Schunk

Výroční cenu Mezinárodní silniční federace převezme SkyToll

Mezinárodní silniční federace IRF udělila v červenci společnosti SkyToll cenu Global Road Achievement Award za mimořádný příspěvek k rozvoji silniční dopravy. Provozovatel slovenského mýtného systému v letošním ročníku soutěže zvítězil v kategorii Řízení dopravy a inteligentní dopravní systémy s projektem implementace změn do slovenského mýtného systému. 

 

Cenu Global Road Achievement Award uděluje IRF každoročně od roku 2000 s cílem identifikovat nejvýznamnější inovační projekty v hlavních oborech výstavby a údržby silniční a dálniční sítě. Dosud si ocenění za významný příspěvek k rozvoji silniční dopravy odneslo celkem 136 projektů z více než 30 zemí.
V kategorii Řízení dopravy a inteligentní dopravní systémy IRF oceňuje veřejné a soukromé organizace za významné úspěchy při zvládání současných i budoucích požadavků na zvyšování intenzity dopravy pomocí pokročilých nebo originálních metod řízení. SkyToll ve své kategorii uspěl s projektem Rozšíření systému elektronického výběru mýta na Slovensku. Oceněný projekt spočíval v implementaci změn do slovenského mýtného systému od 1. ledna 2014. Zásadní změnou bylo rozšíření sítě vymezených úseků silnic z necelých 2500 km na téměř 17 800 km, které SkyToll dokázal realizovat během rekordních tří měsíců.
Jury udělila ceny v dalších jedenácti kategoriích. Ocenila např. jeden z nejdelších visutých mostů na světě v čínském Aizhai, pokročilý nekonvenční systém veřejné osobní dopravy v Saudské Arábii a velkorysý program výstavby silniční infrastruktury ve východní Indonésii. Ceny si zástupci oceněných společností převezmou v září na regionálním kongresu Mezinárodní silniční federace IRF v Istanbulu.

IRF
Mezinárodní silniční federace (International Road Federation, IRF) se sídlem v Alexandrii (Virginie, USA) je nevládní, nezisková organizace založená v roce 1948. Jejím posláním je povzbuzovat a podporovat vývoj a údržbu lepších, bezpečnějších a trvale udržitelných komunikací. Organizace zastoupená ve 117 zemích šesti světadílů zkoumá, shromažďuje a sdílí informace v nejvýznamnějších oblastech rozvoje silniční infrastruktury včetně výstavby a údržby silnic, jejich financování a bezpečnosti silničního provozu. Sehrává hlavní roli ve všech aspektech silniční politiky a rozvoje; její respektovaná statistika World Road Statistics (WRS) slouží jako hlavní podklad i pro Světovou banku.

SkyToll
Akciová společnost SkyToll provozuje od 1. ledna 2010 jeden z nejmodernějších elektronických mýtných systémů, který v celosvětovém měřítku řadí Slovensko mezi lídry v oblasti elektronického výběru mýta. Systém pokrývá téměř 17 800 km vymezených úseků dálnic, rychlostních silnic a silnic I., II. a III. třídy včetně intravilánů měst a obcí. Využívaná satelitní GPS-GSM technologie zabezpečuje maximální flexibilitu systému při zvládání budoucího nárůstu objemu nákladní dopravy i rozšiřování silniční sítě Slovenské republiky.
Jejich řešeni elektronického výběru mýta je technologicky připravené na zavádění interoperability s okolními zeměmi plně v souladu s požadavky budoucí Evropské elektronické mýtné služby. Díky použité technologii dokáže rychle a flexibilně implementovat i budoucí změny a nová pravidla Evropské unie v oblasti celoevropské dopravní politiky.

 

 
Publikováno: 31. 8. 2015 | Počet přečtení: 699