murr Schunk

Automatizace skladů jako katalyzátor výkonnosti podniku

Automatizace radikálně mění podobu stávajících dodavatelských řetězců a významně zvyšuje efektivitu, bezpečnost a výkonnost logistiky. Je v současné době vůbec možný rozvoj bez investic do nových technologií?

 
Společnost FM Logistic, která je globálním poskytovatelem pro dodavatelské řetězce a která nedávno zrealizovala největší projekt v oblasti automatizace ve střední Evropě, nabízí odpovědi na otázky – Jaké jsou dopady automatizace skladovacích procesů na výkon podniku? Jaké jsou hlavní hnací motory a největší výzvy zrychlování automatizace v oblasti logistiky? Jaké technologie je dobré použít a kdy? A jak takové investice financovat? – ve své bílé knize nazvané Automatizace skladů jako katalyzátor výkonnosti podniku.

Optimalizace skladovacích procesů je již standardem, který zvyšuje efektivitu logistických operací, zajišťuje hladké fungování dodavatelského řetězce a konkurenceschopnost na trhu. V posledních letech k ní dochází stále častěji, a to díky využití inovativních technologických řešení. Investice do automatizace skladovacích procesů se nedotýkají jen financí, ale jedná se o strategický proces, který má dopad na provoz a výkon celé společnosti.

Společnost FM Logistic se rozhodla těmto otázkám věnovat hlouběji a vydala zprávu o vývoji a trendech v oblasti automatizace v logistice. Studie vychází z průzkumu, kterého se zúčastnily společnosti provozující sklady, jak pro tradiční prodejní kanály, tak pro online prodeje ve třech zemích (Francii, Polsku a Indii). Záměrem studie je nalézt odpověď na otázku, jaký dopad mají inovace na firmy, zákazníky a zaměstnance skladů.

Plná automatizace do 10 let?

Studie dokládá, že v současné době dominuje částečná automatizace logistických procesů – 82 % společností účastnících se průzkumu toto chápe jako standard. Většina respondentů také věří, že v průběhu příštích 5 až 10 let dojde k plné automatizaci téměř všech skladovacích procesů.

Mezi nejčastěji zmiňované technologie patří automatizační zařízení, jako jsou vysokozdvižné vozíky, dopravníky, paletové vozíky, doplňování a vyskladňování z regálů apod. Očekává se také, že se rozšíří využití robotizace, umělé inteligence a strojového učení. Většina společností ale také předpokládá, že stále budou existovat oblasti, kde bude nejefektivnější využití manuální práce a lidských zásahů. To se bude týkat v prvé řadě personalizace a manipulace s vráceným zbožím. Je patrné, že zásadní pro rozvoj skladovacích procesů bude v budoucnu synergie automatizovaných řešení a lidských činností.

Automatizace pro měřitelné výsledky

Tyto úvahy jsou v souladu s investicí do nového skladu polské pobočky firmy IKEA ve městě Wiskitki, kterou FM Logistic nedávno učinila. Ve skladu o rozloze 16 000 m2, kde se zpracovávají online objednávky, byla použita moderní technologická řešení, jako jsou inovativní asistenční roboti od společnosti Locus Robotics, kteří jsou v Polsku nasazeni úplně poprvé, nebo automatická linka Savoye. Jedná se o

nejrozsáhlejší implementaci automatizovaných řešení, jakou společnost FM Logistic zatím realizovala v regionu střední Evropy. Výsledkem je vyšší efektivita logistických operací a lepší pracovní podmínky ve skladu. Zároveň budou objednávky zákazníků polské pobočky IKEA zpracovány v kratším čase a s vyšší efektivitou.Pokud srovnáme dynamiku zavádění nových technologií ve skladech, je zřejmé, že u logistických operací a procesů pro online prodeje dochází dnes k nejrychlejší automatizaci. Ve zprávě „Automatizace skladů jako katalyzátor výkonnosti podniku“ představují experti z FM Logistic výsledky hloubkových analýz tohoto trendu ve vztahu k různým faktorům, jako je typ trhu (zralý nebo rozvojový), odvětví, prodejní kanály, technologie, financování atd. Tato kombinace nabízí ucelený pohled na současnou úroveň automatizace, potřeby a očekávaní a ještě efektivněji pomáhá při plánování a návrhu automatizace skladů podle potřeb klienta.
 
Publikováno: 16. 3. 2023 | Počet přečtení: 141