asseco Aimtec murr

První termometrická kamera a síťový tlampač s ochranou před výbuchem

Firma Axis Communications uvedla první termometrickou kameru na světě Axis Q1961-XTE s ochranou před výbuchem, která je speciálně navržená a certifikována pro použití v nebezpečném prostředí označovaném jako Zóna/Divize 2.

 
S kamerou firma uvedla rovněž první síťové tlampač Axis XC1311 s ochranou před výbuchem s certifikací pro použití v Zóně/Divizi 1.

Termokamera Axis Q1961-XTE disponuje ochrannými prvky před elektrickým obloukem, jiskrám i přehřátí, plastovými komponenty se zvýšenými ohnivzdornými vlastnostmi a také bezpečným kabelovým připojením. Umožňuje lépe monitorovat teplotu v Zóně 2/21 a v nebezpečných oblastech Třídy I/II/III Divize 2. Dosud byly na trhu k dispozici pouze termokamery do Zóny/Divize 1, které jsou ovšem velice nákladné, takže jejich použitím v Zóně/Divizi 2 bylo vzdálené monitorování teploty většinou cenově neúnosné. Díky účinnému rozsahu detekce teploty dokáže kamera monitorovat teplotu jak v Zóně/ Divizi 2, kde ji lze instalovat, tak v blízkých prostorách o stupeň rizikovější Zóny/Divize 1. Tím lze snížit náklady na hardware v místech, kde se v současné době používají dražší termometrické kamery s certifikací pro Zónu/Divizi 1.Vzdálené monitorování teploty a automatická upozornění z kamery zvyšují účinnost provozu. Systém dokáže s předstihem upozornit na přehřátí zařízení a zvyšuje tím rychlost a účinnost reakce ve srovnání s ručním zařízením, které je závislé na manuálním pozorování konkrétního místa v konkrétním čase. Díky dostupnosti této technologie v nebezpečné oblasti Zóny/ Divize 2 lze nyní optimalizovat a zvýšit bezpečnost provozních procesů v kritické infrastruktuře a průmyslovém prostředí, jako jsou nakládání s odpady nebo recyklace.

Oproti snímačům statického teploměru poskytuje nová kamera údaje o teplotě ve velkém prostoru, a umožňuje tak získat komplexní údaje o stavu stroje nebo dané aplikace. Může např. monitorovat teplotu rotačních strojních zařízení, jako jsou dopravníky, přičemž výstražné algoritmy ignorují falešné poplachy, způsobené například emisemi výfukových plynů vozidel.

Údaje o teplotě z různých monitorovaných zón jsou k dispozici ve formě metadatového toku, který umožňuje přístup ke statistikám o teplotě v čase a k sledování trendů. Díky tomu lze zefektivnit provoz např. preventivní údržbou v reakci na včasné příznaky teplotních výkyvů mimo přijatelnou odchylku, čímž se minimalizuje možnost neplánovaných odstávek.

Termokamera může vzdáleně monitorovat teploty v rozmezí od -40 °C do 350 °C. Automaticky upozorní na překročení horní hranice teploty nebo její pokles pod nastavenou mezní hodnotu a může odeslat varování, pokud se teplota příliš rychle zvýší nebo sníží. Vybavena je 10 nastavitelnými detekčními oblastmi s automatickými výstrahami. Bodové měření teploty lze provádět kdekoli v zorném poli kamery. Lze tak zjistit přesnou teplotu v konkrétních místech.

Síťový tlampač s ochranou před výbuchem

Síťový reproduktor Axis XC1311 je certifikovaný do prostředí s nebezpečím výbuchu, včetně Třídy I, Divize 1, Skupiny A, B, C, D a Zóny 1 IIC a 21 IIIC. Ochrana reproduktoru před výbuchem je zajištěná tím, že elektronika a napájecí přípojky jsou umístěny v hliníkové komoře. Stejně jako u kamer Axis s ochranou před výbuchem vyžaduje konstrukce i výroba podle norem ochrany před výbuchem také plnou sledovatelnost všech kritických součástí po dobu 10 let.Bezpečnostní systém rozšiřuje o živé nebo předpřipravené hlasové zprávy, jimiž můžou uživatelé reagovat na aktuální dění v místě instalace. Ve spojení se síťovou kamerou vybavenou analytickými funkcemi rozšiřuje reproduktor funkcionalitu bezpečnostních systémů a zvyšuje rychlost a účinnost zvukových výstrah v nebezpečných prostorech. Přispívá také k lepší ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, protože např. může hlásit připomínky k nošení osobních ochranných pomůcek, jako jsou ochranné přilby, pokud kamera detekuje jejich nepřítomnost.

Díky otevřeným standardům jej lze snadno integrovat s jinými systémy, jako jsou např. VoIP telefonie a IP kamery, či systémy analýzy, ať už přímo společnosti Axis nebo jiných výrobců.
 
Publikováno: 12. 6. 2024 | Počet přečtení: 390