asseco Aimtec murr

Energetické řetězy Hennlich opanují mola a úvaziště na Labi

Na celkem šesti molech a úvazištích na Labi, které procházejí významnou rekonstrukcí tak, aby mohla lépe sloužit zvyšující se rekreační lodní dopravě, zajistí přívody energií energetické řetězy firmy Hennlich.

 
Na jaře loňského roku bylo dokončeno první z rekonstruovaných mol v Děčíně. Na konci února pak Ředitelství vodních cest nově otevřelo molo v Litoměřicích. Další mola s energetickými řetězy firmy Hennlich se pak plánují nebo dokončují v Čelákovicích, Brně a v Poděbradech. Mimo to firma Hennlich dodávala část zařízení například pro některá přístaviště na Vltavě nebo na lávkách na Baťově kanále.

„Využití našich energetických řetězů je velmi široké především v mnoha průmyslových aplikacích. Říční mola patří spíše k těm výjimečným aplikacím, se kterými se může setkat veřejnost. I zde energetické řetězy zajišťují přívod energií pro pohyblivou aplikaci. V případě mola to znamená stabilní přívod elektřiny a vody k jednotlivým stanovištím v případě kolísající vodní hladiny,“ říká Jindřich Kollár, produktový manažer pro energetické řetězy ve firmě Hennlich.

Využitím energetických řetězů je mimo jiné zajištěno to, že kabely pro přívod elektřiny jsou v pevném pouzdře a nemůže tak dojít k jejich poškození. Podobně je to i s přívody vody a dalších potřebných energií. „Díky energetickým řetězům je zajištěn stabilní přívod energií i pro případ několikametrových výkyvů hladiny řeky oběma směry. Věříme, že tak naše zařízení přispěje k pohodlné plavbě mnoha rekreačních lodí,“ doplnil Jindřich Kollár.Právě zajištění přívodů energií při kolísající hladině řeky tvoří důležitou část pro spolehlivé krátkodobé zakotvení ve veřejných přístavištích. Foto: Hennlich.

Systém přívodu je řešen pomocí energetického řetězu na samostatném rámu fixovaném na břehu s vlastním plovákem uloženém ve žlabu a zakrytovaném proti povětrnostním vlivům. To především v zimním období zabraňuje hrozbě zamrznutí energetického řetězu v ledu, s nebezpečím následného mechanického poškození. Celý systém je umístěn vedle lávky mola tak, aby byl lávkou chráněn proti poškození případnými plovoucími předměty. Horní část krytování je pevně spojena s lávkou mola. Link na stránku produktu ZDE.

 
Publikováno: 22. 3. 2023 | Počet přečtení: 709