EDF murr Schunk

Věda není nuda - „Zlepši si techniku“ a „Svět vědy“

Věda a technika patří u žáků základních a středních škol mezi oblíbené obory jen málokdy. Proto se Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava rozhodla připravit kampaň „Zlepši si techniku“, která potrvá do května 2014.

 

Ta má za cíl upoutat studenty a předvést jim, že věda může být zábavná a přínosná pro život.
Kampaň chce u studentů a veřejnosti moderní a srozumitelnou formou zvýšit povědomí a zájem o technické obory. Smyslem je připomenout, že věda je sice náročná, ale také atraktivní a perspektivní. „Chceme, aby kampaň v žácích a studentech podnítila zájem o vědu a techniku a přesvědčila je, že věda v žádném případě není nudná“, uvedl Ivo Vondrák, rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.
Popularizační kampaň je součástí projektu „Svět vědy“ spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je zvýšit motivovanost žáků v přístupu k technickým oborům a podpořit jejich zájem o studium na VŠB – Technické univerzitě Ostrava.
„Zlepši si techniku“ je dlouhodobý projekt, který potrvá do května 2014. Během této doby bude pro veřejnost připravena řada aktivit, jako například „Svět vědy“ nebo akce „Poznej správnou techniku“, během které si zájemci o studium mohou prohlédnout prostory školy VŠB.

K vidění výbuchová komora či hasicí robot
Výstava „Svět vědy“, která je součástí kampaně „Zlepši si techniku“, byla zahájena 30. srpna a potrvá až do 3. listopadu 2013. V ostravském nákupním centru Avion Shopping Park, kde výstava probíhá, je k vidění elektromobil KAIPAN, termokamera, ztužidlo pro stavbu mrakodrapů, alternativní energetické suroviny a další zajímavosti ze světa vědy a techniky.
Návštěvníci výstavy se mohou těšit na 27 panelů představujících zajímavosti ze světa vědy a techniky. Příkladem může být výbuchová komora k pozorování a měření kontrolovaných explozí, dálkově ovládaný záchranářský hasicí robot HARDYHO či bezolovnatá pájka. Mimo toho budou na výstavě také exponáty, které jsou výsledkem propojení vědy a umění nebo výsledkem propojení techniky a přírody – například detail motýlích křídel, jak je vidět v elektronovém mikroskopu. Atmosféru dotvoří zajímavé profily uznávaných vědců a vynálezců.
Součástí výstavy bude i soutěžní sekce pro žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol, kteří mohou až do 5. října 2013 přihlásit své soutěžní exponáty na témata Energie z alternativních surovin, Technické vymoženosti denní potřeby, které používáme doma i ve škole, Kotle a komíny bez škodlivého kouře.  Odborná komise z řad profesorů VŠB – Technické univerzity Ostrava vybere tři nejlepší, jejichž autoři budou 1. listopadu 2013 vyhlášeni a oceněni.
 

 
Publikováno: 11. 9. 2013 | Počet přečtení: 3762