EDF murr Schunk

Myslíte na budoucnost? Nabízíme řešení...

akce

Ve dnech 3.-5. května 2011 pro váspřipravuje ABF tři souběžné veletrhy v Praze - tři dny prezentací aosobních kontaktů.

 

Veletržníspráva ABF, a.s., pro příští rok připravuje opět trojlístek jarních veletrhů,tentokrát ve složení:

FORINDUSTRY - 10. mezinárodní veletrh strojírenskýchtechnologií,

FORSURFACE - 6. mezinárodní veletrh povrchovýchúprav a finálních technologií,
FORWASTE & CLEANING - 6.mezinárodní veletrh nakládání s odpady, recyklace, průmyslové a komunálníekologie, úklidu a čištění.


Strojírenskýprůmysl je nejnáročnější azároveň nejvýznamnější odvětví, které má v České republice dlouhou a dobroutradici. V současné nelehké ekonomické situaci řada průmyslových firempřehodnotila některé procesy a stále více vyhledává nové efektivní technologie.Jubilejní 10. ročník veletrhu FOR INDUSTRY 2011 představujejedinečnou jarní příležitost pro prezentaci moderní výrobní techniky,progresívních technologií a inovačních trendů, které mají široké uplatnění ajsou podporou pro hospodářský rozvoj.

Obor povrchových úprav a s ním přímo či nepřímo souvisejícípostupy jsou dominantním faktorem pro budoucí růst nabídky v jednotlivýchprůmyslových odvětvích. Veletrh FORSURFACE 2011 bude opět po dvou letech ideálním místem pro prezentaci všechmožností povrchových úprav a finálních technologií, které dodávají výrobkůmmimo jiné větší odolnost proti různým vlivům, větší stálost požadovanýchvlastností a ovlivňují svým designem jejich konkurenceschopnost.

Odpadové hospodářství je i v dnešní době krizevýznamným segmentem naší ekonomiky a našeho dalšího života. Na něj velmi úzcenavazuje obor úklidu a čištění.Veletržní správa ABF si je vědoma této skutečnosti, a proto přistoupila odpříštího roku ke společné prezentaci těchto vzájemně se doplňujících oborů azařadila k doposud pořádanému veletrhu FOR WASTE také specializovaný veletrh úklidu a čištění FOR CLEANING.

„Propojenímtěchto vysoce odborných veletrhů chceme vytvořit komplexní platformu proprezentaci a řešení problematiky rozvoje technologií, strojních zařízení,výrobků a služeb v daných oborech s prostorempro technologické spolupráce. Vystavovatelům nabízímeoptimální podmínky a varianty pro zviditelnění jejich produktů. Termín první uzávěrky přihlášek jestanoven na 30. 11. 2010. Podrobnéinformace vám rádi poskytneme a na základě Vašich požadavků zpracujemekonkrétní řešení účasti na vybraném veletrhu." Veletržní správa ABF, a.s.

Bližší informacena:  www.forindustry.cz, www.forsurface.cz, www.forwastecleaning.cz

 
Publikováno: 13. 9. 2010 | Počet přečtení: 4673