EDF murr Schunk

GE Aviation Czech otevírá dveře studentům technických vysokých škol

Společnost GE Aviation Czech, která navazuje na téměř 100letou českou tradici výroby turbovrtulových motorů pro segment osobní a business přepravy, pořádá 31. března den otevřených dveří pro studenty technických vysokých škol.
Kromě manažerů firmy budou studenti moci položit své dotazy Janu Urbanovi, náměstkovi generálního ředitele pro vnitřní záležitosti CzechInvestu, a Janu Koutskému, náměstkovi ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Na programu budou kromě prohlídky výrobních hal, přednášek o budoucnosti letectví a panelové diskuse s hosty také workshopy pro studenty. Během nich budou společně s manažery z GE řešit praktické úkoly z oblasti výzkumu a vývoje, „štíhlé“ výroby i z oblasti financí leteckého byznysu.
Českému vysokému učení technickému bude při této příležitosti pro účely výuky a výzkumu předán nový motor M601. „Dlouhodobé spolupráce s GE Aviation Czech si velmi vážíme. Úzká vazba firem na naši Univerzitu má pro kvalitu výuky velký význam. Studenti mohou být lépe připraveni na realitu pracovního trhu a získané zkušenosti motivují studenty k zintenzivnění studia a jeho řádnému dokončení,” říká Prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc., proděkan Dopravní fakulty ČVUT v Praze.
„S ČVUT a studentskou organizací IAESTE spolupracujeme i na dalších projektech. Od léta u nás budeme mít tři zahraniční studenty na stáž, což naopak umožnilo třem studentům ČVUT vycestovat na zkušenou do zahraničí. Již delší dobu u nás běží úspěšný mentoring program. Pět našich manažerů je k dispozici studentům pro odborné konzultace ohledně jejich budoucí kariéry. Každoročně mají studenti technických vysokých škol v ČR také možnost přihlásit se do stipendijního programu GE Foundation Scholar Leaders. Momentálně je u nás zaměstnáno 25 studentů vysokých škol, z toho 12 je právě z ČVUT. Zajímavá je pro nás i vazba pedagogů z ČVUT na konkrétní oddělení výzkumu a vývoje. Připravují pro naše nové zaměstnance a stážisty odborná školení. Do budoucna zvažujeme i další možnosti spolupráce, mj. bychom rádi darovali ještě jeden z našich motorů tentokrát Fakultě strojní,“ zdůrazňuje Luboš Tejkl, HR ředitel společnosti.
 

 

 
 
Publikováno: 27. 3. 2011 | Počet přečtení: 4607