EDF murr Schunk

Advent trochu jinak: pohled do hvězdného zákulisí

Ve čtvrtek 17. listopadu vynesla raketa Ariane 5 další čtyři družice satelitního systému Galileo, čímž se počet satelitů zvýšil na 18 a přiblížilo se tak spuštění prvotních služeb systému. Zájemci o to, jak Galileo funguje, a jak se Češi podílejí na evropských kosmických a dalších programech, mají unikátní možnost nahlédnout do míst, kam se běžně nedostanou. Tento týden proběhne druhý ročník Dní otevřených dveří GSA, který nabídne prohlídku jinak přísně střežených prostor.
 
V pátek a v sobotu prvního prosincového týdne otevře Agentura pro evropský globální navigační satelitní systém (GSA) své dveře návštěvníkům, aby je seznámila s činností a projekty, jimiž se zabývá. Přestože většina lidí má evropské satelitní systémy spojeny především s jedním pojmem - Galileo - je tento navigační systém jen jednou z aktivit, jimiž se GSA zabývá. Češi s GSA úzce spolupracují a těží především ze spolupráce na projektech vývoje aplikací satelitní navigace.

GSAOpen days (2. a 3. prosince) budou představeny vybrané projekty z různých sektorů, na nichž se podílí české podniky a organizace: letectví, železniční přeprava, silniční doprava a zeměměřictví.

CaBilAvi je projekt z oblasti letectví, jehož cílem je podporovat země EU i mimo něj při zavádění služby EGNOS (Evropská „podpůrná“ geostacionární navigační služba) a individuálně jim pomáhat kompenzovat nedostatečné kapacity, zvyšovat povědomí o EGNSS v letecké uživatelské komunitě v rámci EU.

STARS je projekt související se železniční přepravou. Jeho cílem je vytvořit univerzální přístup pro predikci dosažitelného výkonu GNSS v železničním prostředí, zejména u aplikací kritických z hlediska bezpečnosti v rámci Systému pro řízení evropské železniční dopravy (ERTMS). Umožní železničním společnostem zajistit interoperabilitu mezi zařízením dodávaným různými výrobci GNSS.

Projekt PARADISE je zaměřený na zeměměřictví. Jeho cílem je vyvinout řešení, které umožní satelitní lokalizaci s patřičnou přesností v situacích, kde dnes nelze GNSS využít kvůli nepříznivým podmínkám pro příjem signálu, např. uvnitř budov, mezi vysokými budovami ve městech, v lesích apod.

JUPITER je projekt z oblasti silniční dopravy. Jeho cílem je zvýšit povědomí o EGNSS (Galileo a EGNOS) a podpořit tím vývoj aplikací EGNSS/ITS. EGNSS může být přínosem pro mnoho ITS aplikací, např.: navigaci, správu vozového parku, autonomní a kooperativní vozidla a řadu dalších. Letectví je pro evropský systém GNSS jedním z hlavních segmentů trhu. Evropská „podpůrná“ geostacionární navigační služba EGNOS byla původně pro letectví navržena. Programy GNSS jako EGNOS zásadním způsobem mění podobu letectví - zlepšují přístup k malým letištím, zvyšují bezpečnost a podporují obchod v rámci Evropy. Přínos služby EGNOS se projeví všude - v segmentu komerčního, regionálního, obecného a

obchodního letectví, v letištním provozu, prospěch z něj budou mít výrobci zařízení i koncoví uživatelé.
 
 
 
Financování výzkumu a vývoje EGNSS stále probíhá. Třetí výzva k žádostem o finance z rámcového evropského programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 platí od listopadu a nabízí firmám zdroje ve výši 33 mil. eur. České podniky budou bezpochyby pokračovat v účasti na projektech a budoucnost spolupráce je slibná. „Jde nejen o samotnou finanční částku, ale firmy spoluprací získávají unikátní know-how, které zvyšuje jejich konkurenceschopnost,“ zdůrazňuje výkonný ředitel GSA Carlo des Dorides. Za čtyři roky, kdy GSA sídlí v Praze již přinesla české ekonomice 800 milionů Kč.
 
Publikováno: 2. 12. 2016 | Počet přečtení: 2659