EDF murr Schunk

V Brně se sejde špička vývojářů moderních baterií

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií ve spolupráci s americkou společností Eletrochemical Society (ECS) pořádají ve dnech 26. - 30. srpna pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva životního prostředí ČR 13. mezinárodní konferenci „Moderní baterie, akumulátory a palivové články“ (ABAF 13th). Prestižní konference se bude konat v budově rektorátu VUT Brno v areálu Vysokého učení technického v Brně, Antonínská 1. Registraci na akci lze provést na webových stránkách http://www.aba-brno.cz

 

Hlavní náplní konference je výzkum a vývoj materialů pro moderní elektrochemické zdroje elektrické energie. Součástí bude i samostatný workshop, pořádaný CLAIO Poznaň a Institutem neželezných kovů Gliwice, sponzorovaný projektem „Advanced technologies for production of functional materiále for energy transfer, conversion and storage“.
 

 

 

 
Publikováno: 4. 8. 2012 | Počet přečtení: 4368