asseco Aimtec murr

HIWIN zvyšuje obrat i zisk a připravuje další investice

Dodavatel lineární techniky, společnost HIWIN, oznamuje, že v roce 2022 vytvořila obrat ve výši 373 mil. Kč, což znamená meziroční růst o 4,7 %. Tržby za zboží a výrobky vlastní výroby se na celkovém obratu podílely 299 mil. Kč. Současně došlo i k růstu zisku před zdaněním (+14,5 %).

 
Mezi nejprodávanější produkty z portfolia společnosti HIWIN v roce 2022 patřilo tradičně lineární vedení, následované kuličkovými šrouby. Významně se ale navýšily prodeje produktů s elektro-magnetickým a elektrickým pohonem a polohovacích systémů, zejména Hx os. Rostly i prodeje pojezdových drah pro průmyslové roboty a další ucelené aplikace.

„Inflace naše aktivity nijak významně nezasáhla, mzdy jsme navyšovali přibližně o 10 % až koncem roku, ceny energií jsme měli zafixovány a nezvyšovaly se. Oproti 2021 jsme v rámci úspor snížili i náklady na marketingové aktivity a k navýšení zisku také přispělo pro nás příznivé zpevňování koruny, tedy kurzové zisky,“ komentuje ekonomické výsledky Ing. Pavel Cach, jednatel společnosti HIWIN, a dodává: „Pro rok 2023 plánujeme nárůst prodeje zboží a výrobků vlastní výroby o cca 10 % na hodnotu 330 milionů Kč. Situace na trhu je tomu příznivá. Očekáváme především zvýšení požadavků na automatizaci provozů většiny výrobních firem s cílem dosažení snížení nákladů na energie i mzdy. Naproti tomu nárůst nákladů na mzdy i energie, palivo do aut obchodníků i všeobecná inflace zasáhnou v roce 2023 i naši společnost, a očekáváme tak pokles zisku.“

V roce 2023, obdobně jako v roce 2022, bude firma klást důraz především na zvýšení prodeje tzv. „nových produktů“, jako jsou serva, měniče, datorkery a rotační motory. Ke zvýšení obchodních aktivit napomůže reorganizace obchodního týmu. Nově budou jeho členové nabízet a prodávat celý sortiment, tedy jak mechanické, tak elektrické komponenty společně, ne odděleně, jak tomu bylo dříve. Významně se tím na trhu zvýší nabídka „nových elektrických produktů HIWIN“. Novinky jsou určeny nejen stávajícím, ale i potenciálním zákazníkům.



„Pro rok 2023 očekáváme mírný růst trhu, především v oblasti automatizace výroby pro dosažení snížení nákladů na mzdy a na energie. Naopak očekáváme stagnaci v automotive, kde se mimo jiné stále projevuje vliv nedostatku čipů,“ říká Ing. Petr Jašek, jednatel společnosti HIWIN.

V průběhu roku 2022 firma stabilizovala tým určený pro realizaci zakázek a zahájila reorganizaci obchodního týmu. Došlo i k investicím, mezi které patří nový věžový zakladač, který pojme až 50 tun kolejnic a šroubů, a šetří tak výrazně skladovací plochu. Pro rok 2023 se připravují investice do nové řezací pily, brusky čel kolejnic i šroubů a do dalších skladových technologií. Navíc firma plánuje rozšířit řady zaměstnanců o nové techniky a odborníky. Jejich úkolem bude posílení technické podpory pro obchodní zástupce a další celkové zkvalitnění služeb.



V evropské části koncernu HIWIN bude v roce 2023 probíhat reorganizace prodejní struktury a očekává se, že většina exportních teritorií, které dosud zastřešovalo české zastoupení HIWIN, bude převedena do působnosti HIWIN Italy. Jedná se o země na Balkánu s výjimkou Bulharska, kde si drží 100% podíl v dceřiné společnosti. V Bulharsku se očekává rychlý rozvoj aktivit a výrazné navýšení obratu.
 
Publikováno: 21. 2. 2023 | Počet přečtení: 743