asseco Aimtec murr

Strojaři z ČVUT zvou zájemce o studium

Fakulta strojní ČVUT pořádá 1. a 2. února 2017 další kolo Dnů otevřených dveří, kdy mohou zájemci o studium navštívit prostory této technické univerzity, setkat se s jejími představiteli a studenty a zjistit, jaké jsou podmínky studia na nejlepší strojní fakultě v České republice.
 
V rámci prohlídky Fakulty strojní ČVUT v Praze, včetně vybraných pracovišť a laboratoří, se mohou také seznámit se zajímavými projekty, na nichž se v mnoha případech podílejí sami studenti, kteří tak získávají užitečné zkušenosti pro své uplatnění po absolvování studia, s průběhem přijímacího řízení ke studiu, získají informace o studiu na fakultě i o perspektivách absolventů.

Pro první ze Dnů otevřených dveří pořádaný 1. února 2017 nabízejí organizátoři dva termíny pro návštěvu Fakulty strojní a to v 8.30, 11.00 hodin, kdy proběhne v posluchárně D2-256 přivítání děkanem prof. Michaelem Valáškem a přednáška pedagogického proděkana doc. Jana Řezníčka. Poté mají možnost seznámit se s některými ústavy a jejich laboratořemi, které sídlí v budově Fakulty strojní v Dejvicích. Setkání zájemců o prezentaci FS ČVUT v Praze, proběhne v hlavní budově fakulty na adrese: Technická 4, Praha 6 – Dejvice (stanice Dejvická, metro A).

Druhý Den otevřených dveří, připravený na 2. února 2017 je situován na další z budov fakulty strojní v centru hlavního města na Karlově náměstí. Tam začne program od 9.00 hodin, kdy v posluchárně A-214 proběhne přednáška proděkana pro pedagogiku doc. Jana Řezníčka. Poté následuje prohlídka a seznámení se s jednotlivými ústavy, které sídlí v budově Fakulty strojní na Karlově náměstí. Setkání zájemců o prezentaci FS ČVUT v Praze, proběhne v budově fakulty Karlovo náměstí na adrese:Karlovo náměstí 13, Praha 2 (stanice Karlovo náměstí, metro B). Další informace jsou k dispozici také na facebooku Strojarna.cz
 
Publikováno: 27. 1. 2017 | Počet přečtení: 2897