EDF murr Schunk

Startuje nový ročník soutěže Cisco o nejlepší závěrečnou práci

Společnost Cisco vyhlásila další ročník svého programu Outstanding Thesis Award 2015, v jehož rámci bude mezi autory tří oceněných nejlepších absolventských prací spadajících do okruhu počítačových věd, zejména strojového učení a kybernetické bezpečnosti, rozděleno celkem 70 000 korun. Dobrá diplomka tak může svému tvůrci kromě úspěšného zakončení studia vynést třeba i 25 000 Kč, doktorandská práce dokonce ještě o 10 000 více. 

 

Soutěž vyhlašuje společnost Cisco ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze a je otevřena studentům všech vysokých škol v Česku. Práce do soutěže lze přihlásit do 18. září 2015. Vybraní finalisté budou pozváni na finální soutěžní den, který proběhne 30. října 2015. Hodnoticí komise bude posuzovat především originalitu a praktičnost řešení, hloubku porozumění problému a přínos k pokroku v oblasti síťové bezpečnosti. Na autora nejlepší doktorandské práce čeká prémie 35 000 korun, autoři nejlepší diplomové a bakalářské práce se mohou těšit na 25 000, resp. 10 000 korun.

Vítězové i finalisté také získají potenciální možnost spolupráce se špičkovým výzkumným pracovištěm pro kybernetickou bezpečnost společnosti Cisco v Praze, které je úzce propojeno s týmy v Kalifornii, Texasu a Londýně. „Při výuce i zadávání témat absolventských prací klademe velký důraz na úzké sepjetí s praxí a pozdější uplatnění našich studentů. Cisco Outstanding Thesis Award je skvělou cestou jak identifikovat výjimečné práce a zároveň odměnit studenty, kteří jejich přípravě věnovali vyšší než průměrné úsilí,“ říká děkan FEL ČVUT prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. a dodává: „Velmi oceňujeme aktivní přístup společnosti Cisco k podpoře základního i aplikovaného výzkumu na naší škole, díky které mohou studenti získat přístup k nejnovějším technologiím a zároveň získat kontakt s praxí, což je z mého pohledu pedagoga velmi důležité.
„Kybernetická bezpečnost je v současnosti jednou z nejdynamičtějších oblastí IT a její chápání se dramaticky proměňuje: nejde jen o to, jak ochráníte své systémy a sítě před útoky, ale také, jak zareagujete v průběhu útoku a po něm. Témata, kterými se zabývá naše pražské výzkumné a vývojové centrum, jako je behaviorální analýza, teorie her nebo umělá inteligence, se neobejde bez nových nápadů a neotřelých přístupů, se kterými přichází právě mladí výzkumníci. Naše úzká spolupráce s ČVUT funguje již řadu let a za tu dobu jsme si ověřili, že studenti mohou přispět nejen novými nápady, ale mohou se stát i vítanou posilou našeho týmu,“ uvádí Michal Pěchouček, ředitel výzkumného a vývojového centra společnosti Cisco v Praze.
Další informace a podrobná pravidla soutěže jsou k dispozici na: http://www.fel.cvut.cz/aktuality/cota-soutez-2015.html

  

 
Publikováno: 31. 5. 2015 | Počet přečtení: 3173