asseco Aimtec murr

EDF navrhuje vytvořit francouzsko-český „jaderný Airbus“

Zapojení tuzemských firem do stavby reaktorů v Evropě může znamenat pro českou ekonomiku přínos v hodnotě bilionu korun, konstatuje francouzská energetická společnost EDF, která navrhuje vytvořit česko-francouzskou průmyslovou alianci pro export jaderné energetiky na globální úrovni.

 
Tento tzv. „jaderný Airbus“, jak charakterizuje koncept plánované spolupráce českých a francouzských firem v rámci obdobného komplexního programu dodavatelského řetězce, jaký funguje např. v leteckém průmyslu při panevropském projektu konsorcia Airbus, by měl zásadní dlouhodobý dopad na tuzemskou ekonomiku, a zároveň posílil politickou a strukturální roli ČR v budování energeticky nezávislé Evropy.

Vize společnosti EDF je ambiciózní, ale velmi konkrétní: Kromě čtyř bloků EPR1200, které chce EDF postavit v Česku, plánuje v Evropě do roku 2050 dodat až 22 dalších bloků EPR nebo EPR1200. Tento plán bude nutně vyžadovat účast českého průmyslu. Nejedná se tedy pouze o vztah mezi zákazníkem a dodavatelem, ale o dlouhodobé strategické partnerství.

Vedle této integrace českého průmyslu jako strategického dodavatele nejvyšší úrovně v domácích i exportních projektech by navíc EDF s českými partnery vytvořila v ČR středoevropskou inženýrskou platformu pro regionální a mezinárodní projekty a rovněž regionální tým pro podporu provozu a údržby reaktorů typu EPR.

Z analýzy EDF vyplývá, že tento scénář by měl české ekonomice do roku 2050 přinést zhruba 40 mld. eur (asi 1 bilion korun). Analýza se opírá o konkrétní připravované nebo už probíhající projekty EDF ve Francii (14 reaktorů EPR), ve Spojeném království (4 EPR) a jinde v Evropě včetně Česka. Zohledňuje čerstvé zkušenosti EDF s lokalizací projektu Hinkley Point C, kde britské firmy získaly 64 % z celkové hodnoty kontraktu. A zahrnuje i podrobné posouzení kapacit českého jaderného průmyslu ze strany EDF.Společnost EDF dospěla k opodstatněnému závěru, že český průmysl disponuje průmyslovými, lidskými i technologickými kapacitami, které mu umožňují hrát významnou roli nad rámec českého jaderného programu. EDF identifikovala v Česku více než 300 potenciálních dodavatelů a 90 firem je předkvalifikováno pro dodávky na reaktory typu EPR v oblasti strojírenství, elektrotechniky, výroby zařízení, montáže, stavebních prací a služeb.

Silný závazek EDF budovat evropské průmyslové partnerství potvrdil v polovině června Alain Tranzer, výkonný ředitel EDF, odpovědný za dodavatelský řetězec a inženýrství, během své cesty po českých průmyslových firmách. Během této návštěvy se EDF setkala např. se společnostmi Škoda JS, ZAT, Mico, Sigma, Armatury, Vítkovice nebo VF Nuclear aj.

Vzhledem k pokročilé povaze českého jaderného programu a vysoké úrovni interoperability mezi českým průmyslem a stávajícím dodavatelským řetězcem EDF by Česká republika i Francie měly velký prospěch z technologického i politického sladění svých jaderných ambicí.
 
Publikováno: 5. 7. 2024 | Počet přečtení: 450