asseco Aimtec murr

Roboti všech zemí – hlaste se! Výzva k euRathlon 2015 je otevřena…

Projekt s názvem euRathlon je nová outdoorová soutěž robotiky typu air/land/sea, neboli  vzduch - země - moře, která vyzývá týmy zabývající se vývojem robotů, aby si otestovali inteligenci a autonomii svých výtvorů v realistických modelových scénářích pro nouzové reakce inspirovaných havárii ve Fukušimě v roce 2011. EuRathlon 2015 The Grand Challenge bude vyžadovat spolupráci týmů pozemních, námořních a leteckých robotů při průzkumu lokality, sběr dat v oblasti životního prostředí, a identifikaci kritických rizik. Letošní ročník soutěže se koná v italském Piombinu od 17. do 25. září 2015.
 

 

Soutěžní klání bude probíhat v areálu kolem budovy Torre del Sale a v chráněném přístavu termální elektrárny italské energetické společnosti Enel. Závodníci (resp. jejich roboti) budou čelit reálným podmínkám (zničené budovy, písčitý terén, atd.) v realistickém simulovaném katastrofickém scénáři.
Soutěž je určena zejména pro týmy z univerzit, výzkumných laboratoří a průmyslu, ale i z podniků nebo týmů složené z několika organizací. Přestože euRathlon je evropská iniciativa, jsou vítány také mezinárodní týmy. K dispozici bude celkem jedna soutěž Grand Challenge, tři souěže kategorie Sub-Challenge a šest jednodoménových soutěží.

Pro podporu účast maximálního počtu týmů - zejména těch, které mají zkušenosti pouze v jedné doméně, byly definovány tři různé kategorie scénářů:
The Grand Challenge: třídoménový scénář je složen ze tří misí.
Sub-Challenge: „dílčí výzva“ - scénář zahrnuje dvě domény, z nichž každá je kombinací dvou zkoušek. Trial: jednodoménové scénáře.
Scénáře se budou konat v rostoucím pořadí náročnosti (tj. nejdříve proběhnou jednodoménové soutěže, následně kategorie Sub_Challenge a nakonec finále: Grand Challenge), přičemž soutěže prvních dvou kategorií umožní týmům otestovat a připravit své roboty pro přípravu na Grand Challenge.
Na internetových stránkách pro jednodoménové týmy, které se chtějí spojit s týmy v jiných doménách a vytvořit před soutěží multidoménové týmy, je k dispozici Team Matching formulář  k tomuto účelu.
Projekt je financován ze 7. rámcového programu EU (FP7 / 2007-2013) na základě grantové dohody č 601.205 a oficiální informace týkající se registrace, požadavků, program, scénáře a soutěžní pravidla lze nalézt na internetových stránkách euRathlon (www.eurathlon.eu) a euRathlon fóru, nebo kontaktovat přímo organizátory na e-mailu: eurathlon@uwe.ac.uk.

 

 
Publikováno: 10. 3. 2015 | Počet přečtení: 3063