EDF murr Schunk

Seminář „Víceosé obrábění“

Ve dnech 30.11. - 01.12.2011 se ve školicím a předváděcím středisku společnosti Misan v Lysé nad Labem koná specializovaný seminář zaměřený na technologie víceosého obrábění. Hlavní náplní semináře je představení současných technologických možností v oblasti víceosého obrábění nejen ze strany CNC obráběcích strojů, ale i z pohledu CAM podpory programování + optimalizace řezného procesu a v neposlední řadě otázky vhodné volby řezných nástrojů pro maximální produktivitu výroby.

 

 

Pořadateli jsou firmy Misan, t-support a TaeguTec, které představí CNC obráběcí stroje pro víceosé aplikace, software GibbsCAM - řešení pro produkční CNC a systém MultiBlade, nabízející nové možnosti pro průmyslové turbíny, a také nástroje TaeguTec. Součástí semináře jsou i praktické ukázky obrábění a diskuze v předváděcí hale, kde se budou účastníci moci seznámit s konkrétními možnostmi vystavovaných strojů: Mazak Integrex i300S, Mazak Quick Turn Nexus 350MY II, Mazak Quick Turn Smart 350M a Smart 100, Mazak Vertical Centre Smart 530C, Brother TC-S2D, Brother TC-R2B a Okamoto ACC-64CaiQ.
Informace lze získat na:  http://www.misan.cz, kde se lze také na akci registrovat. Pro přihlášení (uzávěrka 22.11.) použijte následující formulář): www.misan.cz/formular/11-seminar-misan-gibbscam-taegutec-3011-1122011/
 

 

 
Publikováno: 18. 11. 2011 | Počet přečtení: 4242