EDF murr Schunk

Česko-polská soutěž vybízí středoškoláky k zájmu o vědu a techniku

Český svaz vědeckotechnických společností,  Pražská vědeckotechnická společnost Praha, ve spolupráci s Wroclawskou Radou Federace Vědeckotechnických společností NOT Wroclaw vyhlašují Česko-polskou soutěž „CO VÍTE O NÁS?“

 

 

Soutěž s tematickým zaměřením na zvýšení informovanosti mladé generace o výsledcích vědy a techniky v České republice a v Polské republice je určena pro středoškoláky a odstartovala 1. 11. 2011, uzávěrka soutěže je 31. 5. 2012 a vyhodnocena bude 30. 4. 2012.
Zúčastnit se mohou studenti středních škol ve věku 15 až 20 let, kteří se zajímají o přírodovědní a technické obory. Vyhlašovateli soutěže (kterým je za českou stranu Pražská vědeckotechnická společnost, členská organizace ČSVTS) předloží účastník text v rozsahu tří normovaných stránek A4, v němž uvede popis tři významných aplikovaných vynálezů nebo patentů z Polské republiky včetně jejich autorů a období, ve kterém byly vynalezeny nebo patentovány. Dalším materiálem požadovaným pro účast v soutěži je průvodní prezentace v rozsahu od 13 do 16 snímků. Na prvním snímku autor představí sebe a školu, na posledním snímku uvede, co mu studium zpracování materiálů k tématu přineslo. Na prezentaci se hodnotí nápaditost, nemůže jít jen o text.
Přihlašované práce předají soutěžící vyhlašovateli soutěže do 31. března 2012 těmito způsoby:
-    Poštou na adresu: Pražská vědeckotechnická společnost, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, 116 68. Vytištěný text i průvodní prezentace.
-    Elektronicky na e-mailovou adresu pvtssoutez2011@cstvs.cz. Přílohy ve formátu PDF a prezentace PowerPoint.
V přihlášce musí být uvedeno: jméno a příjmení, věk, studovaná střední škola, kontakt: adresa a mobil (pokud jej soutěžící má).
Účastník soutěže (organizátoři zvažují i předkolo, aby vypadly evidentně špatné práce) bude pozván k prezentaci v  dubnu 2012, a společná hodnotitelská komise obou vyhlašovatelů pak vyhodnotí tři nejlepší práce z každé země, z České republiky a Polské republiky.
Vítězové soutěže budou kromě věcných upomínkových předmětů odměněni třídenním (dvě noci) bezplatným pobytem s programem -z Polské strany v Praze, z české strany ve Wroclawi.

 

Soutěž je publikována na webových stránkách vyhlašovatele soutěže: www.csvts.cz/pvts.
Informace: Pražská vědeckotechnická společnost, členská organizace ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, 116 68. Kontaktní osoba: Ing. Ivo Vítek, mobil 723 454 477, tel. / fax 272 651 030

 

 

 
Publikováno: 13. 11. 2011 | Počet přečtení: 4041