asseco Aimtec murr

VOD-KA 2023: Musí se otevřít i nepopulární témata

Mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody – Kanalizace 2023 (VOD-KA) v Praze se blíží. Místo k setkávání široké odborné i laické veřejnosti poskytne návštěvníkům nejenom nová sofistikovaná řešení, ale také představí vlastníkům domů a bytů inovativní řešení, jak hospodárněji nakládat s vodou.

 
Akce se v areálu výstaviště letos zúčastní téměř 300 firem z České republiky a zahraničí. Hlavním atributem výstavy je ukázat oboru inovativní technologie, novou techniku a technická řešení tak, aby bylo možné udržovat vodní i kanalizační infrastrukturu v nadstandardní úrovni a přitom plnit všechny legislativní požadavky. Součástí třídenní akce bude také doprovodný program zaměřený na aktuální témata.

Vodárenství patří mezi nejregulovanější a „nejsešněrovanější“ obory. Zasahuje do gesce několika ministerstev. Vlastníci a provozovatelé mají obrovské množství povinností, které plynou ze stále nově přicházející legislativy. Každá další regulace samozřejmě zatěžuje obor i finančně. Přesto se ceny za vodné a stočné zvedají jen velmi pomalu. Pokud se však provozovatel či vlastník chce chovat zodpovědně, musí narůstající náklady a investice vyplývající z nové legislativy promítnout do ceny.Foto: Exponex

Na programu dne bude i novela vodního zákona. Ministerstvo životního prostředí v ní intenzivně prosazuje kontinuální monitoring na odtoku ČOV. „Snažíme se tomu zabránit, jelikož jde technologicky a technicky o problematické opatření,“ říká ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK) Vilém Žák a zdůrazňuje: „Velmi usilujeme o to, aby byly z navrhované legislativy vyjmuty čistírny, které čistí komunální vody, a aby se navrhovaný monitoring týkal maximálně čistíren pro čistění průmyslových vod.“Foto: Exponex

Další hojně diskutovanou legislativou bezesporu bude směrnice o čištění městských odpadních vod – lépe řečeno její dopady na praxi. Odborníci se shodují na tom, že dopad na budoucí ceny za vodné a stočné zatím nelze odhadnout, nicméně zcela jistě nastane. „Největší dopad bude mít na vlastníky vodohospodářské infrastruktury. Celou řadu nových požadavků totiž nebude možné splnit bez zásadní rekonstrukce nebo budování nových prvků či provozních a technologických stupňů nejen na ČOV,“ říká Filip Wanner ze společnosti Energie AG.

A kdo to vše zaplatí?

Zcela klíčové pro obor je získávání prostředků na všechny zamýšlené změny. I to bude téma letošní výstavy v Letňanech. Všechny tyto vyvolané investice by měly být kryty z EU fondů, národních rozpočtů, komerčních úvěrů či řádně rozběhlého financování ze schématu EPR (Extended Producer Responsibility – „znečišťovatel platí“). Na tom závisí, do jaké míry se plnění požadavků promítne v cenách. Ideálně by se v platbách za stočné měly projevit především pouze zvýšené náklady na investice a budoucí obnovu nově budované infrastruktury.Foto: Exponex

Mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody – Kanalizace 2023 proběhne v Praze na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech ve dnech 23.–25. května 2023. Pořadatelem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK), akci organizuje společnost Exponex.
 
Publikováno: 22. 5. 2023 | Počet přečtení: 813