EDF murr Schunk

EMO předvede aktuální výrobní technologie

Kromě jarních veletrhů Hannover Messe bude letos výstaviště v bavorské metropoli hostit na podzim další z prestižních strojírenských přehlídek – mezinárodní veletrh EMO, který v září po dvouletém cyklu střídá hostování v italském Miláně.

 
Letošní ročník by měl přinést reprezentativní nabídku novinek a řešení pro průmyslovou výrobu a na ní navazující obory. Představí se na něm nejnovější výrobní technologie a trendy, a to kromě expozic jednotlivých vystavovatelů i na čtyřech společných stáncích, které budou zaměřeny na vybraná klíčová témata moderní průmyslové výroby: aditivní výrobu, konektivitu, open space řešení a koboty, a samozřejmě – jak dnes jinak – udržitelnost.

Martin Göbel, ředitel výstav pořadatelské organizace EMO VDW (Německého svazu výrobců obráběcích strojů) ve Frankfurtu nad Mohanem, připomíná, že „nikde jinde nemohou výrobní specialisté zažít inovace v tomto odvětví tak zblízka, navíc v tematických balíčcích v rámci celého procesního řetězce a vždy aktuální“, takže návštěvníci veletrhu by si rozhodně neměli tyto společné tematické expozice nechat ujít.

I vystavovatelé se tak mohou lépe zaměřit konkrétně na vybrané produkty a technologie. „Naše nabídka má za cíl poskytnout všem vystavovatelům od start-upu až po globálního hráče příležitost prezentovat své inovace jednoduše, ekonomicky a šité na míru jejich cílovým skupinám. Společné stánky jako all-inclusive balíčky k tomu poskytují perfektní rámec,“ komentuje Martin Göbel jejich výhody. A co bude v jednotlivých prezentacích k vidění?

Inovativní 3D tisk jako etablovaný obor

Bez ohledu na to, zda se jedná o konstrukci letadel, lékařské inženýrství nebo vodíkovou ekonomiku – aditivní výrobní metody mají ve výrobě stále větší význam. A obchodní vyhlídky jsou dobré: Nedávno to potvrdil průzkum mezi cca 200 členských společností pracovní skupiny pro aditivní výrobu v rámci VDMA (Německá strojírenská federace). Téměř tři čtvrtiny těchto firem očekávají v příštích dvou letech vzestupný trend svého podnikání v Německu. Technologie však může využít svůj plný potenciál pouze tehdy, když je úspěšně integrována do vysoce automatizovaných průmyslových procesních řetězců. Jak to funguje, je demonstrováno v oblasti aditivní výroby. Společnosti zde budou prezentovat průkopnické koncepty z celé šířky pásma aditivního procesního řetězce, ať už jde o technologie přímého a nepřímého 3D tisku, inženýrské materiály nebo rychlý vývoj produktů (RPD).

Konektivita – klíč k moderní výrobě

V digitální výrobě musí být stroje schopny mezi sebou komunikovat, bez ohledu na jejich značku, stáří nebo řadič. Oblast Future of Connectivity se proto zaměřuje na tyto procesy a vzájemnou komunikační provázanost výrobních operací. Návštěvníci se zde setkají s novými aplikacemi, automatizačními procesy, chytrou výrobou, Průmyslem 4.0, strojovým učením, prediktivní údržbou, IIoT (průmyslový internet věcí) a mnoha dalšími aspekty. A o těchto tématech bude před EMO Hannover informovat také redakční řada Future of Connectivity.Lidé a roboty pracují společně

Stále více společností masivně investuje do automatizace, aby si udržely svou produktivitu a konkurenceschopnost, zvýšily svou odolnost a všestrannost a udržely krok s rostoucí poptávkou. Počet nových průmyslových robotů instalovaných v roce 2021 poprvé překročil hranici 500 000 a dosáhl tak nové rekordní hodnoty. Velký zájem je zejména o tzv. koboty neboli kolaborativní roboty, jak dokumentuje statistika ukazující, že tento typ představuje již nyní 7,5 % všech instalovaných průmyslových robotů a jde o vzestupný trend.

Oblast Open Space Cobot Solutions Area je proto plně věnována interakcím mezi lidmi a průmyslovými roboty a jejich aktuálním i potenciálním aplikacím. Výrobci budou prezentovat svá automatizační řešení založená na kobotech a jejich inovativním využití: chapadla, zpracování obrazu, měřicí systémy, software, průmyslovou elektroniku, manipulační systémy a mnoho dalšího, a nabídnou zájemcům z řad výrobních firem i příležitost si jejich možnosti zblízka prohlédnout a vyzkoušet.

Udržitelnost jako základ výroby zítřka

Téma udržitelnosti, nastolené na základě deklarovaného cíle Pařížské dohody z roku 2015 je omezit nárůst průměrné globální teploty na maximálně 2 °C, je vnímáno jako výzva globálního ekonomiky ovlivňující společnost jako celek. Kromě jiných záměrů se Evropská unie v důsledku toho rozhodla učinit svou ekonomiku a společnost do roku 2050 uhlíkově neutrálními. Tato výzva samozřejmě představuje značné dopady na zpracovatelský průmysl, ale stejně tak i příležitost.

Na veletrhu EMO Hannover 2023 nabídne Future of Sustainability in Production Area ideální šanci pro vyzkoušení nejnovějších řešení pro budoucí výrobu. Představí aktuální trendy v energetické účinnosti, integraci obnovitelných energií, oběhovém hospodářství a koncepcích životního cyklu – tzn. klíčové faktory problematiky ochrany klimatu a snížení výrobních nákladů v dobách přetrvávajícího nedostatku energie a surovin.Další podrobnosti mohou zájemci z řad návštěvníků a vystavovatelů najít na webové stránce EMO Hannover ZDE.

 
Publikováno: 21. 2. 2023 | Počet přečtení: 340