EDF murr Schunk

DHL otestovala systém Jungheinrich

Díky správně zvolenému rozdělení pojezdu a zdvihu je systém Jungheinrich warehouseNAVIGATION schopný ve skladech výrazně zkrátit dobu pro manipulaci, snížit spotřebu energie a tím zvýšit produktivitu práce. V distribučním centru DHL v jihomoravských Syrovicích byl systém otestován v ostrém provozu.

 
Skladová navigace Jungheinrich warehouseNAVIGATION je systém, který díky propojení ERP systému zákazníka, vozíku a terminálu na něm dokáže vypočítat optimální trasu k cílové pozici.

Ve zmíněném distribučním centru pracuje celkem 18 vozíků vybavených Li-Ion baterií z toho 7 VNA vozíků EKX 514. V rámci testu byly navigací osazeny tři tyto vozíky.Volba optimální trasy k pozici díky warehouseNAVIGATION.

„Zajímavé na instalaci skladové navigace byla možnost přímého porovnání výkonu vozíků s navigací a bez ní. V první fázi jsme systém propojili se třemi vozíky a zákazník tak přesně viděl, jak vzrostla produktivita manipulace oproti dalším vozíkům v jeho flotile. Naměřené až 16% zvýšení efektivity manipulace jasně ukázalo na výhody poloautomatizace a v současné době diskutujeme možnost nasazení na zbylé VNA vozíky,“ vyzdvihuje výhody systému Daniel Göllner, vedoucí logistických systémů Jungheinrich.

Jedním ze specifik projektu v Syrovicích byl i požadavek na propojení s terminály na vozících, které využívají operační systém Android. Z pohledu Jungheinrich, ale i IT obecně, je integrace strojních zařízení jednodušší u operačních systémů Windows s definovanými protokoly a zabezpečením. Naopak otevřené systémy typu Android jsou sice uživatelsky jednodušší, ale o to náročnější na integraci i implementaci.

Tuto komunikaci zajišťuje oceňované Logistické rozhraní Jungheinrich, které dokáže datově propojit různé systémy od různých výrobců a přizpůsobí se tak individuálním potřebám zákazníka. Díky tomu rozhraní umožňuje implementaci moderních automatizačních a asistenčních systémů bez nutnosti výměny již funkčních komponent a software.Vozík Jungheinrich EKX 514.

Společnost Jungheinrich patří v celosvětovém měřítku k předním výrobcům vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíků, skladové techniky, logistických systémů, automatických řešení a služeb pro kompletní vnitropodnikovou logistiku včetně vlastního software.
 
Publikováno: 23. 2. 2023 | Počet přečtení: 341