EDF murr Schunk

Výzva pro studenty: soutěž REVIT OPEN 2011 zahájena

  Autodesk ve spolupráci s Kabinetem modelového projektování Fakulty architektury ČVUT (MOLAB) vyhlašuje již 5. ročník anonymní veřejné soutěže REVIT OPEN. REVIT OPEN 2011 je veřejná, ideová, jednokolová soutěž určena jednotlivcům či vícečlenným týmům - studentům a čerstvým absolventům vysokých škol (do 3 let po absolutoriu) stavebního a architektonického zaměření v České a Slovenské republice a zahraničním studentům studujícím v ČR na stipendiu. Jde o jedinečnou soutěž v ČR a na Slovensku, v níž se návrhy rovnoměrně posuzují z více odlišných hledisek, a které se již pravidelně účastní studenti fakult architektury i fakult pozemního stavitelství.

Letošním tématem je vytvoření návrhu příležitostného víceúčelového sálu se servisním příslušenstvím v areálu bývalého depa a bývalé točny na nádraží v Kořenově. Velká část této horské obce mezi Harrachovem a Desnou na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš leží v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Kořenov má mnoho zajímavostí - jednou z nich je unikátní ozubnicová dráha zvaná zubačka. V areálu tamního nádraží se nachází dnes již nefunkční, značně poškozená, ale architektonicky velmi zajímavá stavba železničního depa, v prostoru před depem je torzo drážní točny a zničená výtopna. Předmětem návrhu je obnova, nový život pro tento chátrající kout nádraží.

 

„Prostor bývalého depa a jeho okolí je unikátní technická památka, kde má být muzeum železnice. Naše soutěž by ráda upozornila i na možnost jiného využití," říká Dana Matějovská, vedoucí MOLABu FA ČVUT.

„Letošní ročník soutěže je odlišný od těch minulých v tom, že by měl studentům demonstrovat přínosy špičkového CAD softwaru nejen pro novou výstavbu, ale také v oblasti renovací staré zástavby. V současné době je velmi aktuální téma renovace tzv. brownfieldů," říká Patrik Minks, předseda poroty soutěže REVIT OPEN a obchodní manažer pro oblast stavebních řešení ve firmě Autodesk. „Podle některých odhadů ubylo od roku 1927 v České republice více než pětina orné půdy. Renovace staré zástavby tak přináší nejen zvýšení estetické hodnoty v nejbližším okolí, ale také šetří životní prostředí tím, že eliminuje potřebu výstavby „na zelené louce". A to je v souladu s krédem společnosti Autodesk, která díky konceptu udržitelného navrhování a využívání metody BIM ve svých řešeních umožňuje minimalizovat ekologické dopady a zefektivňovat navrhování a výstavbu."

Návrhy by měly splňovat mj. následující parametry:

- Poskytnout víceúčelový sál pro spolkovou činnost, bály, ochotnické divadlo, koncerty, sportovní akce, aktivity nejrůznějších organizací, institucí a škol atd.

- Stavebně-technické řešení sálu musí umožnit relativně ekonomicky nenáročný celoroční provoz.

- Součástí návrhu je sportovní bar pro maximálně 40 návštěvníků.

- Soutěžící musí schematicky vyřešit bezkolizní přístup návštěvníků z nádraží.

Kompletní zadání celého projektu i podrobné informace o soutěži, a podmínkách letošního ročníku společně s registrací je k dispozici na: http://www.revitopen.com./

Termín ukončení registrace do soutěže je 30. září 2011, posledním dnem odevzdání návrhů je 1. listopad 2011 do 14:00 hod. Slavnostní vyhlášení a předání cen je plánováno na březen 2012. Autoři nejlepších návrhů získají ceny ve formě komerční licence softwaru společnosti Autodesk, notebooku a digitálního zrcadlového fotoaparátu.

 
Publikováno: 10. 8. 2011 | Počet přečtení: 4405