murr

IT FORUM 2012 představí podnikové aplikace pro výrobu

Další ročník konference IT Fórum, který se uskuteční ve dnech 9. - 10.10.2012, bude zaměřen především na podnikové aplikace pro výrobní firmy. Hlavním tématem bude správa výrobkových dat, obecné i technické dokumentace, vizualizace a další řešení, bez kterých se dnes moderní továrna neobejde.

 

Kromě odborných prezentací je připravena i řadu workshopů, kde se účastníci konference s představenými produkty budou moci seznámit detailně.
Tématem prezentací je např. PLM v leteckém průmyslu, aplikace společnosti Oracle pro průmyslové podniky - Oracle Agile PLM, přednáška Information governance - cesta k úspoře nákladů zaměřená na to, jak je možné díky dobré koncepci a správné implementaci procesů a technologií pro správu informací a dokumentů dosáhnout významných úspor nákladů. Zabývat se budou i definicí role records managera a systémem vzdělávání v oblasti správy informací a dokumentů.
Další workshop představí systém řízení a plánování výroby  EasyTechnology a jeho moduly a funkcionality a to v různých variantách, např. EasyArchiv/PLM pro strojírenskou, plastikářskou a jinou výrobu a pro stavební a projekční firmy – se zaměřením na vytvoření adresářové struktury s nadefinováním hodnot přenášených až do rozpisek jednotlivých rozvržení v AutoCadu, vytvoření Projektového dokumentu pomocí integrace ACAD a jeho připojení do adresářové struktury, přebírání hodnot a oprávnění ze struktury apod.
Na workshopech se představí i univerzální technické prohlížeče (týmová spolupráce nad jedním dokumentem, měření, poznámkování, projektová CADová informace bez CADu, práce s dokumenty z aplikací pro elektro design).
Účast na semináři je bezplatná, ale je vyžadována registrace (do 17.10.2012 např. na www.td-is.cz), kde lze uvést i náměty na workshopy a témata, o která by měli účastníci konference konkrétní zájem.
 

 
Publikováno: 10. 10. 2012 | Počet přečtení: 3862