murr

Projekt Nejlepší spolupráce roku získá ocenění 100 000 Kč

Americká obchodní komora v ČR (AmCham) a Sdružení pro zahraniční investice – AFI za podpory Agentury CzechInvest vyhlašují další, již 5. ročník soutěže Nejlepší spolupráce roku. Ta každoročně oceňuje projekty, které zahrnují spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou a vedou k inovacím, a také úspěšné transfery technologií a znalostí. Celkový vítěz získá finanční prémii ve výši 100 000 Kč. 

 

V oblasti spolupráce firem se školami a výzkumnými institucemi existují v České republice značné rezervy. Cílem soutěže je proto zejména podpořit zvyšování povědomí odborné i široké veřejnosti a masmédií o významu spolupráce vysokých škol/výzkumných organizací se soukromým sektorem a o praktických dopadech transferu výzkumných poznatků do praxe je jednou z cest, jak tento segment v rámci ČR dále rozvíjet. Proto vznikl i projekt Nejlepší spolupráce roku mezi firmami a výzkumnou sférou, který má za úkol oceňovat a podporovat spolupráci mezi vysokými školami a aplikační sférou v oblasti výzkumu a vývoje vedoucího k inovacím.
Do soutěže se mohou přihlásit projekty (i jejich části) či transfery (např. prodej licence), které byly realizovány, ale i ukončeny v období mezi 1. červencem 2014 a 30. červnem 2015. Podmínkou je, že se musí se jednat o projekty výzkumu, vývoje a inovací realizované ve spolupráci pracoviště výzkumné organizace na straně jedné a právnickou osobou z aplikační sféry se sídlem v ČR na straně druhé. Stejně tak je možné přihlásit projekty, u nichž je prokazatelný transfer výstupu výzkumu a vývoje z výzkumné do aplikační sféry.

Do 28. srpna 2015 tak mají zájemci splňující tyto podmínky možnost přihlásit do soutěže své projekty, resp. transfery. Podrobnější informace o soutěži včetně přihlášky jsou k dispozici na: www.spolupraceroku.cz/nejlepsi-spoluprace/o-projektu
 

 

 
Publikováno: 21. 8. 2015 | Počet přečtení: 3038