IBM Rosler murr Schunk

V ČR vzniklo sdružení autonomní mobility CzeCCAM

Společnost VDT Technology a další významní aktéři v oblasti autonomní a kooperativní dopravy, jako Yunex, TÜV SÜD, Smart Plan, Prague Advanced Technology and Research Innovation Center (PATRIC) a IDIADA, se spojili s akademickou sférou reprezentovanou Fakultou dopravní ČVUT a iniciovali vznik nového sdružení autonomní mobility v ČR s názvem CzeCCAM (Asociace pro autonomní a kooperativní mobilitu v ČR).

 
Jde o neziskovou organizaci, která si klade za cíl podporovat rozvoj technologií autonomní mobility. CzeCCAM se stala členem evropské asociace CCAM, která sdružuje více než 214 subjektů působících v oblasti propojené, kooperativní a automatizované mobility.

Asociace CzeCCAM sdružuje partnery z průmyslu, výzkumu, služeb, státní a veřejné správy, malých a středních podniků a dalších profesních organizací. Společně usilují o usnadnění implementace technologií autonomního řízení, které by měly vytvořit dopravní infrastrukturu inkluzivní pro všechny uživatele, zvýšit bezpečnost silničního provozu a efektivitu dopravní sítě, přispět k ochraně životního prostředí.

Hlavním úkolem asociace je aktivně se účastnit a spolupracovat na významných projektech, které přispějí k začlenění autonomní mobility do každodenního života obyvatel. Kooperativní a autonomní mobilita totiž začínají hrát významnou roli v životech lidí a zároveň mají velký dopad na životní prostředí. Tyto projekty zahrnují témata jako integrace kooperativních vozidel do řízení a managementu měst, vytváření nových služeb pro občany, nastavení městských politik, úpravu legislativy na celostátní úrovni a změnu dopravního chování. Pro úspěšnou realizaci těchto komplexních témat je nezbytná koordinace a spolupráce mezi různými aktéry. Získání a využití relevantních dat je rovněž klíčové pro úspěšnou implementaci autonomní mobility.

CzeCCAM si klade za cíl urychlit vývoj a implementaci nových technologií autonomní mobility a zvýšit povědomí o jejich možnostech. Profesor Ondřej Přibyl, děkan Fakulty dopravní ČVUT, zdůrazňuje: „Založili jsme asociaci, která spojuje vědecké instituce a komerční společnosti, abychom společně ovlivňovali vývoj a aplikaci autonomní mobility. Zajistit integraci autonomní mobility do stávajícího městského prostředí je stejně důležité jako samotný vývoj technologií, a toto nové sdružení zabezpečí, že vývoj probíhá a je realizován správným způsobem a přinese skutečný užitek jako součást efektivní a udržitelné dopravní sítě. Chceme přispět k vytváření udržitelných a efektivních řešení, která usnadní každodenní život lidí a minimalizují dopad na životní prostředí.“Foto: dSPACE

CzeCCAM plánuje provádět rozsáhlé demonstrace nových technologií a hodnotit jejich dopady v reálných situacích, aby se zajistila bezpečná interakce s ostatními účastníky silničního provozu a zvýšila bezpečnost uživatelů autonomní mobility. Sdružení rovněž stanoví průmyslové standardy pro validaci, ověřování a hodnocení autonomních systémů v českém dopravním prostředí a zaměří se i na integraci autonomních vozidel do stávajících dopravních sítí a na podporu klíčových technologií, jako je umělá inteligence, Big Data a kybernetická bezpečnost. Bude hodnotit dopady pokročilých systémů na uživatele, na společnost jako celek a koordinovat všechny zúčastněné strany, aby se zajistilo, že projekty budou realizovány efektivně a odpovědně.
 
Publikováno: 21. 7. 2023 | Počet přečtení: 441