EDF murr Schunk

„Human meets Robotics“ 9. ročník International Expert Days on Service Robotics

Podle odhadu mezinárodní robotické asociace IFR bude celosvětové množství soukromě používaných servisních robotů do roku 2018 až 35 milionů ks. Současně probíhá boom trhu pro profesionální aplikace.  

 

Experti vycházejí z toho, že spolupráce mezi člověkem a robotem bude už za pár let samozřejmostí. Souhrnný přehled současného stavu a aktuálních trendů servisní robotiky nabízí 9. ročník International Expert Days on Service Robotics firmy SCHUNK, který pořádá tento komptentní lídr upínací techniky a uchopovacích systémů od 24. do 25. února 2016 ve svém kompetenčním centru pro uchopovací systémy v Brackenheim-Hausen poblíž Heilbronnu. Pod mottem „Human meets Robotics“ se účastníci celosvětově vůdčí komunikační platformy pro aplikovanou servisní robotiku zaměří tentokrát na spolupráci mezi člověkem a robotem.
Která technologická řešení bezprostřední spolupráce člověka a robota se osvědčila? Jaké bezpečnostní koncepty jsou nezbytné? Jak je možné dosáhnout vysoké míry akceptace lidsko-robotických aplikací?
Všechna tato témata osvětlí dvoudenní sympozium. Více informací na: www.expertdays.schunk.com

 
Publikováno: 5. 2. 2016 | Počet přečtení: 3012