EDF murr Schunk

SolidVision se zaměřuje na práci s mladou generací techniků

Začátek letošního roku probíhá u českého zastoupení programu SolidWorks, firmy SolidVision ve znamení vzdělávacích aktivit zaměřených na nejmladší generaci techniků - studenty středních škol.

 

První z letošních akcí zaměřených na školy byl 3. ročník celodenní soutěže pro studenty technických oborů „ Práce v SolidCAM“, která se koná tradičně v prostorách odloučeného pracoviště SŠ PVC Dobruška v Pulicích. Soutěž prověřila znalosti studentů na téma SolidWorks a SolidCAM – integrované CAD/CAM řešení  (v modelování ve 3D SolidWorks, čtení NC kódu a programování 3D frézování).
Dne 27. února se v ní utkalo 28 soutěžících z 10 středních škol z celé republiky, kteří měli za úkol v průběhu soutěžního klání namodelovat díly dle výkresu, obrobit díl 2.5 D v programu SolidCAM, a zhostit se čtení G-kódu a jeho přenesení na mm papír (výkres). Kromě mnoha nových a zajímavých informací jak z prezentace CIMCO EDIT, tak i exkurzí přinesla účast v soutěži všem zúčastněným i možnost získat nové a zajímavé rady pro práci s modelářem SolidWorks. Zajímavostí letošního ročníku bylo i to, že poprvé v historii soutěže se do ní zapojila i studentka – Anežka Hynková ze PSŠ Letohrad, která studuje tříletý učební obor Nástrojař a v silné konkurenci žáků maturitních oborů získala krásné 9. místo. Pořadí na prvních třech obsadili Tadeáš Cícha  ze SPŠ Hranice (1. místo ), na druhé pozici se umístil Tomáš Baláž ze SŠT Most, a jako třetí  Daniel Slavík z VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou. Ten zabodoval i v další ze soutěží, kterou byla celodenní soutěž studentů Modelování ve 3D SolidWorks, a odehrávala se 20. března již tradičně na SPŠ v Hranicích na Moravě. Zadání soutěže, které se účastnilo 50 zástupců ze 17 škol, prověřilo znalosti studentů v 2D skicování, 3D modelování v SolidWorksu a v tvorbě výkresu. Vyučující a dozor mezitím diskutovali o organizaci výuky kreslení a modelování na školách, a rozsahu a způsobech maturitní zkoušky. Součástí programu byla rovněž ukázka možností virtualizace desktopů ve školství a prezentace soutěže Hranické robotování a ukázka modelů.
Vítězství si z  hranické soutěže letos odnesl již zmíněný Daniel Slavík z VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, jako druhý se umístil Jakub Šatánek ze SPŠ Hranice, třetí Martin Suchomel , další zástupce VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou a  4. místo obsadil Josef Soldán ze SPŠ Jedovnice. Mimo hlavní soutěž bylo hodnoceno a oceněno i zajímavé řešení 3D skicování, které předvedl Jakub Šatánek ze SPŠ Hranice, a kompletní výpočty, jimiž porotu zaujali Daniel Slavík a Martin Suchomel z VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, a Petr Švajda ze SPŠ Bruntál. Další mimosoutěžní uznání za tvorbu 3D modelu získal i jeden z vyučujících - Vítězslav Šodek ze SPŠ Bruntál.
Jarní sérii studentských klání doplňuje i EDU konference pro školy, která se koná 9. dubna 2013 v Brně v prostorách firmy SolidVision, na níž se představí nejen nová verze SolidWorks a jedna z hlavních novinek letošního roku, SolidWorks Electrical, ale i projekt SPŠ Bruntál 3DVIA Composer, SolidWorks PDM/PLM ze SPŠ Třebešín, a také SolidCAM, iMachining, CIMCO EDIT.
Komplexní přehled akcí pro školy ve školním roce 2012/2013 lze najít i na webových stránkách www.solidvision.cz/edu, kde se lze s případnými dotazy či registrací obrátit na manažera vzdělávacích aktivit (EDU) Ing. Marii Gregůrkovou.
 

 
Publikováno: 2. 4. 2013 | Počet přečtení: 4262