EDF murr Schunk

Absolventi a studenti Ph.D. programů mohou soutěžit o 100 tisíc korun

Sdružení tuzemských vysokých škol a akademie věd CESNET, které buduje národní e-infrastrukturu, díky níž jsou naši odborníci v kontaktu s vrcholovou evropskou i světovou vědeckou komunitou, a mohou se tak podílet na klíčových výzkumných projektech, chce zvýšit povědomí o jejích službách a možnostech v širší akademické obci - především mezi vysokoškolskými studenty a mladými vědci. 

 

Proto pro mladé absolventy a studenty doktorských programů (Ph.D.) sdružení připravilo soutěž, zaměřenou na případové studie inovativního využití stávajících služeb e-infrastruktury CESNET a návrhy nových služeb a způsobů jejich využití ve vědě, výzkumu či vzdělávání.
Soutěž je určena všem studentům doktorských programů (Ph.D.) a jejich absolventům, kteří k datu uzávěrky - v pondělí 28. dubna letošního roku - nepřekročí věk 35 let. Na tři nejlepší čekají finanční odměny: nejpřínosnější práce bude oceněna 100 000 korunami, druhá v pořadí 50 000 a třetí 30 000. Všechny potřebné informace najdou zájemci na webových stránkách soutěže: www.cesnet.cz/soutez.
Cílem je v rámci popularizace moderních IT služeb a jejich využití pro vědeckou a výzkumnou práci napříč různými vědními obory podnítit studenty k inovativnímu přístupu při využívání služeb národní e-infrastruktury, který by se mohl odrazit i v osobitých námětech na vývoj nových IT služeb užitečných pro nejrůznější odvětví.
Hlavním úkolem sdružení je provozovat a rozvíjet národní e-infrastrukturu CESNET pro vědu, výzkum a vzdělávání. Ta nabízí celou řadu služeb pro moderní vědeckou a výzkumnou práci - např. výkonné výpočetní clustery vybavené programy pro různá odvětví, velká datová úložiště pro ukládání a sdílení dat, prostředky pro multimediální komunikaci usnadňující spolupráci distribuovaných týmů atd. Národní e-infrastruktura CESNET snese srovnání s obdobnými vědeckými sítěmi v zahraničí, v některých parametrech je dokonce předčí. Sdružení těchto úspěchů dosahuje za podpory. Díky zdrojům z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR i s využitím prostředků získaných z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace se v minulých letech podařilo národní e-infrastrukturu zásadně zmodernizovat a rozšířit ji i do jednotlivých regionů ČR.
 

 
Publikováno: 26. 3. 2014 | Počet přečtení: 3225