy EUREKA a Eurostars a výsledky řešených projektů.
V rámci mezinárodního veletrhu invencí a inovací jsou prezentovány výsledky výzkumu, vývoje a inovací tuzemských a zahraničních vystavovatelů. Cílem je představit zajímavé inovační produkty v rámci soutěže o Cenu Inovace roku 2015, výsledky výzkumné a vývojové činnosti, vědeckotechnické parky v ČR a projekt SPINNET, úspěšné řešitele projektů v rámci programů EUREKA a Eurostars, a také výsledky tuzemských i zahraničních firem, které se úspěšně podílejí na tuzemských programech výzkumu a vývoje.
Soutěž, otevřená pro všechny firmy se sídlem v ČR, je určena pro produkty, které musí být průkazně využívány (výrobek, případně služba jsou uvedeny na trh, technologický postup je zaveden v praxi), a jsou následně hodnoceny odbornou porotou podle čtyř hlavních kritérií, jimiž jsou technická úroveň produktu, původnost řešení, postavení na trhu a efektivnost, a jejich vliv na životní prostředí.

 
Publikováno: 6. 12. 2014 | Počet přečtení: 3143