EDF murr Schunk

Stabilné zázemie pre úspešnú komunikáciu odborníkov

Nitriansky medzinárodný strojársky veľtrh, ktorý privítá návštevníkov od 24. do 27. 5. 2011 na výstavisku Agrokomplex patrí k najvýznamnejším nielen v SR, ale aj v rámci strednej a východnej Európy. Podujatie, ktoré je jarnou „protiváhou“ jesenného MSV Brno sa počas svojej takmer 18ročnej historie postupne vyprofilovalo na jednu z najvýznamnejších udalostí v svojom obore.

 

 

 

Nitrianský veľtrh sa tradične koná s cieľom vytvoriť priestor na komunikáciu medzi dodávateľmi a odberateľmi, byť účinnou platformou na porovnávanie sa s konkurenciou, prieskum trhu, získavanie nových kontaktov a upevňovanie existujúcich obchodných vzťahov. Produktové členenie veľtrhu zahŕňa hlavne všeobecné strojárstvo, zváranie, zlievanie, obrábacie tvárniace stroje a príslušenstvo, povrchové úpravy, ručné náradie, armatúry, čerpadlá, hydrauliku, ložiská, tesnenia, CAD systémy, elektrotechniku, meranie, reguláciu a automatizáciu.

Rodina veľtrhov sa rozrastá
Niektoré produktové skupiny sa už rozšírili do samostatných výstav. Sú to EUROWELDING - 17. ročník medzinárodnej výstavy zvárania a technológií pre zváranie, CAST-EX - 17. ročník medzinárodnej výstavy zlievania, hutníctva, a metalurgie, CHEMPLAST - 15. ročník medzinárodnej výstavy plastov a chémie pre strojárstvo a EMA - 11. ročník medzinárodnej výstavy elektrotechniky, merania, automatizácie a regulácie.
„Všetky uvedené podujatia tvoria dočasné komunikačné trhy, ktorých úlohou je oživiť aktuálny dopyt. Predsavzali sme si, ako jeden z dôležitých cieľov, pomôcť posilniť postavenie účastníkov veľtrhu v domácej i medzinárodnej súťaži. A pripravit kvalitné podujate, ktoré môže byť aj v ťažkých časoch hybnou silou rozvoja odvetvia. Predpokladaná účasť vyše 400 vystavovateľov a spoluvystavovateľov zo SR, ČR, Nemecka, Rakúska, Veľkej Británie, Taiwanu, Japonska, Talianska, Fínska a Švédska je pre nás vyjadrením veľkej dôvery. Podporili nás aj odborní partneri - Ministerstvo hospodárstva SR, Zväz strojárskeho priemyslu SR, Bratislava, Slovenská zváračská spoločnosť, Slovenská zlievarenská spoločnosť a ďalší“, hovorí vedúci obchodného úseku Ing. Jozef Jenis.

Zelená inováciam
Cieľom veľtrhu je podľa jeho slov prispieť i k zvyšovaniu konkurencieschopnosti, pretože vplyv priemyslu na celkovú prosperitu je veľký. V súčasnosti sa v tejto oblasti kladie osobitný dôraz na integrovaný prístup v oblastiach energetickej, environmentálnej a priemyselnej politiky za účelom synergie ich cieľov, smerovaných do trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom podpory inovácií procesov a postupov, zameraných na rast podielu pridanej hodnoty voči spotrebe materiálov a energií. K tomu prispieva aj podpora výrobkových inovácií, zameraných na bezpečnejšie produkty pri zachovaní optimálneho životného cyklu produktov. „Som presvedčený, že aj v tomto roku sa predstavia vystavovatelia s nadpriemernou „inovačnou iskrou“ a ich produkty budú inšpiráciou pre všetkých,“ dodáva Jozef Jenis.
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo súťaž „Inovatívny čin roka 2011“s cieľom povzbudiť podnikateľské subjekty i fyzické osoby k inovatívnym aktivitám, ktorej viťaz bude oznámený na veľtrhu. V rámci súťaže o cenu veľtrhu bude ocenených 6 exponátov a jedna expozícia. Zväz strojárskeho priemyslu SR vyhlasuje tradične súťaž o najlepší strojársky výrobok roka, samostatnú cenu udelí aj časopis Strojárstvo / Strojírenství. Sučasťou veltrhu je aj odborný program, agentúra SARIO pripravuje Medzinárodný strojársky kooperačný deň

 

 

 
Publikováno: 22. 5. 2011 | Počet přečtení: 4255